Prlov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, severní konec obce
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL DNE 23. IV 1945 NĚMECKÝMI FAŠISTY
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 52 A V NĚM BYLI ZAŽIVA UPÁLENI
MANŽELÉ JAN A ANNA TURÝNOVI Z Č. 52 OBA 54 LET.
MANŽELÉ BOHUSLAV A TEREZIE ŽÁKOVI Z Č. 98 34 A 43 LET
SOUROZENCI MARIE A ANTONÍN RŮSKOVI Z Č. 85 22 A 19 LET

NEZAPOMENEME.

ZEMŘELI ABYCHOM MY ŽILI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01196
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, před budovou obecního úřadu
Nápis:
NIKDY NEZAPOMENEME UMUČENÝCH
PRLOVSKÝCH OBČANŮ 23.IV.1945 NĚM SS MANY
HETO JAROSLAV * 25.II.1922
HETO TOMÁŠ * 7.VI.1913
JURÁŇ ANTONÍN * 25.IV.1919
KOVÁŘ OLDŘICH * 12.VIII.1914
ONDRÁŠEK ANTONÍN * 14.II.1920
ONDRÁŠEK JAN * 24.IX.1921
ONDRÁŠEK JAROSLAV * 1.VII.1923
ONDRÁŠEK TOMÁŠ * 13.IX.1889
ONDRÁŠEK TOMÁŠ * 10.IV.1910
ONDRÁŠKOVÁ ANNA * 27.IV.1923
ONDRÁŠKOVÁ ANEŽKA * 6.III.1928
RŮSEK ANTONÍN * 2.X.1925
RŮSKOVÁ MARIE * 28.VI.1923
ŠTACH LEOPOLD * 10.XI.1914
ŠOPOVÁ ROZINA * 10.XI.1914
TRLICA JOSEF * 17.XI.1924
TURÝN JAN * 17.II.1891
TURÝNOVÁ ANNA * 13.VII.1890
TURÝN JIŘÍ * 30.VII.1921
VAŘÁK JOSEF * 30.VII.1921
VAŘÁK KAREL * 2.VI.1925
ŽÁK BOHUSLAV * 23.III.1911
ŽÁKOVÁ TEREZIE * 22.III.1902

LIDÉ BDĚTE! J. FUČÍK
Poznámka:

23. dubna 1945 brzy ráno byla obec Prlov obklíčena jednotkou ZbV-Kommando 31 s velitelem SS-obersturmführerem Erichem Wieneckem a jednotkou Josef s velitelem SS-Obersturmführerem Walterem Pawlowskym, tedy stejným oddílem, který vypálil Ploštinu a povraždil její obyvatele. Akce se účastnili i příslušníci gestapa ze Zlína, jednotka Wehrmachtu, která uzavírala obklíčení a oddíl polního četnictva Maďarské armády . Celkem se na akci proti Prlovu podílelo asi 600 vojáků německé, ruské, slovenské a ukrajinské národnosti.
Mistní obyvatelé Jan Juráň, Jan Ondrášek ml., Josef Trlica byli odvedeni k domu čp. 11 Tomáše Trlici, kde byli oběšeni ve stodole. Oldřich Kovář, kterého nacisté přivezli z Bratřejova, byl vhozen do hořícího domu čp. 11. Potom zapálili dům čp. 35 Antonína Juráně a dům čp. 77 Tomáše Ondráška. V tomto domě byli zaživa upáleni Tomáš Ondrášek st., Jaroslav Ondrášek, Anežka Ondrášková, Anna Žáková a Jaroslav Heto. Tomáši Ondráškovi ml. se podařilo z hořícího domu uprchnout, přesto že byl popálen a zasažen 5 střelami. Druhý den ráno byl nalezen místními občany a transportován do Valašské Polanky, kde byl dopaden gestapem. Byl převezen na zámek v Hošťálkové, vyslýchán za pomoci povzbuzujících injekcí a 4. května téměř utlučený, ale zaživa pohřben v Hošťálkové.
Dále byly vypáleny domy čp. 111 Jiřího Turýna, čp. 52 Jana Turýna, kde byli zaživa upáleni Jan Turýn, Anna Turýnová, Bohuslav Žák, Terezie Žáková, Marie Růsková a Antonín Růsek. Dále vyhořel dům čp. 98 Bohuslava Žáka, čp. 23 Jana Ondráška a čp. 105 Jaroslava Lukše.
Tři muži, Leopold Štach, Antonín Ondrášek a Tomáš Heto byli oběšeni na stromech na silnici mezi Pozděchovem a Bratřejovem.
(zdroj: Jiří Padevět)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01155
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, u domu čp. 12
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL DNE 23.DUBNA 1945 NĚMECKÝMI FAŠISTY
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 11 A V NĚM BYLI ZAŽIVA UPÁLENI
OBČANÉ PRLOVA
JAN ONDRÁŠEK Z Č. 23 23 LET
ANTONÍN JURÁŇ Z Č. 35 26 LET
JOSEF TRLICA Z Č. 11 19 LET
OLDŘICH KOVÁŘ Z BRATŘEJOVA VE VĚKU 30 LET

