Mohelnice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 18.04.2020
Umístění: Mohelnice, Družstevní, hřbitov, vpravo za vchodem
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU

BAČA FRANTIŠEK, MOTLÍČEK FRANTIŠEK
BAČOVSKÝ VÁCLAV, NÁJEMNÍK JAROSLAV
BERAN EMANUEL, PALLA VÁCLAV
ČURDA VÁCLAV, POSPÍŠIL JAN
DOLEŽAL VLADIMÍR, POSPÍŠILOVÁ CECÍLIE
FEĎURA EVŽEN, PRÝMEK VLADIMÍR
GABRIEL FRANTIŠEK, SMÉKAL JULIUS
JOŘENEK JAROSLAV, ŠŤASTNÝ VÁCLAV
KADLEC VÁCLAV, VÁCLAVÍK VRATISLAV
KLABAN JAN, VOJTÍŠEK JAROSLAV
KOČKA VLADOMÍR, VOLEK ROBERT
KOČKA ŘEHOŘ, VORÁČ HYNEK
KUČÍK VÁCLAV, VRTEK SEVERIN
KUTAL JOSEF, WOLF KURT
LEIBNAR BOHUSLAV, WOLF OTTO
MORAVEC JOSEF
Poznámka:

Původně umístěn v parčíku proti budově Komerční banky, ulice Stanislavova.
Roku 2016 byl pomník z důvodu revitalizace sídliště přemístěn na městský hřbitov v Mohelnici
(zdroj: CEVH)
Další foto v příloze - původní stav.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-34139
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice
Doplnění informací: Pavlína Koncošová

Pamětní deska osvobození města

Autor: Pavlína Koncošová, 18.04.2020
Umístění: Mohelnice, Družstevní, hřbitov, vlevo u stěny
Nápis:
NA PAMĚŤ
40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA
SOVĚTSKOU ARMÁDOU
1945 - 1985
OBČANÉ MĚSTA MOHELNICE
Poznámka:

původní stanoviště desky bylo náměstí Tyrše a Fügnera, na místě zrušeného pomníku Obětem 1. světové války


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7106-30384
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 18.04.2020
Umístění: Mohelnice, Družstevní, hřbitov
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНО
36 РУССКИХ
BOEHHOПЛEHHЫХ
УМУЧEHЫХ
ГЕРМAHСКИМИ
OKУПAHTAMИ
BO BРEMЯ
BСEMИРHOЙ
BOЙHЫ 1939 - 45 гг..
Poznámka:

Údajně se jedná o mrtvé zajatce vyhozené u Mohelnice vlaku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-30376
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

Kenotaf Erwin Ziegler

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Mohelnice, Družstevní, hřbitov
Nápis:
ERWIN ZIEGLER
2.9.1890 - 23.12.1944
UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE BUCHENWALD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'20.8'' E16°56'10.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Otto a Kurt Wolfovi

Autor: Ctirad Štipl, 18.03.2013
Umístění: Mohelnice, Nádražní 6
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL 5. 6. 1927
OTTO WOLF
KTERÝ PŘED ÚSVITEM SVOBODY PO 3 LETÉM
SKRÝVÁNÍ V LESÍCH BYL 20. 4. 1945 VLASOVCI A
GESTAPÁKY JAKO PARTYZÁN MUČEN A ZAŽIVA UPÁLEN
BYDLEL ZDE SE SVÝM BRATREM
POR. MUDR. KURT WOLF
KTERÝ PADL PO HRDINNÉM BOJI 9. 3. 1943 U SOKOLOVA

PADLI, ABYCHOM MY ŽILI
Poznámka:

