Křížová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marian Čep, 14.05.2009
Umístění: Křížová, na severním konci obce, na soukromém pozemku
Nápis:
1914 - 1918
Für Heimat und Volk.
Gefallen:
Richard Jorde 31./8.1914 Grodek
Richard Kirchner 25./11. 1914 Kohlpark Rld.
Ernst Lerch 21./12. 1914 Rld.
Ernst Jorde 14./6.1915 Rld.
Emil Jorde 9./6.1916 Asiago
Gestorben:
Hugo Jauernig 17./2.1916 i.d.Heimat
Paul Köhler März 1917 Rld.
Gustav Kandler 1./10. 1918 i.d. Heimat
Vermißt:
Emil Köhler 10./6. 1916 Rld.
Hugo Lerch 7./8. 1916 Rld.
August Schmidt 7./8. 1916 Rld.
Gustav Horny Oktober 1917 Rld.

Errichtet von der Gemeinde
Kreuzberg 1922.

DEN TOTEN
DES 2. WELTKRIEGS
??DER VER??EIBUNG
?? 2003
Poznámka:

Pomník padlým stál původně u místní kaple. Po roce 45 byl povalen a zapomenut. Po roce 1945 ho jeden místní občan odvezl na svůj pozemek na severním konci této vsi (jeho děd jel totiž ve dvacátých letech pro tento žulový blok kravským povozem až do Žulové). Pomník byl restaurován žijícími rodáky v Německu v roce 2003.
Text zcela dole, určený obětem 2. sv. války, zakrývá zeleň.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marian Čep
Příprava dat: Roman Ujfaluši