Turnov

Hrob Karel Drbohlav

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
Ing. KAREL
DRBOHLAV
PPLK. PILOT R.A.F.
*7.VIII.1913 +23.VIII.2000.
Poznámka:

Ing. Drbohlav Karel, osobní číslo Z; L-160; RAF/81906, nar. 7.8.1913, Olešnice. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, četař aspirant letectva čs. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-43031
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Rous

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ROUS
S ÚSMĚVEM NA RTECH
ŠEL NEBOJÁCNĚ VPŘED
A PŘINESL ČESKÉ OTČINĚ
NEJDRAŽŠÍ OBĚŤ - SVŮJ ŽIVOT
5.5.1945.
Poznámka:

Jedna z obětí květnových bojů roku 1945. V sobotu 5. května byl zelinář Antonín Rous smrtelně zraněn při přestřelce před turnovskou spořitelnou. (zdroj: turnov.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-42980
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
HOĎÁK JAROSLAV 8.12.1918, SKALICKÝ ANTON 4.3.1917, FEYERTAG ALOIS 11.8.1918, BERNAT AUGUSTIN 22.2.1918, GUBIŠ RICHARD 24.9.1919, KUPEC JOSEF 26.4.1916, DIVIŠ BOHUMIL 4.11.1918, ČERMÁK JINDŘICH 7.2.1918, MULLER EDUARD 14.1.1919, KOČÁREK 22.1.1919, PEUKERT EDUARD 20.12.1915, BALOUN VÁCLAV 3.2.1916, SOMMER JIŘÍ 7.8.1918, ŠÁMAL JOSEF 12.9.1919, EICHLER ADOLF 16.12.1918, BÁRTA JAN 8.11.1916, KUPEC KAREL 22.2.1918, KUKLA FRANTIŠEK 27.10.1916, VOLTR JAN 15.5.1918, KALINAN JAN 4.2.1916, MIKUSEK ALBERT 17.12.1915, JELINEK JOSEF 2.9.1916, SCHMIDT JAN 15.8.1918, NARDIN JAN 3.7.1916, BREINDL MICHAEL 16.9.1918, BRADLEC JOSEF 4.3.1917, MUSIL STEFAN 20.3.1916, JEŘÁBEK JOSEF 21.12.1917, LOUDA FRANTIŠEK 23.11.1918, SOUKUP JOSEF 27.8.1918, SCHONFELD JOSEF 28.6.1919, BICAN JOSEF 5.6.1916, GLASER EMIL 6.5.1917, PAČESNÝ JOSEF 1.12.1915, WAGNER JOSEF 25.6.1916, ŠTAFFEL ALOIS 11.10.1917, GABRIELČIČ ALOIS 12.7.1916, NOVÁK JOSEF 2.4.1919, BURIÁN VÁCLAV 24.8.1918, OLESEV ANDREAS 4.1.1918, HARTYCH FLORIÁN 17.8.1919, BLAŽEK JOSEF 22.3.1919, RIBECZINSKI 25.10.1917, HAYLE VÁCLAV 22.12.1915, TŘÍSKA ANTONÍN 23.5.1918, TSCHIHAK GUSTAV 12.6.1915, MOK FRANZ 16.8.1918, HENICH JOSEF 4.6.1915, EFENBERGER FRANZ 3.12.1917, KRÍN JOSEF 3.9.1916, KOLDA VÁCLAV 15.10.1916, BARTONÍČEK JAN 24.9.1918, KRAČENSKI GEORG 27.10.1916, KRSEK VÁCLAV Z PŘÍŠOVIC 11.6.1919, MADEO ALFONS 28.11.1918, LANG JOSEF 27.2.1918, ČERNÝ FRANTIŠEK 1.4.1919, KOUBEK VÁCLAV 8.8.1916, ROSLER HUBERT, PETRÁSEK FRANTIŠEK 22.3.1916, KITTEL VILÉM 31.5.1919, KŘÍŽ FRANTIŠEK 19.9.1918, BERAN CYRIL 15.5.1919, MEISNER FRANTIŠEK 14.3.1917, BŘÍZA FRANTIŠEK 30.7.1919, AINNICHT HEINRICH 4.11.1917, RUFER GUSTAV 28.8.1916, ŠIMEK JOSEF 22.8.1919, PAKL JOHANN 15.6.1918
Poznámka:

vojáci zemřelí v turnovských lazaretech
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-8302
Toto místo je počítáno jako 69 VPM
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Karel Šimon

Autor: Alka Janoušková, 26.07.2016
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
ING. LEG. KAREL ŠIMON
*18 21./3. 87 +19 21./6. 60
Poznámka:

Příjmení:ŠIMON
Jméno:Karel
Datum narození:21.3.1887
Místo narození:Turnov okr. Turnov
První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Datum zařazení do jiné (další) legie:22.8.1914
Konec v legiích: 27.4.1918
Zkratky armád, u kterých sloužil:LC
První útvar v legiích:1.pl.
Poslední útvar v legiích: 1.pl. LC
Zdroj: http://www.vuapraha.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Ludvík Košek

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Ve Struhách, městský hřbitov
Nápis:
LUDVÍK KOŠEK
ŠRTM. ČSL. ZAHR. LETECTVA
*10.12.1916 +13.7.1944 V ANGLII.
Poznámka:

Košek Ludvík, štábní rotmistr, osobní číslo Z; L-229; RAF/787228, nar. 10.12.1916, Turnov. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, desátník dsl. čs. Zahynul jako příslušník RAF, 311. peruť, Velká Británie, Marlborough Village, Exeter, Devonshire, při havárii při návratu z operačního letu, Liberator BZ717 (L); 19.07.1944 pohřben na Weston Hill Cemetery, Plymouth, hrob č. 18046. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5109-08295
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Podzimek

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Zelená cesta, Hruštice, hřbitov
Nápis:
KAREL
PODZIMEK
Z MAŠOVA
VOJÍN C. K. PĚŠ. PLUKU Č. 88
*4.8.1898 +4.4.1917.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-40644
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Obětí války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Zelená cesta, Hruštice, hřbitov
Nápis:
SACHSENS
TAPFEREN SOEHNEN
DAS
VATERLAND
1866.

IN DEM FELDHOSPITAL ZU TURNAU
ERLAGEN IHREN WUNDEN:

LEUTNANT HEINRICH VON TUEMPLING BRIGADE KRONPRINZ.
JAEGER WOLDEMAR PANIER 1. JAEGER BATL.
JAEG. FRIEDR. SCHADE 1. JAEGER BATL.
JAEG. JUL. BLEYEL 1. JAEGER BATL. 1. COMP.
JAEGER CARL PREISSLER 1. JAEGER BATL. 3. COMP.
SOLDAT CARL WINKLER BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT OSW. BUCHMANN BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT WILH. FOERSTER II. BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT ERNST LEHMANN BRIGADE KRONPRINZ.
SOLDAT ERNST DEHNER BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT GOTTL. FRITZSCHE BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT ROB. GUENTHER BRIGADE KRONPRINZ
SOLDAT HERM. GABLER 6. INFTR. BATL. 1. COMP.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-54993
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Obětí války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Zelená cesta, Hruštice, hřbitov
Nápis:
Hier ruhen in Gott
30 preussische, 20
österr. u. 12 sächsische
Soldaten,
gestorben in den Laza-
rethen zu Turnau.

Der Tod ist der Sünde Sold
aber die Gabe Gottes ist das
ewige Leben in Christe Jesu
unseren Heren.

Zde odpočívá
30 pruských
20 rakouských
a 12 saských
vojínů.
Poznámka:

text z fotografie téměř nečitelný,
Na pravé straně se nachází nápis: "Odplata za hřich jest
smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježiši pánu našem."


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-54991
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Zelená cesta, Hruštice, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
VE VÁLCE ROKU 1866, RANÁM
PODLEHLÝCH 20. RAK. VOJÍNŮ

PANE PŘIJMI JE NA MILOST SVOU.

POMNÍK TENTO POSTAVEN
A OBNOVEN NÁKLADEM SPOL.
VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ V TURNOVĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-54992
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Adolf Gahler

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, Zelená cesta, Hruštice, hřbitov
Nápis:
Hier ruhet in Frieden
ADOLF GAHLER
aus Neundorf
Ersatzreservist
k. k. Inft. Regmt. No. 94
gest. 31. Jänner 1915
in seinem 35. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-40645
Pomník přidal: Dan Vrba ml.