Plavy

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
1914-1918

RUSKO FRANCIE SRBSKO ITÁLIE

BALATKA OLDŘICH, BRŮNA KAREL, ČECH FRANTIŠEK, ČERNÝ FRANTIŠEK, ČERNÝ PETR, ČÍLA OLDŘICH, ENGE JAN, FEIGL FRANTIŠEK, FIŠER JINDŘICH, HABA JOSEF, KOCIÁN EMIL, KOUŘIL JOSEF, KRUPIČKA FRANTIŠEK, KRUPIČKA KAREL, MAREK EMIL, NYKRÍN JOSEF, PATRMAN JOSEF, PROUSEK JOSEF, PROUSEK OLDŘICH, SKRBEK JAROSLAV, ŠILHÁN FRANTIŠEK, ŠIMŮNEK JINDŘICH, ŠOUREK EDVARD, ŠOUREK FRANTIŠEK, ŠOUREK RUDOLF, ŠPIKA ALEXANDR, VENCL PEREGRIN, ZEMÁNEK PETR

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY OBČANSTVO V PLAVECH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5108-08308
Souřadnice: N50°41'41.07'' E15°19'19.01''
Pomník přidal: Jan Štrupl

Hrob Josef Brůna

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
JOSEF BRŮNA
NAR. 26.5.1924, PLAVY
POPRAVEN NACISTY 20.12.1944
MNICHOV – STADELHEIM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl

Hrob Josef Šilhan

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
JOSEF ŠILHAN
UČITEL, FRANC. LEG., MAJOR Z.V.V.
*9.6.1886 +9.6.1933
Poznámka:

Šilhan Josef, nar. 9.6.1886, Plavy. V RU armádě sloužil u 74. pěšího pluku jako vojín. Zajat 12.12.1914, Srbsko. Do ČS legií ve Francii se přihlásil 1.3.1918, zařazen 7.3.1918 jako nadporučík k 21. pěšímu pluku. Demobilizován 31.12.1919 jako kapitán a dále sloužil v ČSA. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Zemánek

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
ZA NAŠÍ VLAST PADL
JOSEF
ZEMÁNEK
1914-1945

TVÁ VÍRA, TVÁ SÍLA, TVÁ LÁSKA K VLASTI,
ŽIJE TEĎ V NAŠICH SRDCÍCH!
Poznámka:

Zemánek Josef, nar. 5.6.1890, Semily, domovská obec Benešov, Železný Brod. V RU armádě sloužil u 12. praporu polních myslivců jako vojín. Zajat 24.10.1917, Verona. Do ČS legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 17.4.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 2.12.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Muzika

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
prof. JOSEF MUZIKA
24.5.1894-13.2.1982
český houslový virtuos a pedagog
žák prof. Otakara Ševčíka
legionář v první světové válce
prof. státních konzervatoří, zasloužilý umělec
čestný občan města Nová Paka
Poznámka:

Muzika Josef, nar. 24.5.1894, Plavy. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Samaře, zařazen 6.7.1918 jako vojín k Inf. osvět. odboru. Demobilizován 4.8.1920 jako desátník. (zdroj databáze VÚA Praha)
Josef Muzika, houslový virtuos a pedagog . Narodil se 24.5.1894 v Plavech. Zemřel 13.2. 1982 v Nové Pace. Syn venkovského muzikanta se učil hře na housle v Brně (1906-1908), na mistrovské škole O. Ševčíka v Písku a ve Vídni (1908-1913). V Moskvě byl houslistou Svobodného divadla (1913-1914) a pak Ziminovy opery (1914-1915). Působil jako pedagog na konzervatoři v Samaře. Pořádal mnoho samostatných koncertů v Rusku, na Sibiři i v Americe. Po návratu do vlasti v roce 1920 vyučoval soukromě hudbu a pořádal koncerty. Při 75. a 80. výročí svých narozenin jej zvolil O. Ševčík za jediného českého zástupce své školy při oslavných koncertech v Praze. Od roku 1930 se věnoval hlavně pedagogice. Byl profesorem v Krakově, Katovicích a Brně. Vychoval řadu našich předních houslistů. V roce 1941 se přestěhoval do Nové Paky, kde byl 24. 5. 1974 jmenován Čestným občanem města. (zdroj http://www.munovapaka.cz/josef-muzika/d-41447/p1=22647)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Ivan Akinajev

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
IVAN
AKINAJEV
*1919 V ROSTOVĚ SSSR
+28.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5108-08331
Pomník přidal: Jan Štrupl

Hrob Jan Nentvich

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
SVOBODA
NAD ŽIVOT

JAN NENTVICH
1887-1948
Poznámka:

Nentvich Jan, nar. 25.6.1887, Ještětice, domovská obec Plavy. V RU armádě sloužil u 30. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.9.1915, Luck. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 9.7.1917, Krindačevka, Don, zařazen 1.12.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Demobilizován 15.6.1920 jako vojín 4. střeleckého pluku. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Rydval

Autor: Jan Štrupl, 27.07.2006
Umístění: Plavy, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV RYDVAL
1921-1948
Poznámka:

na hrobě atributy pohraniční stráže


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl