Žilina

Pamětní deska Alojz Janiš

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, J. M. Hurbana, križovatka ulíc J. M. Hurbana a Hodžovej; budova DEXIA banky
Nápis:
TU PADOL
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
ALOJZ JANIŠ
DŇA 30.VIII.1944 VO VEKU 22. ROKOV
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, J. M. Hurbana, križovatka ulíc J. M. Hurbana a Hodžovej; budova DEXIA banky
Nápis:
TU PADLI
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
TRAJA NEZNÁMI
DŇA 30.VIII.1944.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamätná tabuľa Eduard Šoltýsik

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Kuzmányho 12, na dome
Nápis:
TU PADOL
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
EDUARD ŠOLTÝSIK
DŇA 30.VIII,1944. VO VEKU 21 ROKOV

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Mariánske námestie, podloubí na západní straně
Nápis:
V tomto Jezuitskom kláštore
od septembra 1944 do mája 1945 s nasadením
vlastného života milosrdné sestričky z Rádu sestier
sv. Vincenta ukryli a zachránili niekoľko židovských detí.

Vďaka ochote a pomoci Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina,
túto pamätnú tabuľu venujú zachránení a ich potomkovia.
2006

(text v hebrejštině)

In this Jesuit convent, between Sept. 1944 and May 1945
merciful nuns of the St. Vincent order, by risking their own lives
sheltered and saved several Jewish children.

Thanks to the devotion and help of Eng. Jan Slota, Mayor of Žlina
this remembrance plate is donated by the rescued and their descendants.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'23'' E18°44'21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vzniku dělnického hnutí ČSR a národností země

Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Mariánske námestie, fasáda budovy v JZ rohu náměstí
Nápis:
V TEJTO BUDO
VE SA KONALA
DŇA 14.3.1920
ZJEDOCOVA
CIA KONFEREN
CIA MAĎARSKÉ
HO A NEMECKÉ
HO PROLETARIÁ
TU NA SLOVEN
SKU S ČESKO
SLOVENSKÝM
ROBOTNÍCKYM
HNUTÍM

K 50 VÝROČIU SLOVENSKÁ
RADA ODBOROVÝCH ZVÄZOV
ROH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Wilm Bussert

Autor: Martin Králík, 26.12.2016
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, hřbitov "starý cintorín"
Nápis:
+
Leutnant
Wilm Bussert
des Kremserpionierbataillons No.86
geb. 11.4.1916 in Wiltzow
gest. .......................
Poznámka:

Příjmení: Bussert
Jméno: Wilm
Hodnost: Leutnant
Datum narození: 11.04.1916
Místo narození: Müggenburg
Datum úmrtí: 02.09.1939
Místo úmrtí: Rabka
/Zdroj: Volksbund.de/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Králík
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Julius Ďuso Lukačovič

Autor: Petr Kudláček, 06.10.2019
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, Starý cintorín, sektor 3, hrob č. 117
Nápis:
ĎUSO LUKAČOVIČ
1911-1938
ZAHYNUL TRAGICKY
PRI HAVÁRII LIETADLA
DŇA 20.XI.1938
Poznámka:

Pilot des. Július Ďuso Lukačovič a pozorovatel ppor. Jozef Sirový, od 16. letky leteckého pluku 3, zahynuli dne 20.11.1938 při letecké nehodě u Horné Štubni v okr. Turčiansky Svätý Martin (od roku 1950 už jen Martin) na Slovensku. Příčinou nehody byla technická závada – za letu se jim ulomilo křídlo.
Další v článku Dr. Petra Švandy CSc v časopisu L+K 2010, č.10, str. 60 – 62, a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'20.19'' E18°43'54.6''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Vladimír Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, starý cintorín, sektor 10, hrob č. 68
Nápis:
PPlk. JUDr. VLADIMÍR DAXNER
1888 – 1971
Poznámka:

Vladimír Daxner (10.8.1888 Tisovec – 27.3.1971 Žilina) dôstojník a právnik. Gymnázium študoval v Ukrajine, Rumunsku a Srbsku, Právnickú fakultu v Budapešti. Počas I. svetovej vojny bol dôstojník rak.-uh. armády. V roku 1915 padol do ruského zajatia a spolupracoval pri vytváraní čsl. légií v Rusku. Po vojne pracoval na Zemskom vojenskom veliteľstve v Bratislave. Po okupácii južného Slovenska maďarským vojskom pôsobil v Tisovci. Účastník SNP a moskovských rokovaní o zložení novej vlády (1945). Počas SNP pracovník veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku v B. Bystrici. Po oslobodení dôstojník ČSĽA, pplk, neskôr štátny notár. Vyznamenanie: Čsl. voj. kríž 1918, Rad SNP II. triedy
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Žilina, Na lány, naproti pomníku Jozefa Miloslava Hurbana
Nápis:
1914
1918

1938
1945

POMNÍK PADLÝM HRDINOM
PRVEJ A DRUHEJ SVET. VOJNE:
1914-1918
ANDREJ PREC, MICHAL LIŠKA, JOZEF KEKELY, JURAJ ŠMÁRIK, GUSTAV HRANKAY, GUSTAV KOLÁRIK, RAJMUND POLÁK, VILIAM ZLATTNER, KAROL KOŠARIK, VINCENZ ŠEDO, ANDREJ BÍROŠ MAKULA
1938-1945
ANTON KVAŠAY, JÁN FULIER, JOZEF DUCHOŇ, TOMAŠ ŠTEFANEC, FRANTIŠEK KROH, GUSTAV VATRAL, RUDOLF ONDRÍK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'11'' E18°44'18''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, Námestie A. Hlinku, pred parkom smerom na Sad SNP; za obchodným domom TESCO
Nápis:
30.IV.1945
1945 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka