Prietrž

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Feďo Vrábel, 04.08.2013
Umístění: Prietrž, pred budovou Základnej školy, križovatka ciest Senica – Myjava – Brezová pod Bradlom
Nápis:
1914 – 1918
VO VÁLKE PADLÝM
MILÝM SVOJIM
POSTAVILY PRI POMOCI
OCHOTNÝCH SPOLUOBČANOV
V SMÚTKU POZOSTALÉ
RODINY

Padli ste do rúk rodu svojho katom,
ktorí vás hnali proti rodným bratom
a Vaša zkáza, obete krvavé
im mali slúžiť k zveľadku, ku sláve;
no vševládny Boh inak vec rozlíšil,
krivditeľov zbil krivdených povýšil.

Dušan Hatala, poručík r. legii. Ján Bašnár Martin Benda Pavel Benda Ján Blažek Ján Čajka Ján Černek Ján Černek Ján Čmela Ján Dobiáš Martin Gabriel Pavel Chropovský Martin Jablonický Ján Janovíček Pavel Janovíček Pavel Janovíček Pavel Jonáš Ján Jonáš Ján Jonáš Jur Jonáš Ondrej Torík Pavel Torík Pavel Torík Martin Jurásek Pavel Kukla Štefan Manďák Ján Mudroch Martin Mudroch Pavel Pagáč Ján Rehuš Pavel Rehuš Pavel Rehuš Pavel Rehuš Ján Rehuš Ján Rýzek Martin Rýzek Ján Slaný Pavel (Matej) Slaný Ján Slaný Pavel (Matej) Slaný Henrich Sonnenfeld Ján Škodáček Ján Valihora Bernát Weisz Pavel Vojáček Ján Zuzčík

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK39114
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska Dušan Hatala

Autor: Feďo Vrábel, 04.08.2013
Umístění: Prietrž, na rodnom dome Dušana Hatalu, budova starej školy v Prietrži, číslo domu 167 pri ceste z Brezovej pod Bradlom do Senice.
Nápis:
V TOMTO DOME SA NARODIL
1.DECEMBRA 1893
DUŠAN HATALA.
PADOL AKO NADPORUČÍK
7. TATRANSKÉHO PLUKU RUSKÝCH LÉGIÍ
U BACHMAČA V RUSKU
DŇA 10. MARCA 1918.
VEČNÁ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA,
KTO SEBA V OBEŤ SVÄTÚ ZA SVOJ NÁROD DÁVA
Poznámka:

Ruský legionár Mikuláš Gacek, ktorý Dušana Hatalu dobre poznal, opísal jeho smrť vo svojich spomienkach nasledovne: „Bratia naši, bratia! Padli ste i za nás mnohých. Svojou krvou ste vykúpili náš voľný odchod na Sibír a do Francúzska... Tam nám zostal i Dušan Hatala... Len nedávno ho boli v Berezani povýšili na práporčíka. Keď prišiel medzi nás od I. divízie v starom, obšúchanom, dlhočiznom šineli s pridlhými rukávmi, s akýmsi plachým pohľadom belasých očí v ohorenej tvári – veľmi nám imponoval. Čosi detsky úprimného, prostého, nežného bolo v celkom jeho zjave. I hovoril takým hrudným, tlmeným hlasom. Ako rád si porozprával! A keď hovoril o rozviedkach, o boji pod Zborovom, nikdy nehovoril o sebe. Slovo „ja“ sa v jeho slovníku nevyskytovalo. V našej rote už nebolo miesta, zadelili ho do desiatej. No srdce ho i potom ťahalo k nám. S obdivom nám rozprávali o ňom. Ako viedol svoju čatu pod Bachmačom na Nemcov... Pred útokom všade sháňal pušku, a keď nebolo zvyšnej, kdesi vypriadol sekeru... V ľavej ruke revolver, v pravej sekera – tak sa prvý prebil prednou líniou nemeckej obrany... Napravo – naľavo rozdával strašné údery ťažkou sekerou. A dostal sa až do dediny, no tu ho od chrbta prekvapil guľomet so strechy domu, klesol... A naši museli ustúpiť. Ani si ho nemohli pochovať...“ Mikuláš GACEK:. Sibírske zápisky. Martin: Matica slovenská, 1936, s. 135.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK39119
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Feďo Vrábel, 04.08.2013
Umístění: Prietrž, na budove Obecného úradu Prietrž na ceste Senica – Myjava
Nápis:
VĎAKA
SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
PRIETRŽE
8. IV. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamätná tabuľa Ladislav Pauliny

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2011
Umístění: Prietrž 166, evanjelická fara
Nápis:
V TEJTO FARE PÔSOBIL
V ROKOCH 1840 – 1895

LADISLAV PAULINY
„BRANISLAV PODOLINSKÝ“

EV. A. V. FARÁR,
NÁRODNÝ DEJATEĽ,
HISTORIK A SPISOVATEĽ

APRÍL 2001
Poznámka:

Ladislav Pauliny (1.7.1815 Bošáca-Zemianske Podhradie – 25.4.1906 Senica) spisovateľ, publicista a cirkevný historik. Účastník revolúcie 1848-49, dôstojník, aktívne sa zúčastňoval na príprave a priebehu všetkých troch slovenských dobrovoľníckych výprav.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Benda

Autor: Ladislav Barabás, 17.03.2015
Umístění: Prietrž, cintorín, sektor 1, rad 1/8
Nápis:
PLK. JÁN BENDA
*12.11.1922
†15.5.2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'22.1'' E17°26'47.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob vojakov Rudej armády

Autor: Ladislav Barabás, 17.03.2015
Umístění: Prietrž, na cintoríne, sektor 2, uprostred najvyššieho radu
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
6 NEZNÁMIM PARTIZÁNOM
PADLÝM V BOJI PROTI
NEMECKÝM FAŠISTOM
DŇA 19.3.1945 U REHUŠOV
Poznámka:

Hrob 6 neznámych sovietskych partizánov, ktorí padli na území obce dňa 19. marca 1945. Trestnú výpravu proti partizánom v časti U Rehušov vykonala jednotka Edelweiss.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'21.1'' E17°26'49.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás