Lázně Toušeň

Hrob Tomáš Sedláček a Tomáš Sedláček

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
TOMÁŠ SEDLÁČEK PLK.INT.
22.1.1882 - 13.1.1958

ARMÁDNÍ GENERÁL V.V.
ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
8.1.1918 - 27.8.2012
Poznámka:

Tomáš Sedláček se narodil jako nejmladší ze čtyř dětí v rodině vojenského důstojníka. Absolvoval kurz pro důstojníky v Litoměřicích a Vojenskou akademii v Hranicích. V roce 1938 byl jakožto poručík dělostřelectva jmenován velitelem dělostřelecké baterie. Po okupaci byl přidělen jakožto cenový referent k okresnímu úřadu v Jilemnici. V roce 1940 odešel tzv. balkánskou cestou (přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút) do Francie a na jaře byl přidělen k 1. československé pěší divizi ve Francii. Po porážce Francie uprchl do Velké Británie, kde vstoupil do řad Československé smíšené brigády a absolvoval řadu vojenských kursů, včetně parašutistického výcviku. V roce 1944 byl zařazen mezi důstojníky přesunující se do Sovětského svazu, kde se stal příslušníkem 2. československé paradesantní brigády. Útvar bojoval v Karpatech a posléze byl v rámci pomoci Slovenskému národnímu povstání shozen na Slovensku. Po porážce povstání Sedláček spolu se zbytky brigády pokračoval v odporu v oblasti Nízkých Tater, v únoru přešel i s ostatními přeživšími frontu. Po osvobození Československa byl povýšen na majora a absolvoval Vysokou školu vojenskou v Praze. Poté se stal přednostou operačního oddělení 11. pěší divize v Plzni (léto 1948). Od roku 1949 učil na Vysokém vojenském učilišti v Praze.
21. února 1951 byl zatčen a po mučením vynuceném podpisu (v hradčanském Domečku) odsouzen ve vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu a špionáž. Byl vězněn ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově a táboře Bytíz při příbramských uranových dolech. Propuštěn byl 11. května 1960, poté pracoval jako skladník u Pražské stavební obnovy. Po listopadu 1989 se dočkal rehabilitace. Byl předsedou revizní komise Konfederace politických vězňů, předsedou Československé obce legionářské a pracoval v Ústřední rehabilitační komisi MNO. V roce 1999 byl povýšen do hodnosti generálporučíka, 14. listopadu 2008 pak do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála.
Zdroj: Wikipedie


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'52.14'' E14°42'56.4''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vojtěch Baloun

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
Zde dřímá svůj věčný sen
Baloun Vojtěch
nar. 23.5.1900 zemř. 16.4.1938
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'52.68'' E14°42'57.18''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bohumír Syrový

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
BOHUMÍR
SYROVÝ
Poznámka:

Nápis není kompletní, je velmi špatně čitelný.
Na fotografii voják v rakouské uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'52.62'' E14°42'56.88''
Pomník přidal: Marek Skýpala