Loučka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2019
Umístění: Loučka, střed obce
Nápis:
MASARYK

SMRT ŘEKLA: LEGIONÁŘI!
ZA VAŠE ŽIVOTY SVOBODU
DARUJI VAŠEMU NÁRODU!
I PADLI S ÚSMĚVEM V TVÁŘI.

PŘIŠLI JSME VAŠE SVĚTLO OD VÝCHODU,
NADĚJE VAŠICH DĚDŮ, VAŠICH VNUKŮ
SVOBODU PŘINESLI JSME, MÍR A SHODU-
VÍTĚZNOU BRATR BRATRU PODAL RUKU
9-5 1945.
Poznámka:

Jako jedna z prvních obcí v republice postavila a odhalila již v létě 1919 obec Loučka pomník T.G.Masarykovi.
(Zdroj: obec-loucka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7105-36556
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.07.2008
Umístění: Loučka, nad vchodem do kostela
Nápis:
1914 + 1918
– ZA VAŠE SLZY A KREV –
FAKSA FRANTIŠEK *1889 +1914, GRÉZL ANTONÍN *1887 +1914, NOVÁK FRANTIŠEK *1893 +1914, KUCHAŘ BEDŘICH *1899 + 1917, LAKOMÝ LEOPOLD *1888 +1918, LAKOMÝ JOSEF *1892 +1916, LAKOMÝ VÁCLAV *1897 +1918, GRÉZL JAKUB *1892 +1915, KLOS JOSEF *1890 +1916, FOGL EMIL *1889 +1919, PILMAJER FRANTIŠEK *1888 +1914, KUCHAŘ FRANTIŠEK *1881 +1917, FOGL STANISLAV *1898 +1918, HAVLÍČEK FRANTIŠEK *1894 +1918, HAVLÍČEK FRANTIŠEK *1895 +1918,
BDÍT BUDEME NAD STANY BRATŘÍ SPÍCÍCH V MODLITBÁCH.

STAROSTA
HYNEK
HUBÁČEK
*9.12.1893
UMUČEN V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE MAUTHAUSEN
+15.10.1942

LEOPOLD
GRÉZL
*2.12.1902
POPRAVEN V BRNĚ
NA KOUNICKÝCH
KOLEJÍCH
ÚNOR 1945
Poznámka:

autor desek SPÁČIL ŘEPČÍN


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7105-27964
Pomník přidal: Vladimír Štrupl