Sněžník

Pomník Karel Pšenský

Autor: Arno Glaser, 29.03.2020
Umístění: Sněžník, levá strana silnice Sněžník – Děčín, asi 1800 m od Sněžníku.
Nápis:
Resp. f. s.
K. PŠENSKÝ
PADL 9.1.1948
VE SLUŽBĚ FIN. STRÁŽE.
Poznámka:

Respicient finanční stráže Karel Pšenský (35 let) absolvoval 9.1.1948 denní hlídku (jednočlennou). Protože se z hlídky po jejím ukončení nevracel, byla vyslána z oddělení jiná hlídka s úkolem ho najít. Byl nalezen kolem půlnoci, poblíž dnešního umístění pomníčku, u plnometru dřeva. Měl čistý průstřel přes břicho a kolem srdce, což mělo za následek vykrvácení.
Vyšetřováním se zjistilo, že byl postřelen vlastní zbraní, trofejním německým samopalem MP 40, který byl vadný a při nárazu o zem došlo samovolnému vystřelu. Tímto faktem vychází i teorie o jeho smrti, kterou potvrdila soudní pitva: Karel Pšenský patrně seděl na pařezu nebo na plnometru dřeva, se zbraní položenou na kolenou. Z nějakého důvodu prudce vstal (dost možná, že chtěl zastavit projíždějící auto), zbraň mu spadla na zem a vyšla smrtící rána...
Pomníček nestojí přesně na místě neštěstí, protože se musel několikrát stěhovat (složiště dřeva, rozšíření silnice).
(zdroj: http://www.vojensko.cz/sneznik-pomnik-karla-psenskeho )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser