Hradčany

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Steklý, 04.04.2006
Umístění: Hradčany, střed obce, u silnice
Nápis:
TĚM KTEŘÍ SE NEVRÁTILI
17.7.1921. VĚNUJE „BESEDA“.

KRÁTKÝ JOS.
1889-1914.
ADAMEC Č.
1884-1915.
DAŠEK AL.
1890 – 1915.
ELIÁŠ VÁC.
1892 – 1915.
FIALA VÁC.
1886 – 1915.
ZECHL JOS.
1880 – 1916.
HRUŠKA JAN
1893 – 1916.

NAJBRT FR.
1885 – 1916.
NĚMEC JOS.
1895 – 1917.
STEJSKAL F.
1894 – 1917.
KOŠŤÁL JOS.
RUS. LEGIONÁŘ P. Č. 1
1891 – 1918.
HRUŠKA VÁC.
1898 -
KUKLA BOH.
1889 -
Poznámka:

Košťál Josef, nar. 27.7.1891, Račany, okr. Poděbrady. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.11.1914, Polany. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Bezčinský rudnik, Don. oblast, zařazen 2.12.1917 jako vojín 1. střeleckého pluku. Raněn v boji v Penze a zemřel od ran 29.5.1918.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03296
Pomník přidal: Ing. František Steklý
Doplnění informací: Adam Vykydal, Ing. František Jedlička