Valašské Meziříčí

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 16.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Nádražní, budova nádraží
Nápis:
V LETECH 1939 AŽ 1945 POLOŽILI ŽIVOT ZA VLAST
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:

Černý Vilém úředník popraven 7.5.1942
Forejtek Leopold úředník umučen 2.5.1945
Glogár Jan dělník umučen 1.10.1942
Glogar Ondřej úředník popraven 8.11.1941
Homé Antonín úředník popraven 23.4.1945
Knápek Rudolf dělník zabit při náletu 1.4.1945
Lahoda Jindřich dopr. kontrolor umučen 29.3.1943
Lisý Frantiček vlak. manipulant umučen 17.4.1945
Mikulenka Ludvík prův. vlaků popraven 19.10.1944
Mikulík Josef topič umučen 1.2.1943
Němec Alois topič umučen 31.8.1942

Orava Josef dělník umučen 29.10.1941
Pavlica Jaroslav dělník popraven 7.11.1941
Rýpar Jaroslav přednosta stanice umučen 24.6.1942
Vašica Josef dělník umučen 1.3.1943
Skalka Jan dělník umučen 23.3.1942
Sochorek Jan průvodčí vlaků umučen 11.4.1945
Šnejderla Josef dělník popraven 23.3.1945
Ing. Šupák Břenek stavbyvedoucí umučen 7.5.1942
Vala Libor dělník popraven 7.5.1945
Vala Michal topič umučen 11.8.1942
MUDr. Pácl Vladimír želez. lékař umučen 23.8.1942

ČEST JEJICH PAMÁTCE
1939 1945
Poznámka:

Vilém Černý(*1900 – † 7.5.1942 Mauthausen) uředník na železnici. Popraven v KT (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10101)
Jaroslav Pavlica (*28.4.1904 Střítež (Strietsch) – † 7.11.1941 Brno, Kounicovy koleje) stavební dělník bydlištěm ve Val. Meziříčí Nádražní 369, popraven. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5498)
Ing. Břenek Šupák (*7.3.1907 Napajedla, okr. Uherské Hradiště – † 7.5.1942 Mauthausen) bydlištěm ve Val. Meziříčí, Brno-Žabovřesky, Palackého 25,
stavbyvedoucí, asistent České vysoké školy technické v Brně . Zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další). Zatýkání skupiny proběhlo začátkem října 1941. Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud dne 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí. Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti, k vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3245)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01299
Souřadnice: N49°28'26.22'' E17°57'39.76'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Petr Novák
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Leopold Pospíšil

Autor: Lenka Šimčíková, 22.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Pospíšilova 13/2
Nápis:
LEOPOLD POSPÍŠIL
NAROZEN V TOMTO DOMĚ DNE 23. XI. 1894

SLOUŽIL V RUSKÉ
LEGII U 2.R 1.PL.
MISTRA J. HUSI

PADL V BITVĚ U
ZBOROVA DNE 2.
ČERVENCE 1917

I PL
MJH
Poznámka:

Pospíšil Leopold, nar. 23.11.1894, Valašké Meziříčí. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako desátník. Zajat 10.6.1916. Do čs legií v Rusku zařazen 15.4.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 19.6.1917 u Zborova.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01309
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 08.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Sokolská 125, naproti sokolovně
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
36 OBČANŮ ILEGÁLNÍ SKUPINY
MICHALA MALÍKA,
KTEŘÍ BYLI ZAVRAŽDĚNI
10.4.1945 V PLYNOVÉ KOMOŘE
KT MAUTHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01281
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.04.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Sokolská, budova TJ Sokol
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA V LETECH 1939-1945 OBĚTOVALI ŽIVOT
TITO ČLENOVÉ SOKOLA VE VAL. MEZIŘÍČÍ

PADL V BOJI:
IVAN KOLAŘÍK

POPRAVENI BYLI:
JAROSLAV DOČKÁLEK
VĚRA DVOŘÁKOVÁ
BOHUMÍR HRUŠÁK
MILADA HRUŠÁKOVÁ
EDUARD JECELÍN
JOSEF KOLAŘÍK
JOSEFA KOLAŘÍKOVÁ
JITŘENKA MACHAŇOVÁ
FRANTIŠEK NEDBÁLEK
LEOPOLD NOVOTNÝ
EDUARD RUBINA
EMIL SEIGE
JOSEF SMÍLEK
BOHUSLAV ŠINDLER
DOBROSLAV TESAŘ

ZEMŘELI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
ALOIS BULÍČEK
JAROMÍR ČERNÝ
MIROSLAV DĚDEK
Dr. MIROSLAV DERKA
MARIE DOBŠOVÁ
LEOPOLD FOREITEK
JINDŘICH GRATZ
FRANTIŠEK HEYDUK
VLADIMÍR JANHUBA
ALICE KNÖPFEL. MACHROVÁ
LADISLAV KORYČANSKÝ
BOHUMIL KUPKA
JAROSLAV PODZEMNÝ
OLGA KIŠOVÁ
KAREL BRODSKÝ - LEHKÝ
ANTONÍN LIEBIGER
FRANTIŠEK MIČKA
Dr. VLADIMÍR PACL
Dr. KVĚTOSLAV RŮŽIČKA
JAN SEKERKA
MIROSLAV STŘÍTEŽSKÝ
JAN ŠRUBAŘ
JOSEF VÝROSTEK
ARNOŠT ŽÍDEK
JAROSLAV RÝPAR

Z BÝVALÝCH ČLENŮ BYLI POPRAVENI
ANEB ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
KAREL JAROŠ J.U.Dr.
Dr. JIŘÍ KOLAŘÍK
Dr. MARIE NEČASOVÁ - POLIBOVÁ
ZDENĚK NACHMILER
JOSEF NOVOTNÝ
FRANTIŠEK PORUBA
FRANTIŠEK SEDLÁČEK
Dr. BOHUŠ SVĚRÁK
HYNEK BUBLÍK

V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH STRÁDALO
110 ČLENŮ CELKEM 126 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01293
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Oběti bitvy u Slavkova

Autor: Lenka Šimčíková, 15.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Šafaříkova, poblíž křižovatky s ulicí Bezručova, před vchodem do parku
Nápis:
IN MEMORIAM MILITIS
QUI IN PUGNA ANNO MDCCCV
APUD SLAVKOV COMMISSA GRAV
VULNERE ACCEPTUSQUE IN HOC
OPPIDUM DESIDERE PATRIAE
DUCTUS PERVENIT, ET CUM IN
PROPINQUA MOLA EX VULNERE
MORTUS EST HOC IN CAMPO
PROPINQUE HOC MONUMENTUI
A MOLITORE SEPULTUS EST.
Poznámka:

překlad: Na památku vojáka, který v bitvě roku 1805 svedené u Slavkova s těžkým zraněním přišel do tohoto městečka veden touhou po vlasti, a když v blízkém mlýně zemřel na svá zranění, na tomto poli poblíž tohoto památníku mlynářem byl pohřben.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-29648
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem Napoleonských válek

Autor: Lenka Šimčíková, 16.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, U Abácie, v parku
Nápis:
IN MEMORIAM MILITVM
MCCXXVIII,
QVI FORTITER IN PVGNA
MDCCCV PVGNANTES,
VVLNERATI HAC
IN CIVITATE OBIERVNT
PATRIAE SALVTIS
FORTISSIMI DEFENSORES.

1899

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01318
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 06.09.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Vodní, u dětského hřiště, na místě původní synagogy
Nápis:
Altenstein Hugo * 7.6.1872 z. 1.10.1941 Ostrava Altensteinová Marie * 7.12.188 - 28.4.1942 Zamošc
Altenstein Šalomoun Otto * 1.3.1924 - 28.4.1942 Zamošc Altenstein Bohdan * 4.6.1916 - 28.8.1942 Malý Trostinec Altenstein Josef * 14.10.1908 z. 20.6.1941 Osvětim
Altensteinová Julie * 20.4.1905 - 22.9.1942 Treblinka Altenstein Robert * 3.2.1879 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Altensteinová Olga * 15.8.1884 - 22.9.1942 Malý Trostinec Altenstein Robert * 3.2.1879 - 22.9.1942 Malý Trostinec Altenstein Rudolf * 7.1.1920 - 22.5.1942 Malý Trostinec
Altenstein Sigmund * 5.2.1866 z. 30.8.1943 Terezín Altensteinová Gisela * 13.10.1871 z. 20.4.1944 Terezín
JUDr. Altenstein Rudolf * 19.2.1897 z. 24.10.1942 Birkenau Bačová Selma * 5.4.1886 - 22.9.1942 Malý Trostinec Bača bruno * 12.7.1915 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Bačová Růžena * 20.10.1916 - 22.9.1942 Malý Trostinec Berger Josef * 23.4.1884 - 16.3.1939 Val. Meziříčí Bergerová Rudolfína * 4.2.1887 - 26.10.1941 Lodž
Blumová Augusta * 3.9.1876 - 8.10.1942 Treblinka Blumová Marie * 3.6.1900 - 8.10.1942 Treblinka
JUDr. Braun František * 16.2.1909 z. 9.6.1941 Osvětim Braunová Anna * 2.7.1876 z. 6.4.1942 Terzín Braunová Hilda * 16.3.1914 - 5.3.1944 Osvětim
Buchbinder Josef * 28.7.1870 - 22.10.1942 Treblinka Buchbinderová Jana * 27.2.1887 z. 8.10.1942 Terezín
Buchbinderová Růžena * 19.4.1903 - 22.9.1942 Malý Trostinec Deutsch Alfred * 24.3.1908 - 1.10.1944 Osvětim Enochová Elsa * 18.7.1890 - 22.9.1945 Malý Trostinec
Fischgrund Otto * 15.5.1921 - 26.7.1941 Osvětim Flachová Růžena * 7.5.1887 - 8.9.1943 Osvětim
Formanová Laura * 18.9.1921 - 20.7.1943 Terezín Friedecká Arnoštka * 23.5.1876 - 23.10.1944 Osvětim Grolt Kurt * 10.6.1908
Hahnová Elsa * 23.9.1906 - 22.9.1942 Malý Trostinec Helfgoth Abraham * 7.12.1885 - 22.9.1942 Malý Trostinec Heltgothová Sára * 28.4.1886 - 22.9.1942 Malý Trostinec
JUDr. Heller Karel * 22.10.1894 z. 8.3.1844 JUDr. Heller Bedřich * 31.8.1894 - 3.4.1944 Zamošč Osvětim Hellerová Anna * 21.11.1910 - 6.9.1943 Osvětim Hellerová Míra * 18.11.1935 - 6.9.1943 Osvětim Hellerová Hana * 7.5.1937 - 6.9.1943 Osvětim
Herrmannová Vilma * 28.1.1894 - 23.1.1943 Osvětim Herrmann Otto * 20.4.1920 - 23.1.1943 Osvětim Herrmann Ervin * 5.2.1928 - 23.1.1943 Osvětim JUDr. Herz Vítězslav * 11.5.1914 - 24.1.1945 Dachau
Hirsch Jindřich * 8.1.1882 - 26.10.1942 Osvětim Hirschová Hedvika * 12.10.1885 - 28.10.1942 Osvětim
Hirsch Otto * 12.9.1888 - 22.9.1942 Osvětim Hirschová Bedřiška * 9.12.1902 - 22.9.1942 Osvětim Hirsch Bruno * 10.10.1924 - 22.9.1942 Osvětim Hirsch Arnošt * 18.7.1890 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Hirschová Augusta * 6.10.1865 z. 20.1.1943 Terezín Hirschová Alžběta * 23.10.1910 - 5.10.1943 Osvětim Hochbergerová Stefanie * 21.5.1925 z. 12.12.1944 Schwartzheide Husserl Gustav * 17.7.1881 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Hohigwachsová Cecilie * 8.8.1888 z. 12.7.1944 Osvětim MUDr. Hohigwachs Leo * 8.9.1910 - 22.9.1942 Malý Trostinec Hohigwachs Emanuel * 25.5.1925 z. 12.1.1944 Schwartzheide Husserl Gustav * 17.7.1881 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Husserlová Dora * 11.9.1881 - 22.9.1942 Malý Trostinec Husserl Bedřich * 8.7.1910 - 22.9.1942 Malý Trostinec Jolesch Herman * 15.9.1886 - 22.9.1942 Malý Trostinec Joleschováá Jana * 28.2.1891 - 22.9.1941 Malý Trostinec
Toch Karel * 28.8.1928 - 22.9.1942 Malý Trostinec Toch Ivo * 31.10.1929 - 22.9.1942 Malý Trostinec Klein Jakub * 23.5.1876 - 22.10.1942 Treblinka
Kleinová Josef * 12.6.1877 - 22.10.1942 Treblinka Klein Josef * 26.1.1906 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Kleinová Hermína * 15.1.1908 - 22.9.1942 Malý Trostinec Klein Oskar * 9.3.1913 - 22.9.1942 Malý Trostinec Kleinová Hedvika * 1.11.1887 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Klein Josef * 3.3.1932 - 22.9.1942 Malý Trostinec Kleinová Jana * 4.12.1866 - 22.10.1942 Treblinka Kleinová Kateřina * 6.6.1915 - 16.5.1944 Osvětim Knöpfelmacher Rudolf * 25.4.1881 z. 3.10.1942 Osvětim
Knöpfelmacherová Mela * 18.10.1899 z. 1.2.1943 Osvětim Knöpfelmacherová Elsa * 23.5.1886 - 22.10.1942 Treblinka Knöpfelmacher Arnošt * 14.1.1892 - 12.7.1941 Osvětim Knöpfelmacher Leo * 13.3.1919 z. 18.9.1939 Osvětim
Knöpfelmacherová Alice * 9.5.1921 - 6.9.1943 Osvětim Lachs Hugo * 21.2.1877- 22.10.1942 Treblinka
Lachsová Regina * 9.8.1874 -15.10.1942 Treblinka Langer Josef * 25.9.1890 - 1.10.1942 Osvětim Langerová Helena * 19.10.1893 - 4.10.1942 Osvětim Langfelderová Bedřiška * 3.6.1915 - 6.9.1942 Osvětim
Leva Berta * 4.7.1866 - 22.10.1942 Treblinka JUDr. Levý Karel * 17.2.1908 z. 11.9.1941 Osvětim Lischková Růžena * 22.2.1883 - 22.10.1942 Treblinka
Londonová Žofie * 18.8.1852 - 29.10.1942 Osvětim London Max * 5.8.1874 - 15.10.1942 Treblinka Londonová Evelína * 28.2.1888 - 15.10.1942 Treblinka London Sigmund * 30.11.1880 - 26.10.1942 Osvětim Londonová Marie * 21.3.1890 - 26.10.1942 Osvětim
Löw Josef * 9*.10.1884 - 22.9.1942 Malý Trostinec Löw Jiří * 10.9.1933 z. 21.3.1945 Terezín Löw Erich * 13.2.1905 z. 25.4.1945 Dachau Löwová Irena 29.7.1903 - 22.9.1942 Malý Trostinec Löwová Edita * 29.12.1906 - 28.7.1942 Baranoviči
Löwová Terezie * 13.7.1889 - 22.9.1942 Malý Trostinec Ing. Löwy Hans Rudolf * 26.10.1912 - 22.9.1942 Malý Trostinec Löwy Otto * 12.1.1900 - 22.9.1942 Malý Trostinec Meiselesová Hilda * 14.7.1887 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Meiselesová Bedřiška * 10.11.1908 - 22.9.1942 Malý Trostinec Meiseles Josef * 9.4.1910 z. 2.11.1941 Osvětim Meiseles Bedřich * 11.3.1911 z. 14.11.1941 Osvětim
Meiseles Arnošt * 20.6.1929 - 22.9.1942 Malý Trostinec Meiseles Rudolf * 22.8.1911 z. 8.11.1941 Osvětim Mermelstein Samuel * 10.3.1911 z. 9.3.1941 Osvětim Munková Anna * 11.9.1877 - 22.9.1942 Treblinka Pěnicová Katuše * 24.6.1886 - 22.9.1942
Perl Artur * 10.8.1895 z. 24.8.1944 Osvětim Perlová Vanda * 10.2.1901 - 22.9.1942 Malý Trostinec Perl Evald * 17.9.1942 - 22.9.1942 Malý Trostinec JUDr. Quittner Arnošt * 16.7.1903 z. 8.3.1844 Osvětim Quittnerová Greta * 11.9.1911 z. 8.3.1944 Osvětim
Quittner Ivan * 3.2.1934 z. 8.3.1944 Osvětim Quittner Oskar * 29.9.1905 z. 7.2.1945 Dachau Quittner Leo * 19.8.1914 z. 7.12.1942 Osvětim Reichenbaum Kurt * 20.3.1916
Richenbaumová Ruth * 3.5.1930 z. 11.2.1943 Terezín Reichová Elisabete * 6.2.1863 z. 9.10.1942 Terezín Reichová Angela Lilly * 1.12.1901 z. 12.7.1943 Osvětim Reiss Max * 11.8.1881 z. 25.11.1941 Osvětim
Reissová Flora * 10.12.1884 - 22.9.1942 Malý Trostinec Reiss Arnošt * 24.5.1919 - 22.9.1942 Malý Trostinec Rosenfeld Max * 13.6.1900 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Rosenfeldová Dagmar * 8.10.1912 - 22.9.1942 Malý Trostinec MUDr. Rosenfeld Waldemar * 28.12.1901 z. 6.12.1942 Praha - Pankrác
Singer Pavel * 1.5.1893 z. 19.12.1943 Terezín Singer Arnošt * 5.3.1923 - 18.5.1944 Osvětim Springut Šalomoun * 27.1.1887 - 22.9.1942 Malý Trostinec Sprin
Springut Vítězslav * 29.7.1921 - 22.9.1942 Malý Trostinec Thein Arnošt * 28.7.1878 - 22.9.1942 Malý Trostinec Theinová Hedvika * 7.3.1886 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Thein Adolf * 17.11.1911 - 22.9.1942 Malý Trostinec Theinová Olga * 27.6.1920 - 22.9.1942 Malý Trostinec Tintner Julius * 19.2.1885 z. 12.7.1944 Osvětim Tintnerová Pavlína * 9.7.1877 z. 13.7.1943 Terezín Weiszová Helena * 17.4.1883 - 22.9.1942 Malý Trostinec
Wessely Adolf * 17.9.1890 z. 3.10.1941 Wolf Alfred * 31.10.1877 - 9.5.1942 Sobibór Wolfová Josefína * 15.11.1889 - 9.5.1942 Sobibór Wolf Jan * 6.5.1917 - 9.5.1942 Sobibór Zwillinger Richard * 23.4.1883 - 22.9.1942 Malý Trostinec Zwillinger Ivan * 6.3.1939 z. 18.5.1944 Osvětim

