Radvánovice

Pomník Nikolaj Ivanovič Gorochov

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 17.09.2013
Umístění: Radvánovice, dvacet metrů za značkou oznamující konec obce, na pravé straně silnice E 442 směr Jičín
Nápis:
Партызaн
Николай Иванович
Горохов

Partyzán
Nikolaj Iavanovič
Gorochov
Padl v národním odboji
dne 7. 5. 1945, Stár 19 let.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-8306
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek