Vraný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Vychodil, 25.12.2010
Umístění: Vraný, u hlavní silnice
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
Z VRANÉHO.

TAJZICH VÁC. leg., BALÍK VÁCLAV, BALÍK JOSEF, BALOUN FRANT., BRADÁČ FRANT., BRADÁČ JOSEF, DOBRÝ FRANT., DOBRÝ JOSEF, EBR ANTONÍN, FIDLER JOSEF, FOJT JINDŘ., HOŘEJŠÍ JOS., JERMAN FR., JERMAN VÁC., KOROUS JOS., PEER VÁCLAV, PERNÝ ČENĚK, PINTA VÁCLAV, PONERT ČEŇ., PLACHÝ JOS., PROPPER OTTO, LIŠKA VÁCLAV
VOKOUN FR. leg., ROUTNER VÁC., ROUTNER JAN, ŠAROCH JOS., ŠAROCH FR., ŠAROCH ALOIS, ŠAROCH ANT., ŠRÁMEK KAR., ŠTUMPF AL., ŠVINGR ANT., ŠVINGR JOS., TÝGL VÁCLAV, VÁŇA JOSEF, VEJRAŽKA J., VOKÁČ ANT., VOKOUN JOS., VOKOUN JAR., ZÁZVORKA M., ZIMERMAN VÁC., FOJT JOS., FIŠER JOS., ROUTNER RUD., ŠAFRÁNEK JOS., ZAHÁLKA FRANT.
Poznámka:

Pomník padlých v 1. světové válce byl slavnostně odhalen 5.6.1921. Postaven ze sbírky a prostředků TJ Sokol Vraný v parčíku před školou. (zdroj http://www.mestysvrany.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-31415
Pomník přidal: Pavel Vychodil
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Milan Lašťovka, 15.06.2014
Umístění: Vraný, pomník ve střední části obce v parčíku před kostelem
Nápis:
1939 -1945
NEZAPOMEŇTE
UMUČENÝCH

PROPPER OTAKAR 59r.
PROPPEROVÁ BERTA 58r.
PROPPER EMIL 37r.
PROPPEROVÁ IRMA 40r.
PROPPEROVÁ MARIE 9r.
PROPPEROVÁ EDITA 8r.
PROPPEROVÁ ZDEŇKA 6r.

PROPPER OTTO 29r.
PROPPEROVÁ EMÍLIE 39r.
PROPPEROVÁ IVANA 2r.
PROPPER JOSEF 66r.
PROPPEROVÁ JOSEFA 63r.
KASWANOVÁ IRMA 43r.
KASWANOVÁ ALICE 17r.
KASWANOVÁ RUTH 7r.

RUS FRANTIŠEK 20r.

zřízeno obcí Vraný 19981939 -1945
Poznámka:

Pomník obětem druhé světové války/holocaustu, byl odhalen při příležitosti 80. výročí vyhlášení samostatné ČSR dne 28. října 1998. Je na něm uvedeno 16 jmen, z nichž 15 patří židovským spoluobčanům, kteří byli z Vraného deportování do vyhlazovacích táborů. Šestnácté jméno patří 20letému vranskému vlastenci popravenému za odpor k německé okupaci. (zdroj http://www.mestysvrany.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2124-42971
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník tří císařů

Autor: Milan Lašťovka, 15.06.2014
Umístění: Vraný, monumentální pomník u silnice mezi obcemi Vraný a Peruc
Nápis:
1813
TENTO POMNÍK BYL POSTAVEN R. 1913 NA PAMÁTKU
STÉHO VÝROČÍ PŘEHLÍDKY VÍTĚZNÝCH ARMÁD
RAKOUSKO - RUSKO - NĚMECKÝCH PŘED ROZHODUJÍCÍ
BITVOU S NAPOLEONEM U LIPSKA.
SEŠLI SE ZDE VELITELÉ SPOJENÝCH ARMÁD
RAKOUSKÝ CÍSAŘ FRANTIŠEK I.
RUSKÝ CAR ALEXANDR I.
PRUSKÝ KRÁL BEDŘICH VILÉM III.
Poznámka:

Pomník evropského významu k uctění památky 100. výročí osvobozenecké války proti Napoleonovi, byl odhalen 19. srpna 1913. Stojí v místech, odkud císařové sledovali přehlídku spojeneckých vojsk Rakouska, Ruska a Německa. Na vrcholu mohyly sedí orel s rozpjatými křídly, pod ním je umístěn medailon se jmény a poprsím Františka I., Alexandra I. a Bedřicha Viléma III. Pod medailonem štítek s datem 1813, pod štítkem pamětní deska s textem nápisu. Po celkovém restaurování pomníku v roce 2012, z důvodu opakovaného zásahu vandalů a zlodějů, tento je osazen plastikami orla, medailonu tří panovníků, pamětní desky a desky s letopočtem. (zdroj informační tabule před pomníkem)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2124-42981
Souřadnice: N50°19'47.71'' E13°59'18.25''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Jaroslav Věšín

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 19.08.2015
Umístění: Vraný, náměstí, parčík před budovou radnice
Nápis:
JAROSLAV VĚŠÍN
23.5.1860 - 9.5.1915

Akademický malíř, profesor malířské
školy v Sofii, dvorní umělec, specialista
štábu bulharské armády.
Malíř Bulharského cara Ferdinanda I.
Držitel sedmi mezinárodních řádů.
Iniciátor jihoslovanského uměleckého
spolku "LADA".
Vranský rodák.
Poznámka:

datum narození uveden na stávajícím pomníku s odchylkou, Wikipedie uvádí ročník 1859 (zdroj http://cs.wikipedia.org/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'34.63'' E14°1'0.67'' (střed náměstí)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob František Pejsa

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 14.08.2015
Umístění: Vraný, hřbitov
Nápis:
RODINA
JANOVSKÝH A PEJSOVA
Poznámka:

S největší pravděpodobností se jedná o Pejša (Pejsa) František (Franz) nar. 17.1.1887 Nemyšl okr. Tábor. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku jako desátník. Zajat 21.11.1914, Lazarevac. Do čs legií ve Francii se přihlásil 22.4.1918, Blaye. Zařazen 20.4.1918 (nesoulad dat) k 22. střeleckému pluku. Demobilizován 5.11.1919 jako četař 21. střeleckého pluku. (zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Vacek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 14.08.2015
Umístění: Vraný, hřbitov
Nápis:
RODINA
JIRÁSKOVA.

ANTONÍN VACEK
MAJOR PĚŠ. PLUKU 36.
19.2.1867 29.6.1917

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo