>> Ukrajina >> Rovno

Rovno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Musil, 11.02.2009
Umístění: Rovno, Soborna, křižovatka ulic Soborna a Dubenska
Nápis:
Jako českoslovenští
vojáci v Rovně
zahynuli:

ANDRS JOSEF 1900 MICHALOVKA
DUS VÁCLAV 1910 LIPINY
HONEK JAN 1912 MSTĚŠÍN
JONÁŠ VÁCLAV 1924 ULBÁROV
KLABAN JAN 1903 BAKOVCE
KOUBEK VLADIMÍR 1915 BLUDOV
KUBIŠTA JAROSLAV 1923 ŽITYN
MARKUŠ MICHAL 1919 ZAKARPATSKO
MEJVAL VLADIMÍR SEMIDUBY
ONDRA JOSEF SLOVENSKO
ONDRAČKO ŠTEFAN 1919 SLOVENSKO
PAJER JOSEF 1925 LIBANOVKA
PELANT JAROSLAV 1923 BURŠOVKA
POLÁK ANTONÍN 1910 MIROHOŠT
ŠATAVA JOSEF 1915 PLOSKA
ŠEBEL HORYMIR 1909 CHARKOV
TOUŠEK JAN 1908 HULEČ


POMNÍK
VOLYŇSKÝM ČECHŮM
SYMBOLICKÝ VÁLEČNÝ HROB
V LETECH 1886 - 1947 ŽILA V BÝVALÉ VOLYŇSKÉ
GUBERNII UKRAJINY ČESKÁ NÁRODNOSTNÍ
MENŠINA.
ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY TÉMĚŘ 1500
VOLYŇSKÝCH ČECHŮ BOJOVALO V
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH, KTERÉ VZNIKLY
V KYJEVĚ.
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY JICH VÍCE NEŽ
10500 SPONTÁNNĚ VSTOUPILO, PŘEVÁŽNĚ V
ROVNĚ DO ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO
SBORU, ZORGANIZOVANÉHO V SOVĚTSKÉM
SVAZUM ABY PŘISPĚLI K OSVOBOZENÍ
UKRAJINY A ČESKOSLOVENSKA OD
NĚMECKÝCH NACISTICKÝCH OKUPANTŮ.
NA FRONTÁCH OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK
ZAHYNULO VÍCE NEŽ 2000 A V ZÁZEMÍ TÉMĚŘ
1000 VOLYŇSKÝCH ČESKÝCH MUŽŮ A ŽEN.
V ROCE 1947 SE JICH NECELÝCH 40 000 VRÁTILO
DO SVÉ STARÉ VLASTI - ČESKOSLOVENSKA.

Československá obec legionářská, Praha.
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
Město Rovno
Ministersvo obrany České republiky
Poznámka:

- Rovno = Rivne
- přepis ukrajinského textu chybí

Seznam Obětí, příslušníku 1. pěší brigády, 1. pěšího praporu v SSSR dle portálu CEVH MO ČR:
Václav Jonáš vojín 13.8.1924 Ulbárov, Volyň 8.12.1944 Rivne
Jan Klaban vojín 6.1.1903 Bakovce, Volyň 20.4.1945 zemřel ve VN č. 13708
Vladimír Koubek vojín 18.7.1915 Bludov, Volyň 27.3.1944 Rivne
Vladimír Mejval vojín Semiduby, Volyň 1.4.1944 Rivne
Jozef Ondra vojín Slovensko 27.3.1944 Rivne
Štefan Ondračko rotmistr 15.7.1919 Drietoma, Slovensko 27.3.1944 Rivne
Josef Šatava vojín 1915 Ploska, Permská oblast, Rusko 1.4.1944 Rivne
Horymír Šebel četař 11.5.1909 Charkov, Ukrajina 30.3.1944 Rivne
Jan Toušek vojín 2.11.1908 Huleč, Volyň 27.3.1944 Rivne
(zdroj databáze CEVH MO ČR a VÚA Praha)

V databázi CEVH MO neuvedení, na pomníku jmenovaní a ztotožnění v databázi VÚA Praha:
Na pomníku uvedený Jaroslav Kubišta, nar. 1923, Žityn; v databázi VÚA Jaroslav (Josef) Kubišta, nar. 1.5.1923 Novostavce, Volyň, kmenové číslo 110.547/M, odveden 22.3.1944, Rovno, mezi padlými uveden není.

Jeho bratr, byl v r. 2004 předseda ČsOL v Mladé Boleslavi a nechal v témže roce na hrobě padlého bratra Jaroslava v Žitíně instalovat pomník s českým nápisem (zdroj http://csol-mb.net/pdf-akce/2004/2004_07_10.pdf)

Major v. v. Rostislav Kubišta, nar. 3. května 1923, Novostavce – okr. Rovno, Ukrajina, který o sobě uvádí: „narodil jsem se 3. května roku 1923 v obci Novostavce a krátce po té jsme se s rodiči přestěhovali do obce Žitín, poblíž okresního města Rovno …. 15. 3. 1944 jsem se stal vojínem Československé zahraniční armády“
(viz. http://csol-mb.net/strucny-zivotopis-mjr-rostislava-kubisty-id16.html )
Andrš Jozef, vojín, nar. 20.10.1900, Michalovka, Volyň, Rusko, padl 27.3.1944, Ukrajina, Rovno, pohřben Rovno.
Honek Ján, vojín, nar. 1.4.1911, Matišin (Mstišín), Volyň, Rusko, padl 27.3.1944, Ukrajina, Rovno, pohřben Rovno.
Markuš Michal, svobodník, nar. 22.5.1919, Bedevlja, Tjačevský okres, Zakarpatská oblast, Rusko, padl 27.3.1944, Ukrajina, Rovno, pohřben Rovno.
Polák Antonín, vojín, nar. 27.11.1910, Mirohošť, Volyň, Rusko, padl 27.3.1944, Ukrajina, Rovno, pohřben Rovno.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, UKR-34140
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Musil
Doplnění informací: ing. František Jedlička