Šardice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Něnička, 29.06.2009
Umístění: Šardice, u základní školy
Nápis:
SVÝM RODÁKŮM:
JAROSLAVU ZEMKOVI, OKR.SOUDCI V KYJOVĚ *24.III.1904 +5.VI.1942
STANISLAVU LAUCKÉMU, POŠT.ÚŘED. *6.II.1906 +18.X.1942
JOSEFU IŠTVÁNKOVI, DĚLNÍKU *10.III.1915 +20.VIII.1942
JAROSLAVU KYSELKOVI, DĚLNÍKU *6.IV.1913 +10.V.1942
UMUČENÝM NACISTICKÝMI VRAHY
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
JANU GREGOROVIČOVI, ROLNÍKU *12.XII.1879 +17.IV.1945
MARII GREGOROVIČOVÉ, V DOMÁC. *22.XI.1888 +16.IV.1945
ZAHYNUVŠÍM PŘI PŘECHODU FRONTY NAŠÍ OBCÍ
NA VĚČNOU UPOMÍNKU
VĚNUJÍ OBČANÉ ŠARDIČTÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13897
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Příprava dat: Petr Válek

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Neníčka, 29.06.2009
Umístění: Šardice 5, u staré základní školy
Nápis:
Střed pomníku:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ

VĚČNÁ SLÁVA HRDINŮM
PADLÝM V BOJI ZA SVOBODU
A NEZÁVISLOST NAŠÍ VLASTI.

Levá strana:
КАПТ. ЖУКОВ Г.Г. KAPT. ŽUKOV G.G КАПТ. НЕМОВИН А.С. KAPT. NĚMOVIN A.S. СТ.ЛЕЙТ.КАЛИБЕРДА Ф.С. S.NADP. KALIBERDA F.S.
ЛЕЙТ.КУНАХ А.Г. NADP.KUNACH A.G. ЛЕЙТ.БАРАНЧИКОВ А.И. NADP.BARANČIKOV A.I. СTАРШ.КУЗИКОВ И.Н. ROTM.KUZIKOV I.N.
СТАРШ.УЛЬАНОВ А.П. ROTM.ULJANOV A.P. СЕРЖ.КУШНЫР И.С. DESÁT.KUŠNÝR I.S. MЛСЕРЖ.ПРОКОПЕНКО А.Д. SVOB.PROKOPENKO A.D. MЛСЕРЖ.ПОЛКИН С.Ф. SVOB.POLKIN S.F. MЛСЕРЖ.ИЩЕНКО Н.Д. SVOB.IŠČENKO N.D. MЛСЕРЖ.МЕСЛЕВЕЦ И.П. SVOB.MESLEVEC I.P.
РЯДОВ.БУЙВОЛОВ VOJÍNI:BUJVOLOV ПЧЕЛЬНИЦЕВ И.М. PČELNICEV I.M. МОРО С.О. MORO S.O. ОГОРОДНИНОВ В.И. OGORODNINOV V.I.
КУЗИН Н.В. KUZIN N.V. МОЛДАКОВ Г.К. MOLDAKOV C.K. ДЕНИСЮК Н.И. DENISJUK N.I. АНАРОСЕВ К.А. ANAROSEV K.A. СТЕПАНОВ К.С. STĚPANOV K.S. СТЕГА И.С. STĚGA V.S. ПАШЕНКО И.Д. PAŠENKO I.D. ХОДЕТ И.С. CHODET I.S. 11 СОЛДАТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ.

Pravá strana:
ТРАСКОВСКИЙ Ш.П. TRASKOVSKIJ Š.P. РЯДОВ.БУЙВОЛ К.В. VOJÍNI:BUJVOL K.V. КОТАЕВ Л.А. KOTAJEV L.A. ПОТАПЬЕВ А.Е. POTAPJEV A.E. НОВИКОВ И.П. NOVIKOV I.P. КИЛЬЧИКОВ М.К. KILČIKOV M.K. ПРОХОРОНОВ А.Ф. PROCHORONOV A.F. СИРОТКИН К.К. SIROTKIN K.K. ШАЕВ А.Х. ŠAJEV A.CH. ГОЛОВАЧЕВ И.Г. GOLOVAČEV I.G. КОРОЛЕВ А.И. KOROLEV A.I. ХАЛНУЛИН В.П. CHALNULIN V.P. МАТЛАКОВ Г.Г. MATLAKOV G.G. БАШКАТОВ И.В. BAŠKATOV I.V. ГОВАЛЕШКО Ю.М. GOVALEŠKO JU.M. МОРЧЕНКО В.И. MORČENKO V.I. БАШКАТОВ И.В. BAŠKATOV I.V. НАБИЧЛИН И.В. NABIČLIN I.V. МУРАВЬЕВ П.М. MURAVJEV P.M. ТИШАКОВ И.Г. TIŠAKOV I.G. ШАРГОЦКИЙ И.Н. ŠARGOCKIJ I.N. КУЗНЕЦОВ М.К. KUZNĚCOV M.K. ПОЛУШНАК П.О. PALUŠŇAK P.O. САИБОВ А. SAJIBOV A. РУМИН:FRT.CHITA VIKTOR REG.38 INF. RUMŮN 11 VOJÍNŮ BEZ DOKUMENTŮ.
Poznámka:

na pomníku zmíněn i jeden rumunský voják


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13898
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Příprava dat: Petr Válek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Něnička, 29.06.2009
Umístění: Šardice, u fary a autobusové zastávky
Nápis:
PANO MARIA PROS ZA NAŠE VOJÍNY, KTEŘÍ PADLI VE SVĚTOVÉ VÁLCE! VZPOMEŇTE NA NÁS – PADLI JSME ZA VÁS!

POSOLDA JAN +23.12.1914
BEZUCHA VINCENC +13.6.1918
NOVOTNÝ FRANT. NADPORUČÍK +31.7.1918
NOVOTNÝ FRANT. +20.12.1914
KAHLÍK FRANT. +22.7.1915
DUHAJSKÝ JOS. +25.4.1917
HORÁK JOSEF +4.9.1917


ZAHRÁDKA FR.+26.8.1914
SLEZÁK JAN +1.12.1914
KYSELKA FR.+16.5.1915
KYSELKA JAN +9.2.1918
NĚMEČEK ANT. +8.4.1918

BLATA JAKUB +14.9.1914
VODIČKA TOMÁŠ +4.11.1914
FIBINGER JAKUB +26.5.1915
NOVOTNÝ MARTIN +8.9.1915
ROŽEK CYRILL +15.2.1916

HOFR JOSEF +23.11.1914
SLEZÁK MICHAL +24.9.1915
BABÍK PETR +28.3.1915
NOVÁK MICH. +26.5.1915
SILÁK FRANT. +28.6.1916

ZÁLEŠÁK FRAN. +25.11.1914
HLAVATÝ JAKUB +16.5.1915
GREGOROVIČ J. +23.4.1915
FISCHMAN FR. +25.11.1915
LATÍK JAN +25.5.1917

NOVÁK JAN +18.11.1917
ŠŤASTNÝ JAN +19.6.1918
PADALÍK FRANT. +20.6.1918
NOVÁK FRANT. +28.4.1917
PĚNČA JAN +26.7.1918
HOSTÝNEK ANT. +2.9.1919
SLEZÁK JAN +15.10.1918

(na připojené desce)
Socha Panny Marie
Socha Panny Marie – pomník padlým za I. světové války
postavený v upomínku na padlé občany Šardic. Na pomníku
jsou uvedena jména padlých šardických občanů. Autor – p.
Štábla z Hodonína. Pomník byl slavnostně odhalený 4. října
1920. Nejdříve byl umístěn před kostelem, 8.9.1930 přesu-
nut před faru.

ROP Jihovýchod
Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj,Investice do vaší budoucnosti
Jihomoravský kraj

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13899
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Petr Válek

Hrob Jaroslav Gregorovič

Autor: Brigita Petrášová, 27.08.2020
Umístění: Šardice, hřbitov
Nápis:
RODINA
GREGOROVIČOVA
JAROSLAV
*23.I.1924 - +10.IX.1947
PADL U POPRADU

ŽIVOT TVŮJ DÁN V OBĚŤ
NÁM NA OLTÁŘ VLASTI,
BŮH TĚ ZA TO UVEĎ
DO NEBESKÉ VLASTI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'34.78'' E17°1'53.75''
Pomník přidal: Brigita Petrášová