Praha 1

Lennonova zeď

Autor: Anna Lanzendorfová, 08.06.2020
Umístění: Praha 1, Velkopřevorské náměstí
Nápis:
LENNON WALL
PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC

Pamětní místo
Memorial place

Tato zeď ohraničuje sídlo Maltézského řádu,
které je na tomto místě od roku 1158.
Od 60. let se na ní objevovaly vzkazy
proti tehdejšímu režimu. Od roku 1980
k nim přibyly kresby tváře Johna Lennona,
vnímaného jako symbol volnosti a svobody.
V listopadu 2019, u příležitosti 30. výročí pádu
komunistického režimu v Československu,
byla Lennonova zeď prohlášena pamětním místem.

This wall surrounds the seat of Maltese Order,
which has been here since 1158.
In 1960s, messages against then regime
started appearing on it. From 1980,
the face of John Lennon, perceived as a symbol
of freedom, was drawn here, too.
In November, 2019, on the occasion
of the 30th anniversary of the fall of the communist
regime in Czechoslovakia, this Lennon Wall
was declared a memorial place.

CZECH REPUBLIC CELEBRATES
30 YEARS OF FREEDOM
1989 -2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Anna Lanzendorfová