UŽ NIKDY VÁLKU!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01141
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník partyzánům brigády Jana Žižky

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, u domu čp. 25
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

chybí nápis a kovový znak brigády


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01148
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, dům čp. 23
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL NĚMECKÝMI FAŠISTY
DNE 23.4.1945
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 23
A Z RODINY UPÁLEN 23.LETÝ SYN
PARTYZÁN JAN ONDRÁŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01121
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, dům čp. 35
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL NĚMECKÝMI FAŠISTY
DNE 23.4.1945
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 35
A Z RODINY UPÁLEN 26.LETÝ SYN
PARTYZÁN ANTONÍN JURÁŇ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01115
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, dům čp. 98
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL NĚMECKÝMI FAŠISTY
DNE 23.4.1945
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 98
MANŽELŮ ŽÁKOVÝCH
A OBA MANŽELÉ BOHUSLAV
A TEREZIE ŽÁKOVI UPÁLENI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01124
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.05.2013
Umístění: Prlov, dům čp. 111
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL NĚMECKÝMI FAŠISTY
DNE 23.4.1945 VYPÁLEN
RODINNÝ DOMEK Č.111
NA JAMÁCH
HOSPODÁŘ DOMU JIŘÍ
TURÝN BYL FAŠISTY UBIT.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01110
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: vets.cz, archiv
Umístění: Prlov, dům čp. 77
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Současný majitel koupil dům již bez pamětní desky a o její existenci nebyl vůbec informován. Osud desky není znám. (Šimčíková, květen 2013)

Původní nápis byl:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL DNE 23. DUBNA 1945 NĚMECKÝMI FAŠISTY
VYPÁLEN RODINNÝ DOMEK Č. 77 A V NĚM BYLI ZAŽIVA UPÁLENI
ČLENOVÉ RODINY ONDRÁŠKOVY
OTEC TOMÁŠ 55 LET
SYN JAROSLAV 21 LET
DCERA ANEŽKA 17 LET
SNACHA ANNA ROZ. ŽÁKOVÁ 22 LET
DÁLE JAROSLAV HETO 23 LET Z Č. 27
SYN TOMÁŠ ONDRÁŠEK 35 LET AČKOLIV BYL RANĚN, SE ZACHRÁNIL
Z HOŘÍCÍHO DOMU, BYL VŠAK FAŠISTY OPĚT ZAJAT A ZA ŽIVA POCHOVÁN.
SYN ANTONÍN ONDRÁŠEK 25LET BYL TÉHOŽ DNE PO MUČENÍ OBĚŠEN.
Fotografie ztracené PD použita z databáze CEVH MO ČR.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01137
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička