Praha 4

Kenotaf Ladislav Kříž

  • + o skupině VPM (P-04, Podolí, hřbitov)
    • Praha 4, Doudova, souřadnice vchodu: N 50° 03´10,7" E 014°25´35,1"; Na hřbitově o rozloze 0,75 ha se nachází jedna kaplová hrobka (v ní jsou uloženy nepohřbené urny), dvanáct hrobek, kolem 1 200 hrobů a 250 urnových hrobů). Vchod je z ulice Na Klaudiánce.
      (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 08.05.2012
Umístění: Praha 4, Doudova 122/1
Nápis:
IN MEMORIAM
LADISLAV KŘÍŽ
* 21.IX.1912 + 12.I.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Sylvie Abbasová, 13.12.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 431/15, Nusle, v parku za domem č.p.431/15
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI POBLÍŽ TOHOTO MÍSTA
ZDENĚK NEDVĚD
EMANUEL RADOSTA
ANTONÍN SNOPEK
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ZPA
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20626
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 25.04.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 5a/1717, Pankrác, areál TJ Pankrác
Nápis:
V BOJÍCH O PRAHU POLOŽILO SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ OSVOBOZENÍ VLASTI
7 ČLENŮ S.K. VIKTORIA NUSLE:
JUDR. JAN POSPÍCHAL
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 33 R.
VINCENC ZIMA
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 41 R.
BOHUMIL ZIMA
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 25 R.
KAREL ŠTROBL
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
VÁCLAV HOŘÍNEK
PADL 5.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
JIŘÍ VESELÝ
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 20 R.

SKLÁNÍME SE V ÚCTĚ PŘED JEJICH
HRDINSTVÍM, ČEST JEJICH PAMÁTCE
TUTO DESKU VĚNOVAL NA VĚČNOU PAMĚŤ
VŠEM ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM DNE 26.8.1945
SPRÁVNÍ VÝBOR S.K. VIKTORIA NUSLE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28881
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Antonín Kopáček

Autor: Jan Kincl, 04.01.2013
Umístění: Praha 4, Hanusova 775/3, Michle
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
ANTONÍN KOPÁČEK.
ČEST JEHO PAMÁTCE. ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20697
Souřadnice: N50°02'55.87'' E14°26'44.18''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Kain, 29.04.2006
Umístění: Praha 4, Hanusova 1025/9, Michle
Nápis:
JAROSLAV PECHMAN, STAROSTA SOKOLA MICHLE I.
S CHOTÍ MARIÍ, SYNEM JAROSLAVEM
A VÁCLAVEM POKORNÝM
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA VLAST.
V PRAZE 5.X.1942 V MAUTHAUSENU 26.1.1943
TĚL.JEDNOTA SOKOL MICHLE I.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20672
Souřadnice: N50°02'57.07'' E14°27'10.03''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pametní deska Jan Štursa

Autor: Václav Bártík, 03.04.2009
Umístění: Praha 4, Herálecká IV 6/964b
Nápis:
V tomto domě žil
Jan Štursa
generálmajor v. v.
předseda Československé obce legionářské

V době 2. světové války příslušník
1. čs. divize ve Francii a čs. samostatné
obrněné brigády v Anglii

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Bártík
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska manželé Mandíkovi

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Horní 1466/10, Nusle
Nápis:
“V TOMTO DOMĚ, V BYTĚ
MARIE A FRANTIŠKA
MANDÍKOVÝCH
SE UKRÝVALI A PRACOVALI
VÝZNAMNÍ ILEGÁLNÍ
PRACOVNÍCI ORGANIZACE
– OBRANA NÁRODA -
ŠKPT. V. MORÁVEK
RADISTA F. PELTÁN
28.6. 1941 BYLI MANŽELÉ
MANDÍKOVI ZATČENI,
KDYŽ PŘEDTÍM UMOŽNILI
ÚTĚK OBĚMA VYSÍLAJÍCÍM.
FRANTIŠEK MANDÍK
BYL ZA ODBOJ. ČINNOST
DNE 3. 10. 1941 POPRAVEN.“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28719
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Hornokrčská 699/21, tzv. Brettschneiderova vila
Nápis:
ZDE NA ZAHRADĚ TOHOTO DOMU
BYLO DNE 7. KVĚTNA 1945 PŘED 10 HOD.
SUROVĚ POPRAVENO NĚMECKÝMI VRAHY
14 DOBRÝCH ČESKÝCH LIDÍ.
ZDE ZEMŘELI ZA VLAST:
BRETTSCHNEIDER VILÉM, ČECH JAN, LIŠKA VÍTĚZSLAV, MAŠKA VÍTĚZSLAV, MACHOŇ MIROSLAV, NĚMEJC JOSEF, NEŠPOR MARIA ING., ONDRÁČEK ANT., PATŘIČNÝ JOSEF, PETRLÍK JIŘÍ, RESL ARNOŠT, STANĚK JAN, ZIMA BOHUMIL
POUTNÍČE POKLOŇ SE JEJICH PAMÁTCE
ZEMŘELI ZA VLAST.
Poznámka:

Na zahradě vily došlo 7. května 1945 okolo 9.00 k masakru osmnácti civilistů a povstalců, kteří se zde ukryli před postupujícími jednotkami KG Wallenstein, ale obyvatelé okolních vil na ně zřejmě upozornili. Čtrnáct z nich bylo zabito, tři přežili se zraněním. Mrtvá těla byla zohavena a těžce zraněný osmnáctiletý Vilém Brettschneider byl ošetřen sousedy. Němečtí vojáci se vrátili a Viléma Brettsneidera zabili. Kateřina Brettschneiderová se musela dívat na exekuci, kterou její manžel přežil a syn nikoliv, z okna vily. Po odchodu vojáků, z nichž podle pamětníků někteří mluvili chorvatsky a slovensky, paní Brettschneiderová ošetřila raněné. Nikdy nebyla nijak oceněna, ani odškodněna. Jindřich Brettschneider byl v 50. letech nucen nastoupit vojenskou službu v PTP, neboť byl živnostníkem. Zahradní nábytek i altán pamatují masakr....
(zdroj: Padevět J,, (2015): Krvavé finále)

V zahradě domu kámen s nápisem:
VY ŽIVÍ VPŘED A
DRŽET PADLÝCH ŠTÍT
a kameny s jednotlivými jmény


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20634
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jiří Padevět

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 03.04.2012
Umístění: Praha 4, Hřbitovní, Kunratice, hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ PADLÝM V BOJI VE JMÉNU SVOBODY A ŽIVOTA

АБРАСИМОВ ВАСИЛ КАНАР - РЯДОВОЙ - 33Г.
АГАФОНОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЕВИЧ - РЯДОВОЙ - 27 Г.
АРТЕМЕЕВ В.А. - 41 Г.
БУРЯКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЕВИЧ - ЕФРЕЙТОР - 22 Г.
ЦЕПЕНКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - КАПИТАН - 34 Г.
ДУБРОВ КОНСТАНТИН - 22 Г.
КАПИНСКИЙ ПЕТР ПЕРТОВИЧ - 33 Г.
ДОСКУТОВ САВАТЫЙ ИВАНОВИЧ - 31 Г.
МАТЦЕВ ЦТЕФАН - КАПИТАН - 22 Г.
МАТИСКОВ ИВАН ЕВУСЕВИЧ - ЕФРЕЙТОР - 21 Г.
НИНЕНКО М.А. - 28 Г.
ОЛКОНЕЦ ИДÄ МАТБЕЕВНА - 24 Г.
ПАПИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - ЦЕРЖАНТ - 22 Г.
ПОСЛЕДОВ АКИМ ТИХОНОВИЧ - РЯДОВОЙ - 36 Г.
ШЕВЧЕНКО О. М. - 28 Г.
ВАРТАНДЯАН ДАВИД АЙКОВИЧ - 26 Г.
ДВА НЕИЗВЕСТНЫЕ КРАСНОАРМЕЙЦЫ


BLÁHA KAREL – 27 r., KŘIŠTA FRANTIŠEK – 50 r.
BRABEC ZDENĚK – 17 r., LOPATA ALOIS – 25 r.
BREBURDA JAROSLAV – 18 r., MAŠEK VÁCLAV – 20 r.
DOČKAL JOSEF – 32 r., MIKŠL JAN – 40 r.
FREIWALD JIND. ING. – 55 r., PAPÍRNÍK JAN – 33 r.
FRIDRICH ZDENĚK – 18 r., PISKÁČEK VLASTIMIL – 19 r.
HAMPL KAREL – 34 r., PLOC JAROSLAV – 26 r.
HORČIC ZDENĚK – 30 r., REHULA ŠTEFAN – 30 r.
JEŘÁBEK JOSEF – 38 r., ROD KAREL – 60 r.
KAŠPAR FRANTIŠEK – 44 r., RUDOLF JAROSLAV – 21 r.
KECEK BOHUMIL – 20 r., SKŘIVAN JOSEF – 36 r.
KOUBEK LEOPOLD – 40 r., ŠEBEK VÁCLAV – 31 r.
KRAMPERA VIKTOR – 32 R., TRNKA JOSEF – 36 r.

SOBOLÁK STANISLAV – 23 r. POPRAVEN 2.5.1945 V TEREZÍNĚ
STROUHAL ČESTMÍR – 21 r. POPRAVEN 2.5.1945 V TEREZÍNĚ
TICHÝ JIŘÍ – 21 r. POPRAVEN 2.5.1945 V TEREZÍNĚ
MAŠATA JAROSLAV – 47 r. + 28.2.1945 V BERGEN-BELZEN
Poznámka:

dle informace z databáze CEVH MO nejsou všichni uvedení na deskách přímo pohřbeni v tomto hrobě


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33626
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Jaroslav Kranl

Autor: Milan Lašťovka, 10.12.2015
Umístění: Praha 4, Hřbitovní, Kunratice, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
KRANL
VOJ.MOST.PRAP.
V BRATISLAVĚ
*21.3.1910 +23.12.1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'57.78'' E14°29'2.54''
Pomník přidal: Jiří Suchomel
Příprava dat: Milan Lašťovka