Na archivní fotografii z odhalování desky je JUDr. Škrobal

Otto Wolf se narodil dne 5. června 1927 v Mohelnici jako nejmladší syn Růženy a Bertholda Wolfových. Jeho otec pocházel z Úsova a matka z Lipníku nad Bečvou. Ve dvacátých letech se rodina přistěhovala z Lipníku do Mohelnice. I v tehdy převážně německé Mohelnici se hrdě hlásili k české menšině. Jejich děti navštěvovaly českou školu a byly členy Sokola. Od r. 1933 bydleli Wolfovi v Olomouci. Ottova sestra Felicitas (nar. 1920) pracovala v módním salonu a bratr Kurt (nar. 1915) studoval medicínu na Masarykově univerzitě v Brně. Po příchodu nacistů se Wolfovi usadili v Tršicích, ale Kurt uprchl do Sovětského svazu, kde později jako jeden z prvních vstoupil do Svobodovy armády. V červnu 1942 byl Otto spolu se sestrou a rodiči povolán do prvního transportu z Olomouce do Terezína.
Dne 22. června se nechali odvézt povozem na shromaždiště, ale ve městě z vozu sestoupili a tajně se pěšky vrátili do už dříve připraveného lesního úkrytu poblíž Tršic. Tímto datem začíná i deník, který si tehdy patnáctiletý Otto začal psát. V pravidelných zápisech o nebezpečném životě v úkrytech pokračoval až do března 1945. Tak vzniklo ojedinělé dílo, které je považováno za významný dokument osvětlující poměry za doby okupace a svědčící o pomoci českých obyvatel ohroženým spoluobčanům.

Otto Wolf byl nešťastně dopaden tři týdny před koncem války při proti partyzánské akci, kterou uskutečnil kozácký oddíl ve službách německé tajné policie. Přes velké utrpení Otto nikdy nevyzradil své jméno, jména svých ochránců ani úkryt rodičů. Spolu s dalšími zatčenými byl 20. dubna 1945 popraven v lese poblíž osady Kyjanice. Rodiče i Felicitas se dočkali osvobození. Kurt padl v roce 1943 v bitvě u Sokolova. Byl povýšen in memoriam do hodnosti poručíka a obdržel čestný doktorát a četná vysoká vyznamenání včetně Řádu bílého lva s hvězdou I. stupně, Československého válečného kříže 1939 a Řádu rudého praporu. Pamětní deska byla bratřím Wolfovým odhalena v Mohelnici r. 1947 na Ottově rodném domě v Nádražní ulici čp. 6.
Poslední Ottův zápis v deníku pochází ze 13. dubna 1945. Následné týdny života v ilegalitě i konec války do deníku zaznamenávala Felicitas.
Zpráva o smrti Otty a Kurta se dostala k Wolfovým až za několik dnů po osvobození a znamenala pro ně těžkou ránu. Doufali, že budou moci zvěčnit památku svých synů alespoň vydáním deníku. Jejich několikaletá snaha však byla marná především pro nedostatek politické vůle tehdejšího režimu.
Zatímco v zahraničí vycházely podobné publikace a deníky, jako např. Deník Anny Frankové, Ottův deník zůstal před českou veřejností po dlouhou dobu utajen. Navzdory tomu, že dokumentuje unikátní počin hrdinství a soucitu. Text rovněž podrobně popisuje u nás poněkud mimořádný jev – ukrývání čtyřčlenné skupiny po dobu téměř tří let, ač to vědělo několik desítek obyvatel Tršic i vrchní četnický nadstrážmistr. Všichni riskovali životy své i svých rodin, zejména během tzv. heydrichiády, kdy byly popravy i za mnohem méně závažná provinění na denním pořádku.
Po válce Berthold Wolf působil jako kantor židovské náboženské obce v Olomouci, zemřel v r. 1962.
Felicitas si otevřela v Olomouci módní salon, který jí byl v r. 1948 znárodněn. V roce 1968 odešla se svým manželem Otto Grätzerem do Spojených států. Deník si vzala s sebou. Od r. 1995 je rukopis ve sbírkách United States Holocaust Memorial Museum in Washington, DC. Teprve po pádu totality vyšel u nás tento významný dokument pod názvem Deník Otty Wolfa 1942 - 1945 (Sefer 1997).
Ve zrekonstruované loštické synagoze byla v srpnu 2011 zřízena knihovna Otty Wolfa.

Sdružení­ Respekt a tolerance vytvořilo za podpory NFOH v roce 2012 DVD prezentaci pro vzdělávací účely, vykreslující tento silný příběh rodiny Wolfů pod názvem Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny.
Ve stejném roce za podpory Nadace židovské obce v Praze byl sdružením Respekt a tolerance vytvořen Výbor z deníku Otty Wolfa a Felicitas Wolfové s interaktivními metodickými texty.

(zdroj http://www.respectandtolerance.com/cz/cs/osudy-mohelnice/72-otta-wolf-denik-a-kniha-podle-skutene-udalosti)

Další k Otto Wolf:
Z Muzea holocaustu v USA:
http://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/page-from-otto-wolfs-diary
http://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/last-diary-entry-written-by-otto-wolf

Z deníku:
http://www.respectandtolerance.com/images/stories/pdf/denik_ow_ukazka.pdf

Wolf Kurt, četař, MUC, nar. 13.2.1915, Lipník nad Bečvou, okres Hranice, kmenové číslo 0.361/M, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR. Odveden 20.2.1942, Buzuluk, vojín. Padl 9.3.1943, Sokolovo, pohřben v Sokolově; VHA/SSSR/II/12/9a - Padlí a ranění v bitvě o Sokolovo; Odvodní protokoly 1942 - 45, č. 430. Vyznamenán ČS válečný kříž 1939, Řád Rudého praporu.
(zdroj databáze VÚA Praha)

Wolf Kurt, Zemské reálné gymnázium v Litovli (maturita 14.6 1935), 1935–1939 Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně; dne 15.2.1947 mu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity udělila titul MUDr. in memoriam.

Vyznamenání a pocty:
Československý válečný kříž 1939
Řád bílého lva s hvězdou
sovětský Řád rudého praporu
in memoriam byl povýšen na poručíka,
dne 28. 10. 1947 byla Kurtu Wolfowi a jeho bratru Otto Wolfovi odhalena v Mohelnici v Nádražní ulici pamětní deska,
jeho jméno je uvedeno na památníku obětí 1. a 2. světové války v Lipníku nad Bečvou (budova radnice na náměstí T. G. Masaryka)
( zdroj http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=898 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-30385
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 09.07.2020
Umístění: Mohelnice, Nádražní 395/25, firma Siemens, osobní vrátnice
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU BÝVALÝCH ZEMĚSTNANCŮ
NAŠEHO ZÁVODU, KTEŘÍ V ROCE 1944 - 45 ŽIVOTY
SVÝMI NÁM VYKOUPILI SVOBODU.
ZDENĚK RYŠAVÝ, ÚŘEDNÍK,
ZASTŘELEN VE SVÉ RODNÉ OBCI RÁJEČKU.
PETR ŠULA, SOUSTRUŽNÍK,
PADL V PARTYZÁNSKÉ DRUŽINĚ NA LÁZKU.
LUDVÍK VEPŘEK, DĚLNÍK,
ZASTŘELEN VE SVÉ RODNÉ OBCI KOLŠOVĚ.
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI.
Poznámka:

Pamětní deska byla sejmuta ze zbouraného objektu a firmou Siemens (jmenovitě panem Plančarem) uskladněna.
V roce 2020 byla instalována do prostoru vrátnice.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7106-34164
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Mohelnice, náměstí Tyrše a Fügnera
Nápis:
DEN
OPFERN
DES WELTKRIEGES
1914 1918
GEWIDMET
VOM KAMERADSCHAFTSVEREIN
UND DER
BEWOHNERSCHAFT
VON MÜGLITZ.
Poznámka:

- jména padlých z fotografie nečitelná+
- pomník zničen po roce 1945, dnes je na jeho místě pamětní deska vojákům Rudé armády
- http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=1138551


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-30384
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska The Mandl House

Autor: Pavlína Koncošová, 09.07.2020
Umístění: Mohelnice, S. K. Neumanna 937/2
Nápis:
THE MANDL HOUSE
1910 - 1939
Poznámka:

Rodina Mandlova v domě žila v letech 1910 - 1939. Provozovali zde textilní obchod. Rodiče zahynuli v holocaustu. Syn opustil Českou republiku a žil ve Spojených státech. Během války se připojil k ozbrojeným silám a bojoval proti nacistům na západní frontě.
(zdroj: Vzpomínky na židovské rodiny, respectandtolerance.com )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník vojákům Rudé a Československé armády

Autor: Ctirad Štipl, 03.04.2006
Umístění: Mohelnice, Třebotovská, v parčíku na rohu Třebovské a Okružní ulice
Nápis:
ГЕРОЯМ СССП

HRDINŮM SSSR

O OSVOBOZENÍ MĚSTA
MOHELNICE SE ZASLOUŽILI
VOJÁCI RUDÉ ARMÁDY
A PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ
TANKOVÉ BRIGÁDY.

NEZAPOMENEME.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-34145
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice