Bátorove Kosihy

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2013
Umístění: Bátorove Kosihy, pred obecným úradom
Nápis:
BÁTORKESZI KÖZSÉG
AZ
1914-1918
ÉVI
VILÁGHÁBORÚ HŐSIHALOTTAINAK
EMLÉKÉRE

BAAR ISTVÁN, BAJCZÁR IMRE, BALASKÓ JÁNOS, BAZSÓ DÉNES, BÁLINT SÁNDOR, BELÁNSZKY JÁNOS, BELÁNSZKY JÓZSEF, BIRCSÁK GYULA, BIRCSÁK JÓZSEF, BOLDIZSÁR PÁL, BÓNA ANDRÁS IDS., BÓNA ANDRÁS IFJ., BÓNA FERENCZ, BÓNA ISTVÁN, BRUSZI GYULA, CSÁKY FERENCZ, CSEMEZ DEZSŐ, CSEMEZ JÁNOS, CSORBA GYULA, DICK GERZON, DÓCZÉ SÁNDOR, DOMIN KÁLMÁN, DUBÁN FERENCZ, DUBÁN JÓZSEF IDS., DUBÁN JÓZSEF IFJ., FARKAS FERENCZ, GODA JÓZSEF, HOLOP GYULA, HOLOP ANDRÁS LAJOS, JAKSA GYULA, JAKSA JÓZSEF, JANETKA ISTVÁN, JÓBA JÁNOS, JÓZSA LAJOS, KAJTÁR SÁNDOR, KIS LAJOS, KIS LÁSZLÓ, KIS PÁL, KIS PISTI JÁNOS IDS., KIS PISTI JÁNOS IFJ., KIS PISTI SÁNDOR, KOVÁCS JÁNOS, KOVÁCS JÓZSEF, KRIZSAN MIHÁLY, KUBOVICS JÁNOS, LABANC ISTVÁN, LOVÁSZ JÁNOS, MADARÁSZ ISTVÁN, MATUSEK ISTVÁN, MATUSEK JÁNOS, MÁCSODY JÁNOS, MÉSZÁROS LÁSZLÓ, MOLNÁR JÓZSEF, MÓCSA ANDRÁS, NOVÁK FERENCZ, NOVÁK MIKLÓS, NYERS LAJOS, ONÓDY IMRE, PALKOVICS ISTVÁN, PALLAG ISTVÁN, PASZTOREK ISTVÁN, PETRIK PÁL, PÉLI JÁNOS, PINTÉR ANDRÁS IDS., PINTÉR ANDRÁS IFJ., PINTÉR MIHÁLY, PISZKALIK ISTVÁN, RACKÓ ISTVÁN, RÁCZ JÓZSEF, RIGÓ FERENCZ, RIGÓ KÁROLY, RIGÓ LAJOS, RIGÓ SÁNDOR, SEBEDOVSZKY FERENCZ, SIMONEK ISTVÁN, SIMONYI BENŐ, STEHLIK ISTVÁN, SZABÓ PÁL, SZALMA JÁNOS, SZARKA BÉLA, SZATMÁRY ALBERT, SZENCZI PÁL, SZLÁVIK JÁNOS, SZOMBAT FERENCZ, SCHVARCZ ERNŐ, SCHVARCZ MANÓ, SCHVARCZ MÓR, TAKÁCS GÉZA, TÓTH ANDRÁS, TÓTH JÓZSEF, TÓTH MIKLÓS, URBÁN JÓZSEF, WALDMANN JENŐ, WALDMANN MÁRK, WETZLER IGNÁCZ, ZACHAR JÁNOS, ZACHAR MÁRTON, ZSIDEK FLÓRIÁN, ZSIDEK JÓZSEF, SZENCZI JÁNOS, PATAKY ISTVÁN, RIGÓ JÁNOS, BÓNA JÁNOS, JUHÁSZ JÓZSEF, SZALAI ZSIGMOND, UDVARDI MIHÁLY, DOLÁK JÁNOS, VECSERKA SÁNDOR, CZIBOR PÁL, KOVÁCS FERENCZ, STEFANKÓ MIHÁLY, HINORA FERENCZ, KIS PISTI ANDRÁS

ÁLLÍTTATTA
BÁTORKESZI LAKÓSSÁGA
1896
FELÚJÍTTATTA
AZ ÖNKÓRMANYZAT
1996

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°49'36'' E18°24'44.6''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Revolúcia 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Bátorove Kosihy, Hlavná, pred základnou školou
Nápis:
Kik erted haltak
szent
világszabadság!
(Petőfi)

Görgei A.
és Bátorkeszin állomásozó
hadserege tiszteletére állíttatta
az önkórmányzat

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Bátorove Kosihy, Hlavná, oproti pošte
Nápis:
IN MEMORIAM
1939 – 1945

A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE
BÁTORKESZI 1993

BIRCSÁK KÁROLY, BLAHOVICS ISTVÁN, BLAHOVICS LÁSZLÓ, BÓNA ISTVÁN, BÓNA PÁL, BÓNA SÁNDOR, BOTTYÁN ISTVÁN, BRÚDER GYULA, BRUSZI PÁL, CZIBOR ISTVÁN, CZIBOR PÁL, DOMONKOS IHÁLY, DROPPAN ISTVÁN, DUBÁN JÓZSEF, GASPARIK BÉLA, GASPARIK ISTVÁN, GÁSPÁR ISTVÁN, HAJABÁCS GÁSPÁR, HAJABÁCS LAJOS, HAJABÁCS VILMOS, HOLOP GYULA, JOZEFIK ANDRÁS, CZOMPÁL JÁNOS, CSÁKI FERENC, HAKKEL FERENC, KÉTHYI ISTVÁN, SZVITEK ISTVÁN, VARGA JÁNOS, VARGA PÁL, JUHÁSZ LAJOS, KARVANSZKY ELEMÉR, KARVANSZKY ISTVÁN, KEREKES ANDRÁS, KISS FERENC, KIS PISTI ANDRÁS, KIS PISTI ISTVÁN, KIS PISTI JÁNOS, KORPITS LÁSZLÓ, KOVÁCS JÁNOS, LAMI ISTVÁN, MÁCSODI ISTVÁN, MÁCSODI JÁNOS, MATUSEK JÁNOS, MÚCSKA ISTVÁN, MUDRÁK ISTVÁN, NYERS GÉZA, NYERS GYULA, NOVÁK LAJOS, PAJER ISTVÁN, PAJER JÓZSEF, PALLAG KÁROLY, PÁLINKÁS BÉLA, PINTÉR ISTVÁN, PSZOTA FERENC, REICHER ISTVÁN, RIGÓ JÓZSEF, SÁTOR ISTVÁN, SEBEDOVSZKY ISTVÁN, SIMONEK IMRE, SIMSIK LÁSZLÓ, STEFANKO ISTVÁN, SZARLAI JÓZSEF, SZÁSZ JÓZSEF, SZENCZI ANDRÁS, SZENCZI ISTVÁN, SZIKORA PÁL, TÁCSIK JÁNOS, TÓTH LÁSZLÓ, VESZELOVSZKY JÓZSEF

POLGÁRI ÁLDOZATOK

ADAMEK ILONA, ADAMEK ISTVÁN, BÁBINDELI ZSÓFIA, BALASKÓ GÉZA, BÓNA JÁNOSNÉ, BÓNA MÁRIA, BROSKOVICS BOLDOZSÁR, BUCHAN JENŐ, CZIBOR ANDRÁS, CZIBOR JÓZSEF, CZUCZOR ISTVÁN, CSÁKI JÁNOS, CSÁKI PÁL, DEDINSZKY MIKLÓS, DOBROCSÁNYI KLAJOS, DOMONKOS FERENC, DÖMÉNY ERZSÉBET, FEKETE ERZSÉBET, GARAI LACIKA, GARAI MÁRIA, GÁSPÁR BÉLA, HABAI JÓZSEF, HABAI JÓZSEFNÉ, HORVÁTH ANNA, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH GYULA, HORVÁTH JÁNOS, HORVÁTH TAMÁS, JUHÁSZ FERENC, JUHÁSZ FERENCNÉ, JUHÁSZ GYULA, KAJTÁR JÁNOS, KÁLAZDI FERENC, KISS ANDRÁS, KISS JÁNOS, KLIMÁN JÓZSEF, KLIMÁN MIHÁLY, KORPITS SÁNDOR, KOVÁCS JÁNOS, LABANCZ ISTVÁN, LACZKÓ JÁNOS, LAKATOS GYULA, LAKATOS GYUSZIKA, LAKATOS GYULA, LAKATOS LÁSZLÓ, LAKATOS RUDOLF, LAKATOS TIBOR, LAKATOS TIBIKE, LAKATOS VILMOS, LAMI LÁSZLÓ, MLATYECZ LÁSZLÓ, NAGY ISTVÁN, NOVÁK LAJOS, ONÓDI ILONA, PAJER ISTVÁN, PALLAG LAJOS, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ LAJOS, PRATZ PÁL, RADVANSZKY ISTVÁN, SIMSIK BÉLANÉ, SMIDÁK IGNÁC, SPÁNIK LÁSZLÓ, SZABADKA IMRE, SZABÓ ZOLTÁN, SZALAI JÓZSEF, SZÁRAZ JÁNOS, SZÉKELY LAJOSNÉ, SZÉKELY PÁL, SZIKORA PÁLNÉ, SZTANYO VILMOS, TÓTH JÓZSEF, TÓTH LAJOS, URBÁN ERZSÉBET, URBÁN JÁNOS, URBÁN LÁSZLÓ, VARGA GYUSZIKA, BERTA SÁNDORNÉ, BÓNA ANDRÁS, CZIROK GYULA, CZIROK GYULA, CZIROK JÓZSEF, DOBROCSÁNY JÓZSEF, DOBROCSÁNY JÓZSEFNÉ, FEKETE IMRE, FRANCZEN PÁL, GARAI JÓZSEFNÉ, HABAI MIHÁLY, HABAI MIHÁLYNÉ, HOLOP FERENC, JÓBA GYULA, JÓBA LÁSZLÓ, JUHÁSZ BÉLA, KARDOS GYULA, KARVÁNSZKY GÉZA, KELLER ERNŐ, KLIMÁN JÁNOS, KOVÁCS ISTVÁN, KÖVÉR FERENC, LAKATOS FERENC, LAKATOS ISTVÁN, LAKATOS JÁNOS, LAVICSKA JÓZSEF, LOVÁSZ FERENC, MADARÁSZ ISTVÁN, PALLÓ GYULA, PALLÓ GYULA, PALLÓ ISTVÁN, RADVÁNSZKY MIHÁLY, RIGÓ TIBIKE, ROHÁCSEK VILMOSNÉ, SZENCZI PÁL, SZÉKELY GERGELY, SZÉKELY MARGIT, TÖRÖTTŐ ISTVÁN, TURBACS ISTVÁN, TURBACS SÁNDOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás