Hradec nad Moravicí

Pomník Obětem pochodu smrti

Autor: Jiří Vondřejc, 06.06.2015
Umístění: Hradec nad Moravicí, u stodoly pod zámkem Hradec nad Moravicí, na pravém břehu řeky Moravice proti proudu, u cyklostezky 551
Nápis:
Poutníku, zastav se a vzpomeň na ty,
co chtěli jít a nedošli...

Věnováno obětem pochodů smrti v lednu 1945
Nezapomínáme

ČsOL MSK
Poznámka:

S postupující osvobozovací misí RA a spojeneckých vojsk v roce 1945 na východní frontě začali nacisté vyklízet koncentrační tábory, věznice a zajatecké tábory. Desetitisíce válečných zajatců a vězňů - Britů, Francouzů, aj. národností byly vyhnány na transporty a pochody smrti, které směřovaly do Německa. Přesuny trvaly řadu dní, bez vody, jídla, špatně oblečeni. Přenocovali často v otevřených železničních vagónech, pod širým nebem, v kůlnách za krutých mrazů. Kdo nemohl v pochodu pro únavu a nemoc pokračovat, byl esesmany bez milosti zastřelen. Trasy pochodů jsou poznamenány hroby ubitých zajatců.
Od ledna 1945 procházely pochody smrti také Opavskem. Po skončení 2. světové války byly roztroušené hroby obětí fašistické zvrhlosti exhumovány a soustředěny zpravidla na místních hřbitovech.
Např. na Opavsku - nad hroby v Opavě, Opavě - Jaktaři, Opavě - Kylešovicích, Březové, Budišově nad Budišovkou, Guntramovicích, Raduni a Vlaštovičkách jsou postaveny památníky, aby připomínaly nám i budoucím generacím krutost fašismu.
Pomník byl slavnostně odhalen 24.4.2015. Akce byla součástí oslav 70. výročí osvobození Hradce nad Moravicí a ukončení 2. sv. války.
Pietní místo se nachází u původní dřevěné stodoly na tzv. Strance, kde zajatci přečkali noc před dalším strastiplným pochodem.
Organizátorem důstojného pietního aktu byla Jednota ČsOL MSK, jehož předseda Mgr. plk. Pavel Skácel pronesl procítěný a aktuální projev k této tragické události.
František Studený
Zdroj: http://www.klub-pohranici.cz/news/pochody-smrti-opavskem/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Vondřejc
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník letecké havárie

Autor: Petr Stiborský, 19.04.2019
Umístění: Hradec nad Moravicí, lesní cesta pod Braneckým kopcem
Nápis:
NA PAMÁTKU PILOTŮM
KAP.ING. JAROSLAVA KRAFKY
POR.ING. VOJTĚCHA VALÁŠKA
KTEŘÍ ZDE ZAHYNULI 12.7.1983
Poznámka:

Dne 12.7.1983 došlo blízko města Hradec nad Moravicí k letecké nehodě, při níž zahynuli oba piloti. Na místě neštěstí je pomníček, který celou událost připomíná. Letoun MiG-21US výrobního čísla 1032, který byl dodán 11/1968 k 8.slp v Mošnově, byl ztracen dne 12.7.1983 v důsledku nesprávného postupu let. posádky. Hlášení uvádí toto:
12.7.1983 - katastrofa MiG-21US, příčina nehody - TP-kritický úhel náběhu-pád, místo nehody - 1,5km SV Hradec nad Moravicí, OP (okr. Opava)
Při nehodě zahynuli piloti por.Vojtěch Valášek a kpt. Jaroslav Krafka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'49.49'' E17°53'36.71''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Wolf, 06.10.2009
Umístění: Hradec nad Moravicí, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
NA PRAHU ZMARU DUHA SE
ZKLENULA – ZASTŘELA
POCHODY SMRTI
VOLNOU STALA
SE ZEM

NA PAMĚŤ PADLÝM PŘI POCHODU SMRTI
V HRADCI DNE 24.1.1945.
VĚNUJE
MÍSTNÍ JEDNOTA SVAZU BOJOVNÍKU ZA SVOBODU.
Poznámka:

V roce 2007 pietní místo opraveno z dotace MO ČR v částce 64 000 Kč. Autor Fr. Volný-kovář z Hradce, odlití-Branecké železárny. Transport smrti 27.1.1945 - zastřeleno 6 zajatců, ostatní zahynuli cestou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-36420
Pomník přidal: Marek Wolf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Marek Wolf, 06.10.2009
Umístění: Hradec nad Moravicí, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
(přední strana)
Hermann Bachert
Wilhelm Grisard
Georg Jessulath
1866.

(zadní strana)
Karl Fürst
von Lichnowsky
den in treuer Erfüllung ihres
Berufes gestorbenen
Füsilieren des 2. ostpreussischen
Grenadier Regiments N 22
Poznámka:

Náhrobek ve tvaru kříže nechal vztyčit tehdejší majitel panství kníže Karel Maria Lichnovský na paměť tří fyzilírů (Füsilier) 2. východopruského regimentu, kteří zemřeli při epidemii cholery, která vypukla mezi vojáky okupační armády na Hradci při válečných operacích v roce 1866.
Nápis na zadní straně je již poničen. (zdroj autor VPM)
Za prusko-rakouské války vedl kníže Karel Maria Lichnovský (jako vysoký pruský důstojník) pěchotní a dělostřelecké oddíly do Opavy i na Hradecko. Tři z vojáků zemřeli na asijskou choleru a byli pohřbeni na místním hřbitově. Po válce jim kníže Lichnovský dal vztyčit monumentální kříž a na podstavec vytesat jejich jména. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-36421
Pomník přidal: Marek Wolf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Michálek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.09.2019
Umístění: Hradec nad Moravicí, Hřbitovní, hřbitov u kostela sv. Jakuba
Nápis:
FRANTIŠEK MICHÁLEK
KONS. RADA, VÍCEDĚKAN
A FARÁŘ HRADECKÝ
*1.12.1887 V BOJKOVICÍCH

