Ploština

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Ploština, osada Ploština, vyvýšenina mezi Vysokým Polem a Drnovicemi
Nápis:
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ OKRESU ZLÍN
PADLO 134 VOJÁKŮ SOVĚTSKÉHO
SVAZU. 84 RUMUNSKÝCH VOJÁKŮ
A 51 ČS. OBČANŮ.
BOJŮ V ČS. ZAHRANIČNÍCH
ARMÁDÁCH V EVROPĚ, AFRICE
A JINDE, SE ZÚČASTNILO
Z OKRESU 85 OBČANŮ, Z NICHŽ
41 PADLO.

V OKRESE ZLÍN
BYLO ZATČENO A VĚZNĚNO
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
A VĚZNICÍCH 1804 OBČANŮ,
Z TOHO BYLO 1054 POPRAVENO
NEBO NÁSLEDKEM UMUČENÍ ZEMŘELO.

DNE 19. DUBNA 1945 ZDE NĚMEČTÍ
FAŠISTÉ VYPÁLILI PASEKÁŘSKOU
OSADU PLOŠTINA. V PLAMENEH
ZAVRAŽDILI 9 OSOB Z DRNOVIC,
7 OSOB Z VYSOKÉHO POLE,
2 OSOBY Z POZDĚCHOVA,
3 OSOBY Z ÚJEZDA,
1 OSOBU Z LAČNOVA,
A 5 OSOB Z TICHOVA.
Poznámka:

Tragický osud Ploštiny
Ploština je nejvýznamnějším mementem vlny nacistického teroru, který zavládl koncem druhé světové války na východní Moravě. Přestože Německo již bylo v bezvýchodné situaci, zloba a nenávist vůči partyzánskému odporu na jižním Valašsku dosáhla právě v závěrečném období války svého vrcholu. Na základě informací dvou konfidentů byly prozrazeny vazby místních pasekářů na odbojové hnutí. Dne 19. dubna 1945 vypukla společná vojenská operace několika nacistických okupačních složek. Akce byla namířena především proti zdejší partyzánské jednotce. Ta však již v dopoledních hodinách ustoupila do okolních lesů. Po příchodu agresorů na Ploštinu začalo hledání partyzánů a rabování jednotlivých usedlostí. Žádné úkryty se však nalézt nepodařilo, což vystupňovalo zlost a násilí nacistů na maximum. Osadu zapálili a do hořících domů nahnali nevinné oběti. Smrt zde nalezlo 24 obyvatel.

Národní kulturní památka Ploština
Již brzy po konci druhé světové války chtěli obyvatelé připomenout tragický osud Ploštiny a zdejších obyvatel. Na jaře 1945 (pravděpodobněji 1946 - pozn. vets) zde spontánně vyrostlo 24 prostých březových křížů. V roce 1947 byla z darů věřících postavena v místech osady kaplička. Téhož roku byly dány do užívání také první zděné novostavby usedlostí s plánem nevrácení života na Ploštinu.
V roce 1975 byl odhalen monumentální památník, který byl o deset let později upravován. V témže roce vznikla v jedné z nově vystavěných usedlostí muzejní expozice, která připomíná tragické události na Ploštině i v současnosti. Součástí areálu je také amfiteátr sloužící především k tradiční pietní bohoslužbě. Vzpomínkový obřad je každoročně pořádán také u památníku za účasti politické reprezentace.
Celý areál vypálené osady Ploština má statut národní kulturní památky a je ve společné správě obce Drnovice a Zlínského kraje.
(zdroj: informační tabule u pomníku)

