Chýšť

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Evžen Báchor, 08.08.2006
Umístění: Chýšť, střed obce
Nápis:
28.X.1918.

TEĎ V DÁLI SPÍ –
BUĎ LEHKÁ JIM TA CIZÍ ZEM,
NÁS BOLÍ JEJICH KONEC TKLIVÝ,
NEB NEVRÁTÍ SE VÍC JIŽ SEM
NA KRÁSNÉ NAŠE NIVY.

PETROVICKÝ VÁCL. 23 r., KOZÁK ČENĚK 21 r., PRAŽÁK JOS. 25 r., VEJR ČENĚK 19 r., ŠPÁS VÁCL. 31 r., MALÍK VÁCL. 19 r.

VĚNOVALI OBČANÉ CHEJŠŤŠTÍ
21.VIII.1921.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06846
Souřadnice: N50°07'37.45'' E15°32'29.24''
Pomník přidal: Evžen Báchor

Hrob vojáka Německé armády

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Chýšť, východně obce, v lese
Nápis:
žádný
Poznámka:

Viz výpověď očitého svědka události (Kukla Vlastimil, bytem Chýšť, narozen 1924; žijící svědek události v roce 1945 v obci Chýšť na Pardubicku):
„Dne 5.5.1945 se blížila německá kolona nákladních aut k obci Chýšť ze směru obce Žáravice. Náhle se automobily zastavily a ze stojící kolony pomalým krokem vycházel německý voják směrem do polí. Pak začal utíkat dál od stojících aut. V tom se ozvala dávka z kulometu a německý voják v zelené uniformě padl uprostřed pole na zem mrtev. Kolona okamžitě pokračovala ve své jízdě. Voják zůstal na poli bez povšimnutí Němců. Občané obce Chýšť naložili mrtvé tělo na káru a převezli vojáka do prostoru bývalého písníku na opačném konci obce. Zde jej pohřbili. Několik měsíců po pohřbu se zde objevovaly květiny. Údajně je sem na hrob nosila Němka ze sousední vesnice. Hrob byl navršen mezi dvěma doubky v blízkosti cesty. Dnes již není poznat, kde se hrob nacházel.“


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30237
Pomník přidal: Evžen Báchor