ZASYPÁN TROSKAMI
PŘI NÁLETU
+18.12.1944 V OPAVĚ

OTČE, NE MÁ, NÝBRŽ TVÁ VŮLE SE STAŇ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.09.2019
Umístění: Hradec nad Moravicí, Na Potůčku, za plotem u fotbalového hřiště
Nápis:
Dr. M. Tyrš
1906 – 1936

PAMÁTCE PADLÝCH HRDINŮ – SOKOLŮ
1938 1945

ZDENĚK BABINEC *27.11.1922 +15.2.1944.
BEDŘICH HRČEK *12.1.1905 +7.2.1942.
JAKUB JUREČEK *7.8.1908 +3.6.1944.
JOSEF FABIÁN *28.11.1904 +30.4.1945.

VZPOMÍNÁME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8117-26738
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Franz Daute

Autor: Marek Skýpala, 27.05.2013
Umístění: Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, hřbitov, střed hřbitova
Nápis:
FELDMARSCHALLEUTNANT
ING FRANZ DAUTE
*19.VII.1857 +27.III.1929

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'25.98'' E17°52'49.40''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Wolf, 06.10.2009
Umístění: Hradec nad Moravicí, Opavská, v rohu areálu základní školy
Nápis:
PADLÝM
1914 HRDINŮM 1918

VÍCHA JOS. RUS. LEG. - BARTÁK KAREL - DOČKAL ANT.
DUŠEK VALENTIN OTEC - DUŠEK VAL. SYN - HEROLD LUD.
HERMAN JAN - HUSAR KONRAD - HRBÁČ FILIP
HÜBEL AUGUSTIN - JAŠEK IGNÁC - KARLI JOS.
KUNZ JAN - KUZNÍK ADOLF - MÜCKSTEIN ANT.
MÜNZBERGER ED. - RYBKA JAN - RYBKA KAR.
SEIDLER VILÉM - SOUDEK FRANT. – ŠKROBÁNEK
JAN - URBÁNEK JOSEF - VLADAŘ VIKTOR
Poznámka:

Pomník odhalen 29.září 1929 k uctění památky dvaceti pěti občanů obce Podolí, kteří v letech 1. světové války padli nebo zemřeli na ruské, srbské nebo italské frontě. Pomník zhotovil R. Březa z Prahy - Vinohrad nákladem 8 tisíc korun, věnovaných Spolkem pro postavení pomníku, příbuznými padlých a dobrovolnými příspěvky občanů. V prvních dnech okupace fanatičtí místní Němci nápis na pomníku "hrdinům" odstranili, státní znak vhodili do řeky. Po válce byl znovu vrácen na původní místo na pomníku. Jména padlých občanů přenesena na pomník č. 117-7762 umístěný na náměstí naproti škole. PM opraveno v roce 2009 z dotací MO ČR ve výši 150 000 Kč. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Legionář Vícha Josef v databázi VÚA Praha neztotožněn..


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-26445
Souřadnice: N49°52'21.08'' E17°52'36.24''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Marek Wolf, Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Wolf, 06.10.2009
Umístění: Hradec nad Moravicí, Podolská, vedle Národního domu č.p. 156
Nápis:
Z PŘÍKAZU MRTVÝCH ZVEDLI SE K BOJI ZA PRÁVA ŽIVÝCH.

1914 – 1918

BARTÁK KAREL
BERDICH ANT.
DOČKAL ANT.
DUŠEK VALENT. ST.
DUŠEK VALENT. ML.
HANÁK FRANT.
HIMLER PETR
HEINZ ALOIS
HELEBRAND VALENT.
HERMAN JAN
HEROLD LUDVÍK
HRBÁČ FILIP
HUSAR KONRÁD
HÜBEL AUGUST.
JAŠEK IGNÁC
KARLI JOSEF
KRÁL ALOIS
KUNZE JAN
KUZNÍK ADOLF
KUNZ JAN
LONGIN FRANT.
MORITZ FRANT.
MORITZ JAN

MÜCKSTEIN FRANT
MÜNZBERG EDUARD
RICHTER BEDŘ.
RYBKA JAN
RYBKA KAREL
SEIDLER FLORIAN
SOUDEK FRANT.
ŠKROBÁNEK JAN
URBÁNEK JOS.
VÍCHA JOSEF
VLADAŘ VIKTOR
WEICHSEL JOS.

1938-1945
BABINEC ZDENĚK
CELTOVÁ TEREZIE
HALEČKA LEOPOLD
HANÁK KAREL
HRČEK BEDŘICH
JUREČEK JAKUB
MICHÁLEK FRANT.
RAŠKA LUDVÍK
VÍCHA FRANT.

1938-45
FABIÁN JOSEF
GEBAUER JAN

1938-45
MACÁK JOSEF
PULPÁN JINDŘ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-07762
Pomník přidal: Marek Wolf

Pomník Slovákům

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.09.2019
Umístění: Hradec nad Moravicí, Zámecká, vpravo ve stráni směrem do centra města od základní umělecké školy.
Nápis:
KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVATEJ OBETI,
KTO ZA LUDSTVA PRÁVO ŽIVOT POSVÄTÍ,
KTO NAD KRIVDOU BIEDNYCH SLZU VYRONÍ,
TOMU MOJA PIESEŇ SLÁVOU ZAZVONÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8117-33636
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká