Hošťálková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 14.06.2008
Umístění: Hošťálková, hřbitov
Nápis:
Věčné památce padlých za vlast
1939 – 1945
Kpr. RA Ivan Stěpanov кпт. ка. иван степанов komisař 1. čsl. part. brig. Jana Žižky padl 10. IV. 1945

Bača Ludvík, Bačová Vlasta, Češek Jan, Češková Irma, Hruška Josef, Holaň Jaroslav, Chlebo Michal, Janošík Pavel, Kadlec Rudolf, Londa Tomáš, Londa Jar., Londová Emilie, Macek Jan, Nevola Josef, Nevolová Rud., Pastyřík Josef, Ostřanský Josef, Ševčák Otto, Viktorin Frant., Zhasil Teodor, Salejko Jiří, Politzer Arpád, Politzerová Irma, Lőva Hermína.
Olga Češková *20. II. 1930 zastřelena 14. IV. 1945,
Štěpán Novosad *3. IV. 1908 – padl 5. V. 1945,
Partyzán Jihoslovan padl 31. I. 1945,
Frans Albert Wasteels padl 8. III. 1945,
Saška Dolinov por. RA partyzán padl 4. III. 1945,
Františka Vítková *27. I. 1923 – zastřelena 14. IV. 1945,
Tomáš Ondrášek *10. IV. 1910 – padl 1945,
Jan Almaši vojín IV. čs. brigády padl 5. V. 1945,
Jan Pala 11. III. 1897 – padl 5. V. 1945,
Karel Pala *6. V. 1924 – padl 5. V. 1945,
Antonín Machala *19. IV. 1905 – padl 5. V. 1945,
Jan Šosťák *4. II. 1894 padl 5. V. 1945,
Otakar Nechuta vojín IV. čs. brigády padl 5. V. 1945
Poznámka:

Frans Albert Wasteels: *18.2.1916 Mechelen, Belgie.
Češková Olga: *28.1.1930, partyzánská spojka. Neopatrnou manipulací se zbraní postřelena (jiným partyzánem), 10.4.1945 zemřela v nemocnici Valašské Meziříčí.
Češková Irma: *31.1.1902 +1.6.1943 Osvětim.
Češek Jan: *20.12.1898 +14.11.1942 popraven Brno, v Kounicovových kolejích.
Londa Jaroslav: *31.5.1927 +17.12.1944 Rusava, padl v boji.
Londa Tomáš: zatčen při zátahu protipartyzánského komanda, +12.2.1945 popraven Brno, za ukrývání a pomoc partyzánům.
Londová Emílie: těhotná, těžce zraněna psem a bitím při zátahu protipartyzánského komanda, zemřela v Brně na následky zranění.
Bača Ludvík, Bačová Vlastimila: zatčeni 20.6.1942 za pomoc utečencům z totálního nasazení a rozšiřování zpráv ze zahraničního rozhlasu. Popraveni v Brně 1.7.1942.
Holáň Jaroslav: *25.4.1923, zajat u své matky, kde se stavil pro jídlo společně s V. P. Nastěnkem. Nastěnko stačil po přestřelce uprchnout. J. Holáň byl 12.2.1945 popraven v Brně.
Hruška Josef: *17.10.1921 +5.5.1945 padl.
I. P. Stěpanov: +10.4.1945, po přepadu a zajetí německého speciálního komanda se pokusili zajatí Němci o útěk a Stěpanov byl v chaotické střelbě zasažen velitelem D. B. Murzinem a na následky zranění zemřel. O této události se příliš mezi partyzány nemluvilo, možná šlo o vyřizování sporů mezi Stěpanovem a Murzinem. Major Murzin toto však ve výpovědi v 90. letech odmítl.
Macek Jan: +1943 Osvětim
Almáši Ján Michal: *30.7.1923 Domanovce. Odvod: 21.02.1945, Poprad. Kmenové číslo: 31212/m., 4.čs.samostatná brigáda v SSSR, 6. dělostřelecký pluk,vojín. +5.5.1945.
Nechuta Otakar: *26.8.1926, Irpeň, SSSR. Odvod: 03.08.1944 ČSVJ/NT, 26.08.1944 (PR 188/44), Kaměněc Podolskij, kmenové číslo:15.818/M, hodnost vojín, 1. čs. armádní sbor, 1. čs. spojovací prapor. +5.5.1945
Alexandr Dolinov: +4.3.1945, zastřelen velitelem Murzinem, protože se zaručil za zajatého Vlasovce, který pocházel ze sousední vesnice a který partyzány později prozradil.
(zdroje: http://www.kvh.estranky.cz/clanky/hrdinove-nasi-historie/, www.geni.com/people/Frans-Wasteels/4245516, rodinnivalecnici.webnode.cz, VÚA, www.ic-vsetin.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01165
Souřadnice: N49°21'21.32'' E17°52'11.58''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Vacek, 15.06.2008
Umístění: Hošťálková, osada Troják, rozcestí turistických značek (žlutá x modrá)
Nápis:
V těchto místech bojovala za naši svobodu v letech 1944 – 1945 proti německému fašismu 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky
Poznámka:

Na stromě u pomníku se nachází informační panel s textem: Památník na Trojáku Tento památník na Trojáku v centru bojové činnosti 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky v letech 1944 – 1945 byl postaven v říjnu 1980 členy SSM vojenského učiliště 7499 Přerov pro věčnou upomínku na padlé i živé bojovníky – partyzány, kteří přispěli k porážce fašistických okupantů. Vyjadřuje rovněž skromné poděkování obyvatelům celé této oblasti okresů Gottwaldov, Kroměříž a Vsetín, kteří se aktivně zapojili do boje proti fašismu, a kteří svou odvahou, všestrannou a nezištnou pomocí se zasloužili o to, že partyzánský boj v tomto kraji se rozrostl do takové šíře. Připomíná dále, že v tomto prostoru byly vysazeny a v boji proti fašistům spolupůsobily paraskupiny ze Sovětského svazu „Nadožnyj“, „Orol“, „Michal I“, „Michal II“ a „Luč“. Z těchto míst řídil štáb I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky pod velením majora Rudé armády D. B. Murzina a politického komisaře kapitána Rudé armády I. P. Stěpanova bojovou činnost za osvobození naší vlasti z fašistické okupace. Za aktivní účast v boji proti fašistickým okupantům byl místním obcím a městům udělen titul „Partyzánská obec“.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01143
Souřadnice: N49°21'12.00'' E17°48'46.12''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Vacek, 14.06.2008
Umístění: Hošťálková
Nápis:
K upomínce
padlým vojínům
ve světové válce
1914 – 1918
Jančík Jan Pelár Eduard Hradil Štěpán Machala Štěpán Blizňák Štepán Nezdařil Rudolf Štěpán Valentin Štěpán Štěpán Polášek Štěpán Polášek Jan Kaňák Josef Jurátek Jan Kartušák Jan

*1891 +1920 Kovář Josef *1890 +1914 Kovář Štěpán *1891 +1916Vraj František *1891 +1915 Uhřík Martin Nevola Tomáš *1886 +1915 Vaculík Pavel *1878 +1915 Kovář Jan *1894 + 1915 Žamboch Josef *1891 +1916 Vítek Tomáš *???? +???? Borita Josef *1882 +1915 Pastyřík Jan *1893 +1916 Kovář Štěpán *1891 +1918 Šabršula Jan *1882 +1916 Krátký Jan *18?? +1918 ????? ????? *1884 + 1917 Slovák Štěpán *1871 +1916 Štěpán Kovář *1874 +1918 Smílek Pavel *1882 +1916 Kovář Josef
Poznámka:

část nápisu je nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01167
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Mgr. Naděžda Hladišová, 13.08.2009
Umístění: Hošťálková, kóta Vlčí Hůrka na žluté turistické značce mezi 'Štěpkovou - U Vítků' a rozcestím 'Pod Vysokým Grůněm'
Nápis:
ČS. PARTYZÁN
1. ČS. BRIG. JANA ŽIŽKY
Poznámka:

Pomník se nachází u partyzánského bunkru, který je v dezolátním stavu (srpen 2009).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Naděžda Hladišová

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Vacek, 20.08.2009
Umístění: Hošťálková, osada Pivovařiska, na zelené turistické značce vedoucí z Hošťálkové do
Nápis:
ČS. PARTYZÁN
1. ČS. BRIG. JANA ŽIŽKY
Poznámka:

Z přilehlých pasek byli údajně zásobováni partyzáni z nedalekého bunkru na Vlčí Hůrce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01218
Souřadnice: N49°19'28.21'' E17°52'59.67''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Vacek, 20.08.2009
Umístění: Hošťálková, osada Štěpková – u Filů, u cesty, po které vede z Hošťálkové modrá a zelená turistická značka
Nápis:
ČS. PARTYZÁN
1. ČS. BRIG. JANA ŽIŽKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01138
Souřadnice: N49°20'30.91'' E17°52'15.58''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Vacek, 20.08.2009
Umístění: Hošťálková, západně od obce, rozcestí turistických značek (modrá x zelená) 'Nad Trojákem'
Nápis:
ČS. PARTYZÁN
1. ČS. BRIG. JANA ŽIŽKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01204
Souřadnice: N49°21'35.26'' E17°49'29.57''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 20.08.2009
Umístění: Hošťálková, severně od obce, na červené turistické značce, asi 200 severně od rozcestí (červená x žlutá) 'Končiny'
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH
PŘECHODNĚ POBÝVAL
ŠTÁB 1. ČS. PART.
BRIGÁDY J. ŽIŽKY
Poznámka:

Kamenný pomníček se nachází v lokalitě "Končiny" u Londů, v místě nacisty 14.4.1945.vypálené chalupy, ve které byl štáb 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Na kamenném pomníčku je znak 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, zkřížené samopaly.
Majitelé domku Tomáš a Emilie Londovi byli po vypálení domku zatčeni a od té doby jsou nezvěstní.
Při vyšetřování v obci a pátrání po pachatelích útoku na ubikace SS v budově školy použili nacisté i provokatérů. 30.1.1945 přivedli partyzáni k Londům v Končinách č. 275 neznámého jugoslávce s omrzlinami nohou (byl na útěku z nacistického věznění). Londovi se ho ujali. Ten den k nim přišel shodou okolností neznámý člověk, který se vyptával na partyzány a když zjistil, že ukrývají uprchlíka, požádal o jídlo a odešel. 1.2. přišel tento muž znovu, ale v doprovodu několika nacistů z Hošťálkové a s velitelem Kommanda z Rožnova p. R. a protektorátním četníkem. U Londů byli v tu chvíli i sovětští partyzáni Nikolaj "Černý" a zraněný partyzán Saška. Jim se podařilo včas z domu uniknout a rozpoutali s nacisty přestřelku. Ti mezitím dopadli ve chlévě jugoslávského uprchlíka, který byl surově ztýrán a v době přestřelky jedním z policejních důstojníků byl ranou do týla zastřelen. Mrtvého ho nechali nacisté pro výstrahu ležet poblíž Londů a teprve potom jej zakopali v blízkém lese. Podle hlášení četnictva bylo ten den v Hošťálkové zatčeno 10 podporovatelů partyzánů.
(zdroj: portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01217
Souřadnice: N49°22'40.36'' E17°51'35.18''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Karel Šťastný

Autor: Jan Goláň, 14.06.2006
Umístění: Hošťálková
Nápis:
PAMÁTCE PILOTA 311.SQ
PLUKOVNÍKA
KARLA ŠŤASTNÉHO, AFM
3.8.1918 - 10.1.1958
Poznámka:

Pamětní desku nechal v roce 2005 odhalit pan Jan Goláň.
Karel Šťastný byl pilot 311. perutě sestřelený v roce 1941. V roce 1948 odletěl v unesené Dakotě zpět do Anglie a zahynul v roce 1958 při letecké nehodě.
Šťastný Karel, plukovník in memoriam, nar. 3.8.1918, Hošťálková, okres Vsetín, osobní číslo Z; L-379; RAF/787170, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 2.10.1939 (prezentace), Francie; Paříž, svobodník letectva čs.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Šťastný Karel AFM, W/O, 787170, 311 Sqdn, rtn./R/plk., *3/8/18, Hoštálková /Vsetín/, pilot, †10/1/58 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Goláň
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Vacek, 14.06.2008
Umístění: Hošťálková, budova OÚ
Nápis:
OBEC
HOŠŤÁLKOVÁ
BYLA V LETECH
1944 – 1945 SÍD
LEM ŠTÁBU
I. PARTYZÁN
SKÉ BRIGÁDY
JANA ŽIŽKY
Z TROCNOVA

VĚČNÁ
SLÁVA
VŠEM
KTEŘÍ BOJO
VALI ZA
OSVOBO
ZENÍ NAŠÍ
VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01154
Souřadnice: N49°21'21.92'' E17°52'09.55''
Pomník přidal: Petr Vacek