TEREZÍN TREBLINKA ZAMOŠČ DACHAU LODŽ MALÝ Trostinec OSVĚTIM PRAHA - PANKRÁC SCHWARTZHEIDE SOBIBÓR BARANOVIČI BIRKENAU
Poznámka:

z fotografií špatně čitelné, v přepisu mohou být chyby


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 08.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Zašovská 71, administrativní budova bývalých skláren
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA POLOŽILI ŽIVOTY
V DOBĚ OKUPACE 1939-1945

BLAŽEK OLDŘICH, BRUSIČ
*23.1.1904, UMUČEN V OSVĚNČIMI 23.4.1942
BLAŽEK EDUARD, ÚŘEDNÍK
*1.7.1904, NEZVĚSTNÝ OD 13.1.1945
PODMOL JOSEF, SKLÁŘ
*23.12.1904, UMUČEN V MAUTHAUSENU 5.2.1942
PODMOL FERDINAND, SKLÁŘ
*28.10.1910, UMUČEN V MAUTHAUSENU 5.6.1942
PODMOL ALOIS, SKLÁŘ
*19.5.1912, UBIT V MUATHAUSENU 11.3.1942
PODMOL LADISLAV, SKLÁŘ
*29.6.1920, UMUČEN V DACHAU 1.1.1943
PILAŘ VLADIMÍR, SKLÁŘ
*22.12.1899 ZASTŘELEN V BRNĚ 19.11.1941
PRYCL ALOIS, SKLÁŘ
*14.7.1904, UMUČEN V MAUTHAUSENU 6.12.1941
TÁBORSKÝ MARTIN, ZÁMEČNÍK
*8.10.1891, UMUČEN V MAUTHAUSENU 25.11.1941

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Vladimír Pilař (* 22.12.1899 – † 19.11.1941 Brno, Kounicovy koleje), bydlištěm v Krhové. Účastník národního odboje, chycen a zastřelen gestapem v Brně. (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5500)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01295
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník