Osek nad Bečvou

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 11.06.2006
Umístění: Osek nad Bečvou, před budovou školy
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
PADLÝM ZA SVOBODU NÁRODA

OSEK
ST. PODEPŘEL 1899-1943
V CIFR 1915-1943
J. HOSTÁŠEK 1908-1943

OLDŘICHOV
J. KNOP 1924-1945
ST. DLOUHÝ 1923-1945
O. ODSTRČIL 1916-1945

SNR OSEK
Poznámka:

Podle pamětníků to byli muži, kteří padli u mostu přes řeku Bečvu při jeho obraně.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07252
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Ervín Silný, 11.06.2006
Umístění: Osek nad Bečvou, na budově školy
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ ČS. NÁRODA
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918 ŽIVOTY V OBĚŤ POLOŽILI

ANDĚL FRANT. 1885-1915, BAGAR ALOIS 1896-1916, BAŠTAN FRANT. 1891-1915, BAŠTAN NARCIS 1888-1914, CIFR ALOIS 1877-1916, DOKLÁDAL FR. 1894-1915, FIŠAR JAN 1896-1915, HRADIL ANT. 1877-1915, KRAMPLA JOSEF 1875-1916, KRAMPLA VLAĎ.1884-1915, LÁTAL BOHUMÍR 1880-1914, KAVKA AL. 1898-1917, MINISTR JINDŘICH 1877-1917, NOVÁK METODĚJ 1899-1918, PÁTEK JAN 1895-1916, POSPÍŠIL LUD. 1898-1918, PŘIKRYL JOS. 1876-1917, ROMÁNEK JOS. 1895-1918, ŘÍHA JOSEF 1887-1914, SEDLÁČEK FR. 1889-1917, ZAMAZAL JOS. 1898-1919, ZAVADIL IG. 1874-1918, P. ZAPLETAL J. 1887-1918.

Z KRVE JEJICH VZEJDI POŽEHNÁNÍ VLASTI!

NA DŮKAZ HLUBOKÉ A TRVALÉ ÚCTY
K PADLÝM A NÁSLEDKEM ÚTRAP
VE SVĚTOVÉ VÁLCE ZEMŘELÝM VOJÍNŮM
ZA SVOBODU NÁRODA ČESKOSLOVENSKÉHO
ZALOŽILO OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
MÍSTO POMNÍKU NA VĚČNÉ ČASY FOND
VE PROSPĚCH CHUDÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBCE
OSEKA. 1922.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07254
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 28.04.2009
Umístění: Osek nad Bečvou, krajní pilíř vlevo na mostě přes Bečvu při výjezdu z Oseka
Nápis:
V NÁRODNÍM ODBOJI R. 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY

KNOP JIŘÍ
DLOUHÝ STANISLAV
ODSTRČIL OLDŘICH

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7104-7255
Pomník přidal: Ing. František Jedlička