Kamenice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba st., 03.01.2012
Umístění: Kamenice, údolí Kamenického potoka, součást naučné stezky města Zákupy
Nápis:
1914 1918
Die Opfer
des Weltkrieges
ehren die Heimat!
Zum ewigen Gedenken
gewidmet
von der Gemeinde
Deutsch Kamnitz.
Poznámka:

Původní místo, kde se v tehdejší Německé Kamenici tento památník nacházel, není přesně známo. Pravděpodobně to bylo v blízkosti bývalé školy a poblíž stojící kapličky, neboť jehlan z mramorového kamene byl nalezen při čištění Kamenického potoka, který protéká v těsné blízkosti obou objektů. Ostatní části památníku nebyly nikdy nalezeny.
Aby tato historická památka zcela nezanikla, byl tento jehlan r.2008 umístěn na opracované pískovce v blízkosti Kamenického potoka.
Informace z tabulky u pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5101-39141
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob V. K. Garnovský

Autor: Dan Vrba ml., 03.12.2012
Umístění: Kamenice, hřbitov
Nápis:
В. К. ГАРНОВСКОМУ
VOJÍNU RUDÉ ARMÁDY
PADLÉMU V KVĚTNU 1945
ВОЙЦУ КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШЕМУ 8 МАЙ 1945 Г.

MY DALI ŽIVOT,
VY DEJTE LÁSKU
МЫ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ
ВЫ ДАЙТЕ ЛЮБОВЬ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5101-8267
Pomník přidal: Dan Vrba st.