Praha 4

Kenotaf rodina Linhartova

 • + o skupině VPM (P-04, Podolí, hřbitov)
  • Praha 4, Doudova, souřadnice vchodu: N 50° 03´10,7" E 014°25´35,1"; Na hřbitově o rozloze 0,75 ha se nachází jedna kaplová hrobka (v ní jsou uloženy nepohřbené urny), dvanáct hrobek, kolem 1 200 hrobů a 250 urnových hrobů). Vchod je z ulice Na Klaudiánce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 23.09.2006
Umístění: Praha 4, Doudova 122/1, Podolí, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE BRATŘÍ LINHARTŮ
PADLÝCH V ODBOJI
VÁCLAV 4.7.1942 NA GESTAPU V PLZNI
ZDENĚK 17.1.1943 V KONC. TÁB. STUTTHOF
BEDŘICH 20.10.1944 POPRAV. NA PANKRÁCI
Poznámka:

Hrob rodiny Linhartovy zdobí nápisová deska na paměť tří ze čtyř bratrů Linhartových – Václava, Zdeňka a Bedřicha, kteří zemřeli v boji proti okupantům. Čtvrtý z bratrů, Otto (24.9.1895 - 29.3.1980), se rovněž aktivně účastnil protinacistického odboje jako radiotelegrafista vysílačky Sparta I. a člen odbojové organizace ÚVOD. Jako jediný z bratrů se v ilegalitě dožil konce druhé světové války.

Václav Linhart (21.7.1892 - 4.7.1942) byl členem Rady hl. m. Prahy a faktorem tiskárny. Rozmnožoval protinacistické letáky, ukrýval vysílačku Sparta I. a radiotelegrafistu Jindřicha Klečku. Při pokusu o jeho zatčení gestapem 5.10.1941 uprchl a skrýval se po nějaký čas v Plzni. 4. července 1942 byl ale zatčen a při převozu na úřadovnu gestapa spáchal sebevraždu pomocí cyankáli.

Zdeněk Linhart (12.5.1888 - 17.1.1943) byl řidič tramvaje. Kolportoval ilegální tiskoviny, působil v ozbrojené ochraně ilegálních pracovníků a jako jeho bratři i on ukrýval radiotelegrafistu Jindřicha Klečku, který z jeho bytu vysílal depeše do Londýna z vysílačky Sparta I. 5. října 1941 byl na základě udání domovníka zatčen gestapem. Zemřel v koncentračním táboře Stutthof.

Bedřich Linhart (9.4.1886 - 20.10.1944) byl ruský legionář. Za války se stal vrchním kriminálním inspektorem zpravodajského oddělení protektorátní policie a do června 1941 působil jako tlumočník gestapa. Poté byl pro svou legionářskou minulost penzionován. Ve svém vozidle a garáži rovněž ukrýval vysílačku Sparta I. V červenci 1942 byl zatčen gestapem a rok a půl poté byl popraven v pankrácké sekyrárně.

V tomto hrobu jsou pohřbeny i jejich dvě sestry Marie Linhartová a Ludmila Stöcklová, které byly za svou účast na protinacistickém odboji od dubna 1944 vězněny v koncentračním táboře Ravensbrück.
(zdroj: http://www.hrbitovy-adopce.cz/neadoptovane-hroby/202-bratri-linhartovi.html )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-55334
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jana Šubrtová

Kenotaf Bohoušek Veselý

 • + o skupině VPM (P-04, Podolí, hřbitov)
  • Praha 4, Doudova, souřadnice vchodu: N 50° 03´10,7" E 014°25´35,1"; Na hřbitově o rozloze 0,75 ha se nachází jedna kaplová hrobka (v ní jsou uloženy nepohřbené urny), dvanáct hrobek, kolem 1 200 hrobů a 250 urnových hrobů). Vchod je z ulice Na Klaudiánce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 08.05.2012
Umístění: Praha 4, Doudova 122/1
Nápis:
BOHOUŠEK VESELÝ
* 1917 - + 1944 KASSEL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Ladislav Kříž

 • + o skupině VPM (P-04, Podolí, hřbitov)
  • Praha 4, Doudova, souřadnice vchodu: N 50° 03´10,7" E 014°25´35,1"; Na hřbitově o rozloze 0,75 ha se nachází jedna kaplová hrobka (v ní jsou uloženy nepohřbené urny), dvanáct hrobek, kolem 1 200 hrobů a 250 urnových hrobů). Vchod je z ulice Na Klaudiánce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 08.05.2012
Umístění: Praha 4, Doudova 122/1
Nápis:
IN MEMORIAM
LADISLAV KŘÍŽ
* 21.IX.1912 + 12.I.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Obětem holocaustu

 • + o skupině VPM (P-04, Podolí, hřbitov)
  • Praha 4, Doudova, souřadnice vchodu: N 50° 03´10,7" E 014°25´35,1"; Na hřbitově o rozloze 0,75 ha se nachází jedna kaplová hrobka (v ní jsou uloženy nepohřbené urny), dvanáct hrobek, kolem 1 200 hrobů a 250 urnových hrobů). Vchod je z ulice Na Klaudiánce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 24.07.2012
Umístění: Praha 4, Doudova 122/1, hrob 5ur-37
Nápis:
LAURA MARIE NETTLOVÁ
VDOVA
*10.2.1872 +V ŘÍJNU 1944
FRANTIŠEK NÁGL
AKADEMICKÝ MALÍŘ
*29.5.1889 +V ŘÍJNU 1944
VLASTA NÁGLOVÁ
VIRTUOSKA NA HOUSLE
*26.5.1899 +V ŘÍJNU 1944
VĚRA NÁGLOVÁ
ABUTURIENTKA GYMNASIA
*21.7.1924 +V ŘÍJNU 1944
MILOSLAV NÁGL
ŽÁK VYŠŠÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
*16.11.1922 +V ŘÍJNU 1944
Poznámka:

rodina Františka Nágla a Laura Marie Nettlová (matka manželky Františka, Vlasty Náglové) zahynuly v KT Osvětim
(zdroj: Wikipedie).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Sylvie Abbasová, 13.12.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 431/15, Nusle, v parku za domem č.p.431/15
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI POBLÍŽ TOHOTO MÍSTA
ZDENĚK NEDVĚD
EMANUEL RADOSTA
ANTONÍN SNOPEK
ČEST JEJICH PAMÁTCE
ZPA
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20626
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 25.04.2011
Umístění: Praha 4, Družstevní Ochoz 5a/1717, Pankrác, areál TJ Pankrác
Nápis:
V BOJÍCH O PRAHU POLOŽILO SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ OSVOBOZENÍ VLASTI
7 ČLENŮ S.K. VIKTORIA NUSLE:
JUDR. JAN POSPÍCHAL
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 33 R.
VINCENC ZIMA
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 41 R.
BOHUMIL ZIMA
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 25 R.
KAREL ŠTROBL
PADL 6.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
VÁCLAV HOŘÍNEK
PADL 5.5.1945 VE STÁŘÍ 17 R.
JIŘÍ VESELÝ
PADL 7.5.1945 VE STÁŘÍ 20 R.

SKLÁNÍME SE V ÚCTĚ PŘED JEJICH
HRDINSTVÍM, ČEST JEJICH PAMÁTCE
TUTO DESKU VĚNOVAL NA VĚČNOU PAMĚŤ
VŠEM ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM DNE 26.8.1945
SPRÁVNÍ VÝBOR S.K. VIKTORIA NUSLE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28881
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Antonín Kopáček

Autor: Jan Kincl, 04.01.2013
Umístění: Praha 4, Hanusova 775/3, Michle
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
ANTONÍN KOPÁČEK.
ČEST JEHO PAMÁTCE. ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20697
Souřadnice: N50°02'55.87'' E14°26'44.18''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Kain, 29.04.2006
Umístění: Praha 4, Hanusova 1025/9, Michle
Nápis:
JAROSLAV PECHMAN, STAROSTA SOKOLA MICHLE I.
S CHOTÍ MARIÍ, SYNEM JAROSLAVEM
A VÁCLAVEM POKORNÝM
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA VLAST.
V PRAZE 5.X.1942 V MAUTHAUSENU 26.1.1943
TĚL.JEDNOTA SOKOL MICHLE I.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20672
Souřadnice: N50°02'57.07'' E14°27'10.03''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pametní deska Jan Štursa

Autor: Václav Bártík, 03.04.2009
Umístění: Praha 4, Herálecká IV 6/964b
Nápis:
V tomto domě žil
Jan Štursa
generálmajor v. v.
předseda Československé obce legionářské

V době 2. světové války příslušník
1. čs. divize ve Francii a čs. samostatné
obrněné brigády v Anglii

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Bártík
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska manželé Mandíkovi

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Horní 1466/10, Nusle
Nápis:
“V TOMTO DOMĚ, V BYTĚ
MARIE A FRANTIŠKA
MANDÍKOVÝCH
SE UKRÝVALI A PRACOVALI
VÝZNAMNÍ ILEGÁLNÍ
PRACOVNÍCI ORGANIZACE
– OBRANA NÁRODA -
ŠKPT. V. MORÁVEK
RADISTA F. PELTÁN
28.6. 1941 BYLI MANŽELÉ
MANDÍKOVI ZATČENI,
KDYŽ PŘEDTÍM UMOŽNILI
ÚTĚK OBĚMA VYSÍLAJÍCÍM.
FRANTIŠEK MANDÍK
BYL ZA ODBOJ. ČINNOST
DNE 3. 10. 1941 POPRAVEN.“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28719
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček