Růžďka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 05.04.2013
Umístění: Růžďka, u budovy základní školy
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
1914 - 1918

Š.Bartoň
Š.Brnovjak
J.Čaník
Jos. Černík
Jos.Dančák
T.Dřevojánek
J.Geryk
T.Hlinský
J.Hlaváč
Fr.Hlaváč
J.Hořanský
Jos.Hurtík
J.Hurtík
Kalčák
J.Kalčák
Jos.Kalčák
J.Kladňák
Jos.Kladňák
J.Koňař
J.Koňař
Jos.Koňař
Jos.Koňař
J.Kotrla
J.Kotrla
J.Kotrla
Jos.Kotrla
J.Kovář
Jos.Krchňák
Š.Krchňák
P.Kučera
Jos.Malý
Ol.Mareček
Jos.Mikoláš
T.Ostřanský
Pařenica
Jos.Pifka
J.Sypták
J.Sypták
J.Sypták
Jos.Sypták
Š.Sypták
T.Sypták
Tomanec

Fr.Trusina
J.Videcký
J.Vilém
Jos.Vilém
Jos.Vilém
Š.Vilém
T.Vilém
Jos.Vaněk
Jos.Vaněk
P.Vizina
Š.Vizina
P.Vilém
J.Urban
J.Zajíc
J.Zajíc
J.Záruba
J.Žamboch
K.Žamboch

POSTAVENO 1928

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01163
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem protireformačních událostí

Autor: Lenka Šimčíková, 05.04.2013
Umístění: Růžďka, poblíž čp 347
Nápis:
Zde odpočívají
Čeští bratři
Jiří Čaník
Štěpán Kapitán
Václav Žamboch
Kateřina Hořanská
a jiní neznámí,
kteří zemřeli pro svoji víru
v den sv. Trojice
L.P.1777

Čest památce kazatela
Pavla
Hořanského
kdo by ztratil duši svou pro mne
a pro evangelium tenť ji zachová.
Ježíš.(Mar. 8.35.)

1777 - 1927

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01153
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 05.04.2013
Umístění: Růžďka, přes potok naproti budově obecního úřadu
Nápis:
BARTOŇ JOS. 1912
HLINSKÝ JAN 1895
FRÝDL ŠTĚP. 1912
KÖNIG KAREL 1905
KÖNIGOVÁ HED. 1901
OPOČENSKÝ JIŘÍ 1875
PALÁT JAN 1912
SLOVÁČEK JOS. 1910
SYPTÁK JAN 1903
SYPTÁKOVÁ KAT. 1893
SYPTÁKOVÁ VL. 1929
ŠKABRAHOVÁ RŮŽ. 1926

NA TOMTO MÍSTĚ
BYLI POPRAVENI
DNE 9.XI.1944
DVOŘÁK ZDEN. 1926
INDRŮCH VÁC. 1922
KRÁL JIŘÍ 1914
PROKEŠ SVAT. 1924
ZOUHAR ALOIS 1925

???
Poznámka:

pod deskami se nachází ještě další, z fotografií nečitelný, nápis, zakrytý sněhem


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01135
Pomník přidal: Lenka Šimčíková