Prostřední Bečva

Pomník Oldřich Šimurda

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Prostřední Bečva 391, u RD, vedle hlavní komunikace
Nápis:
OLDŘICH ŠIMURDA
NAR. 10.8.1910, DNE 23.11.1944
OBĚTOVAL ZDE ŽIVOT ZA VLAST

SMRT TVOJE VZNEŠENA ROVNA OBĚTI VŠECH REKŮ
DENNĚ ZDE VZBUDÍ MOTLITBU ROZECHVELÝCH RETŮ.
SLZA ZASVITNE, V KALICHY RUDÝCH KVĚTŮ SKANE:
"SEN ZÁŘIVÝ O VLAT DRAHÉ DEJ MU MOCNÝ PANE!"

OLDŘICH ŠIMURDA
* 20.VIII.1910
23.XI.1944, Zde popraven

ČESŤ TVOJÍ PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00791
Souřadnice: N49°26'9.96'' E18°15'7.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Prostřední Bečva, u zahrady ZŠ
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
Z PR. BEČVY V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
ĎATKA PAVEL
GALČAN RUD.
HOFEREK JOS.
HOFEREK FR.
CHRBJÁT AUG
CHUDĚJ JOS.
CHUĚDJ RUD.
JANIČEK JOS.
JUREČKA JOS.
JURAJDA JOS.
JURČA ONDŘ.
KACHTÍK FR.
KACHTÍK AUG.
KUBIŠ LUKÁŠ
KŘIŠTOF JAN
KŘIŠTOF JAN
KANTOR JOS.
MALÍK JAN
MALÍK FR.
MIKULEC JOS.
ONDRYÁŠ FR.
SKALÍK JAN
VANĚK LUDV.
VANĚK VINC.
VALA MICHAL
VAŠUT ED.
VOJKŮVKA FR.
VOLEK FR.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00795
Souřadnice: N49°26'9.96'' E18°15'7.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Prostřední Bečva, před ZŠ
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 - 1945
V PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

BIL FRANTIŠEK
BILA JAN
BUJNOCH RUDOLF
BUŠ LUDVÍK
DIVÍN ČENĚK
FRNKA JINDŘICH
GALČAN JIŘÍ
HAŠA FRANTIŠEK
KRIŠTOF JAN
KUBÁŇ JOSEF
KUBÁŇ RUDOLF
KUBÁŇ VLADIMÍR
KUBÁŇOVÁ BOŽENA
KUBIŠ BEDŘICH
MAČEK VÁCLAV
MARTIŇÁK JOSEF
SKOKAN JAN
SOLÁNSKÝ JOSEF
ŠIMURDA OLDŘICH
WASRBAUER LUDVÍK
A SOVĚTSKÝM HRDINŮM KTEŘÍ PADLI PŘI OSVOBOZENÍ NAŠÍ VESNICE
ČEST JEJÍCH PAMÁTCE

3.5.1975 VĚNOVALA VO-KSČ
A MNV V PROSTŘEDNÍ BĚČVĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00789
Souřadnice: N49°26'9.96'' E18°15'7.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Prostřední Bečva, na budově MŠ Kněhyně, u hlavního vchodu
Nápis:
ČEST PADLÝM HRDINŮM
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
FRANT. HAŠA
BEDŘ. KUBIŠ
ČENĚK DIVÍN
OLDŘ. ŠIMURDA
JAN SKOKAN
JIŘÍ GALČAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00793
Souřadnice: N49°26'9.96'' E18°15'7.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Prostřední Bečva, na budově ZŠ, u hlavního vchodu
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU
A PADLÝM V BOJI ZA SVOBODU
V PR. BEČVĚ V L. 1939 - 1945

BIL FR.
BIL JAN
BUJNOCH RUD.
BUŠ LUDV.
DIVÍN ČENĚK
FRŇKA JINDŘ.
GALČAN JIŘÍ
HAŠA FR.
KŘIŠTOF JAN
KUBÁŇ JOS. A RUD.
KUBÁŇ VLAD.
KUBÁŇOVÁ BOŽ.
MAČEK V.
MARTIŇÁK JOS.
SKOKAN JAN
SOLANSKÝ JOS.
ŠIMURDA OLDŘ.
VASERBAUER LUD.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00792
Souřadnice: N49°26'9.96'' E18°15'7.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková