Křtomil

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ervín Silný, 01.07.2006
Umístění: Křtomil, na okraji obce při příjezdu od Bystřice pod Hostýnem
Nápis:
S Bohem miláčkové naši,
Bůh Vás opatruj - Na Shledanou!

Alois Mikeš 1895-1916, Ladislav Proček 1896-1917, Alois Proček 1894-1918, Ludvík Proček 1897-1917, Jar. Vašina 1897-1917, Josef Dada 1885-1918, František Štěpaník 1876-1916, František Lukeš 1887-1915, Methoděj Pospíšil 1892-1914, František Horák 1894-1917, Josef Pokusa 1881-1914, Augustin Dostál 1891-1914, František Tichák 1887-1915, Adolf Páral 1885-1915, František Ličman 1882-1914, Alois Cagaš 1882-1914, Cyril Pospíšil 1894-1920.

Památce padlých vojínů ze Křtomile ve světové válce
věnují jejich rodiny a dobrodinci
L.P. 1920

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-22062
Pomník přidal: Ervín Silný