19. dubna 1945 ráno byli vysláni k osadě Ploština čtyři muži v uniformách Slovenské armády bez hodnostního označení. Celá jednotka, označená jako ZbV-Kommnado 31, která se zformovala na nádvoří zámku ve Vizovicích a odtud směřující k Ploštině, měla asi 200 mužů a postupovala k obci ze tří směrů. Jednotka zabíjela již cestou k Ploštině, první obětí byl Josef Vařák 30. 7. 1921 z Prlova čp. 108, kterého vojáci zastřelili mezi Pozděchovem a Bratřejovem. V Újezdu u Vizovic byli zabiti Ladislav Rangl 15. 3. 1915, Vlasta Ranglová 22. 9. 1913, Rudolf Pfleger 3. 6. 1921, zastřelení zcela bezdůvodně. Na pasekách Ryliska jednotka vyhnala ze stavení čp. 120 paní Raškovou, která byla upoutána na lůžko a i přesto vyslýchána a bita. Poté vojáci stříleli po domácím zvířectvu a drancovali chalupy a stavení Raškových i Belhových čp. 119 zapálili. Na samotě Ryliska nepřežil řádění komanda Jan Belha a desetiměsíční syn Františky Raškové Jaroslav.
Po příchodu do osady Ploština vojáci prohledávali jednotlivá stavení, prováděli výslechy všech přítomných obyvatel za použití násilí. V obci nebyl ani jeden partyzán, všichni se stáhli ještě před příchodem německé jednotky. V domech nebyly nalezeny ani zbraně, ani ilegální tiskoviny, přesto je příslušníci jednotky začali jeden po druhém zapalovat pancéřovými pěstmi a granáty. Poté vojáci zabili všech 23 přítomných mužů a Anastázii Zichovou. Všechny domy byly před zapálením vyrabovány a obyvatelé byli okradeni o všechny cennosti. Jediný svědek masakru, který přepadení přežil, byl rolník Jan Machů 25. 9. 1907 z Vysokého Pole.
(zdroj: Jiří Padevět)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-22270
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Skulptura Ploština

Autor: Jiří Padevět, 10.09.2021
Umístění: Ploština, osada Ploština před čp. 87
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Skulptura připomíná vyvraždění osady Ploština. https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/vypaleni-osad-plostina-prlov-varakovy-paseky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'52'' E17°57'31.6''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Ploština, kaple
Nápis:
"PŘIPOMEŇTE VŽDY DĚTEM SVÝM,
ŽE PADLI JSME ZA SVOBODU DRAHÉ VLASTI"

(deska nalevo)
UMUČENÉ A UPÁLENÉ OBĚTI PLOŠTINY
19.4.1945

TICHOV
VAŠIČKA FRANT.
19.2.1900
VAŠIČKA JAN
20.10.1904
ZÁDRAPA JAN
19.10.1888
ZÁDRAPA JOSEF
11.12.1920
ZÁDRAPA ALOIS
26.7.1925

POZDĚCHOV
SUROVEC ANTONÍN
23.11.1912
ŠTALMACH JIŘÍ
26.4.1898

ÚJEZD
RANGL LADISLAV
15.3.1915
RANGLOVÁ VLASTA
22.9.1913
PFLEGER RUDOLF
3.6.1921

LAČNOV
ZVONEK JOSEF
29.6.1924

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

(deska napravo)
UMUČENÉ A UPÁLENÉ OBĚTI PLOŠTINY
19.4.1945

DRNOVICE
BĚLOŇ VÁCLAV
27.9.1921
ČASTULÍK JOSEF
16.12.1885
ČASTULÍK JOSEF
20.1.1921
RAK BEDŘICH
13.6.1906
RAŠKA JOSEF
16.8.1871
ZICHA JOSEF
11.11.1901
ZICHOVÁ ANAST.
11.11.1904
ZICHA JAN
16.12.1911
ZICHA ANTONÍN
23.2.1920

VYSOKÉ POLE
RAŠKA JAN
7.8.1913
RAŠKA FRANT.
11.7.1922
BALHA FRANT.
23.7.1920
MACHŮ FRANT.
2.12.1924
TRČKA FRANT.
7.8.1909
ZVONEK FRANT.
18.6.1928
ZVONEK JOSEF
15.11.1923

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-00960
Pomník přidal: Lenka Šimčíková