Veltrusy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 17.02.2007
Umístění: Veltrusy, Alešova, nám. Antonína Dvořáka
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
1914-1918
FRANTIŠEK BEJLEK
VÁCLAV ČÁP
RUDOLF DUCHOSLAV
ADOLF DVOŘÁK
JOSEF DVOŘÁK
FRANTIŠEK FIŠER
JAROSLAV FRANTA
JOSEF HLAVÁČEK
JOSEF HOLUB
JOSEF HOŘÁK
JAN CHRIST
JOSEF KARLOVSKÝ
ŠTĚPÁN KAUCKÝ
ANTONÍN KNÍŽKA
FRANTIŠEK KOHOUT
ANTONÍN KOKOŠKA
JIŘÍ KOKOŠKA
VÁCLAV KOKOŠKA
FRANTIŠEK KOPŘIVA
JOSEF KŘÍČEK
VÁCLAV KŘÍČEK
ANTONÍN LAURICH
KAREL MACH
FERDINAND MALÝ
JOSEF MALÝ
ANTONÍN MATERNA
ANTONÍN MATOUCH
VÁCLAV MOKRÝ
JOSEF MUSIL
ANTONÍN NETUŠKA
JOSEF NOVÁK
VÁCLAV NOVÁK
ATNONÍN OKTÁBEC
JOSEF ONDŘICH
VÁCLAV OSTRÝD
ANTONÍN PAVLÍČEK
JOSEF PENC
JOSEF PITTNER
ANTONÍN PŠENIČKA
VÁCLAV PŠENIČKA
MIROSLAV PROCHÁZKA
BOHUMIL RÁKOS
FRANTIŠEK RUDOVSKÝ
JAROSLAV ŘADA
JOSEF SPURNÝ
BOHUMIL STANISLAV
JOSEF STANISLAV
JOSEF STANISLAV
VÁCLAV SVOBODA
VÁCLAV ŠMINGER
ANTONÍN ŠTOREK
ANTONÍN ŠŤÁSTKA
JOSEF ŠVÁCHA
JOSEF TESÁREK
JOSEF TOMS
VÁCLAV VESELÝ
FRANTIŠEK VIDÍM
VÁCLAV VIDÍM

na podstavci:
BOJOVNÍKŮM PROTI FAŠISMU
1939 - 1945
NA VĚČNOU PAMÁTKUCentrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-28185
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Michal Lukášek, 17.02.2007
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
ХРАБРЫМ ВОИНАМ
ДОБЛЕСТHОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

CHRABRÝM
BOJOVNÍKŮM
VÍTĚZNÉ
RUDÉ ARMÁDY
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-28186
Pomník přidal: Michal Lukášek

Hrob Václav Panocha

Autor: Michal Lukášek, 28.02.2007
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
RODINA NERUDOVA, PANOCHOVA A KOHOUTOVA

VÁCLAV PANOCHA
*6.12.1913
+5.5.1945

ZA ČESKOU ZEM JSEM ŽIVOT DAL, TO NA PAMĚTI VŠICHNI MĚJTE.
VÁS DRAZÍ JSEM TU ZANECHAL, VY S LÁSKOU NA MNĚ VZPOMÍNEJTE.
BUĎTE ŠŤASTNI VE SVÉ VLASTI, KTEROU JÁ JSEM MILOVAL A JÍ POKLAD NEJCENĚJŠÍ - NA OLTÁŘ JÍ ŽIVOT DAL.
BUĎTE S BOHEM MOJI DRAZÍ, BRATŘI, ŽENO, DCERKO MÁ, BUDEM ŠŤASTNI VE SHLEDÁNÍ AŽ JAK JEDNOU PÁN BŮH DÁ...

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Michal Lukášek

Hrob Alois Lejčko

Autor: Tomáš Klokočník, 22.06.2014
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
ALOIS LEJČKO
RUSKÝ LEGIONÁŘ
4.7. 1884 28.2. 1954
Poznámka:

Lejčko Alois, nar. 4.7.1884, Buková okr. Dolní Kralovice, bydliště Buková, Lobečko, okr. Dolní Kralovice, Kralupy nad Vltavou. V RU armádě sloužil u 2. praporu polních myslivců jako vojín. Zajat 20.10.1914, Ostrov. Do čs legií v Rusku se přihlásil 1.8.1918, Omsk, zařazen 16.8.1918 jako vojín k záložnímu pluku. Demobilizován 2.7.1921 jako vojín 1. střelecké divize.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3843202 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Klokočník
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Tyl

Autor: Tomáš Klokočník, 18.04.2014
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ VE VĚČNÉM SPÁNKU
JAROSLAV TYL Z VELTRUS
ŠT. STRÁŽMISTR ITALSKÉ LEGIE
27.1. 1887 17.8. 1945
VĚNUJE TVÁ DRUŽKA
BOŽENA NOVÁKOVÁ
Poznámka:

Tyl Jaroslav, nar. 27.1.1887, Lahovice okr. Duchcov, bydliště Svojetín okr. Rakovník. V RU armádě sloužil u ? pěšího pluku jako svobodník. Zajat 3.7.1915, Dobrdo. Do čs legií v Itálii se přihlásil 16.1.1917, Bellacona u Mantovy. Zařazen 26.4.1918 jako svobodník k 7. pluku polního dělostřelectva. Demobilizován jako desátník 17.12.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3899176 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Klokočník
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Marie a Jaroušek Kučerovi

Autor: Vladimír Štrupl, 05.07.2016
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
MARIE KUČEROVÁ
SE SYNKEM JAROUŠKEM
ZAHYNULI PŘI BOMBARDOVÁNÍ
KRALUP 22.3.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'15.95'' E14°20'10.45'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Urna Oldřich Rúžička

Autor: Vladimír Štrupl, 05.07.2016
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
MAJOR ČS. ARMÁDY
OLDŘICH
RŮŽIČKA
*8.1.1920 +5.1.1982

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'15.95'' E14°20'10.45'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Václav Šillinger

Autor: Tomáš Klokočník, 22.06.2014
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ŠILLINGER
stavitel
zemř. v Srbském váleč. zajetí
v roce 1915 v Niši
v 34. roce věku svého

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Klokočník

Kenotaf Jaroslav Štolz

Autor: Tomáš Klokočník, 22.06.2014
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
Hrob v dáli
JAR. ŠTOLZ
bank. úř. 25.11. 1893 ve Spomyšli,
padl jako jedn. dobr. na ital. frontě
na Vodil Vrchu 30.10 . 1915.
Poznámka:

Nar. 25.11.1893 – Spomyšl, bank. úředník, padl jako velitel čety XI./28 dne 30.10.1915 Vodil Vrh – Tolmin (Slovinsko).

Odveden: 1914 (Roudnice nad Labem)

Dne 18. srpna 1914 požádalo OH v Roudnici n/L. o doručení předvolání k odvodu Jaroslavu Štolzovi před odvodní komisi do Terezína.

V roce 1915 nastoupil J. Štolz jako jednoroční dobrovolník k XI. praporu c. a k. 28. pěšího pluku v Praze a záhy byl odvelen na bojové pozice do Itálie, kde dosáhl hodnosti Zugsführer (četař) .

Po známé deserci části 28. pěšího pluku na východní frontě převládal však ve velení c. a k. rakousko-uherské armády názor na rozpuštění pluku a tak rozkazem z 11. 4. 1915 byl c. a k. 28. pěší pluk byl rozpuštěn a plukovní prapor byl odeslán do vídeňského Arsenalu. V Szegedu věak dosud existoval náhradní prapor a k odchodu na frontu se chystal XI. pěší prapor.

Vyšetřování u divizního soudu v Temešváru neprokázalo obvinění ze zrady a zbabělosti a bylo proto poté zastaveno. Začal se vyvíjet tlak na rehabilitaci pluku. 12. 6. 1915 bylo sice vydáno rozhodnutí o rozpuštění zbytku 28. pluku, avšak toto opatření bylo pro jeho náhradní prapor v Szegedu „až na další“ odvoláno. Mezitím 6. 6. byl pochodový prapor XI/28 odeslán do Itálie na sočskou frontu, kde měl být rozpuštěn a jeho vojáci měli být přiděleni k jiným jednotkám.

Po příjezdu do prostoru Dornberg (Montespino) – Stanjel (S. Daniel) velitel praporu, hejtman Helly požádal velitele 93. pěší divize, generála von Booga, aby mohl jeho prapor bojovat jako celek. To mu nakonec bylo umožněno. Osmadvacátníci pak v 1. bitvě na Soče se podíleli na odražení italské ofenzivy. Za 2. bitvy na Soče, která začala 23. 7., se prapor XI/28 podílel na znovudobytí strategické výšiny Monte S. Michele, přičemž byl Zgsf. Jaroslav Štolz s největší pravděpodobností těžce raněn (Pozn. JKn.: neověřeno). Poté byli osmadvacátníci staženi do Tolminu, kde byly velké ztráty XI. praporu v průběhu října nahrazeny. V průběhu 3. bitvy na Soče zůstal prapor sice v záloze, ale Zgsf. Štolz umírá na následky svého zranění, které utrpěl v průběhu předcházejících bojových akcí, přičemž však nelze vyloučit, ani pozdější dobu tohoto smrtelného nezjištěného zranění. Jeho úmrtí je oficielně potvrzeno na den 30.10.1915.

Pochován je na jednom z několika vojenských čestných pohřebišť spolu s dalšími 2 564 padlými nedaleko města Tolmin v Julských Alpách pod horou Vodil vrh. Přesné místo, kde leží jeho ostatky a jeho náhrobku však není známo. Je nutné vzíti v potaz, že z uváděných 2565 padlých na tom pietním místě jich má pouze asi 600 tyto náhrobky označeny.

Jeho jméno je vypáleno na jedné z bukových nástěnných desek v kostele Sv. Ducha v Javorici, který postavili na památku všech padlých vojáci c. a k. rakousko-uherské armády a vyzdobil jej m.j. svými nástěnnými malbami také Josef Váchal, český malíř a také příslušník rakousko-uherské armády (žel, jeho malby jsou dnes již překryty). Kostelík je zařazen do Seznamu památek evropského dědictví:


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Klokočník
Doplnění informací: Jiří Knap

Kenotaf Antonín Pelikán

Autor: Vladimír Štrupl, 05.07.2016
Umístění: Veltrusy, Fr. Šafaříka, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
PELIKÁN
Z DUŠNÍK
*30.8.1875 PADL VE SVĚTOVÉ
VÁLCE 24.8.1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'15.95'' E14°20'10.45'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi