Sněžník

Pomník Karel Pšenský

Autor: Arno Glaser, 29.03.2020
Umístění: Sněžník, levá strana silnice Sněžník – Děčín, asi 1800 m od Sněžníku.
Nápis:
Resp. f. s.
K. PŠENSKÝ
PADL 9.1.1948
VE SLUŽBĚ FIN. STRÁŽE.
Poznámka:

Respicient Karel Pšenský (35 let) měl dne 9.1.1948 denní hlídku (jednočlennou). Když se po jejím skončeni dlouho nevracel, vydali se ho jeho kolegové z oddělení hledat. Našli ho asi o půlnoci, jen kousek od dnešního umístění pomníčku. Jeho tělo se nacházelo u plnometru dřeva. Měl čistý průstřel přes břicho a kolem srdce. Zemřel na následky vykrvácení v těsné blízkosti silnice.
Pozdější vyšetřování odhalilo příčinu jeho smrti - tou byla jeho vlastní zbraň, trofejní německý samopal MP40, který byl vadný a při nárazu o zem samovolně vystřelil. Z tohoto faktu vychází i teorie o jeho smrti, která byla potvrzena soudní pitvou: Karel Pšenský seděl asi na pařezu, nebo na plnometru dřeva, se samopalem položeným na kolenou. Z nějakého důvodu prudce vstal (dost možná, že chtěl zastavit projíždějící auto), zbraň mu spadla na zem a vyšla smrtící rána...
Pomníček nestojí přesně na místě neštěstí, protože se musel několikrát stěhovat (složiště dřeva, rozšíření silnice).
(zdroj: http://www.vojensko.cz/sneznik-pomnik-karla-psenskeho )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser