Příkosice

Pomník Antonín Uxa

Autor: Marek Lanzendorf, 22.01.2020
Umístění: Příkosice, křižovatka, vedle domu č. p. 42
Nápis:
*1847 +1894
SOUDRUHU
ANTONÍNU UXOVI
PRŮKOPNÍKU SOCIALISMU
ZÁPADOČEŠTÍ HORNÍCI
A PRACUJÍCÍ OKRESU ROKYCANY
Poznámka:

Narozen 28. 05. 1847 Padrť.
Zemřel 8. 11. 1894 Příkosice.
Revolucionář, socialistický funkcionář a novinář.

Antonín Uxa se narodil v obci Padrť dne 28. května 1847. Měl o čtyři roky staršího bratra Františka, který se přestěhoval do Nýřan, kde pracoval jako horník. Uxova rodina byla velmi chudá, proto i Antonín začal brzy pracovat. Ve 14 letech nastoupil na šachtu v Mirošově.
V roce 1865 odešel Antonín Uxa za svým bratrem do Nýřan. Zde se záhy stal členem socialistického hnutí. V Nýřanech Uxa poznal i svoji budoucí manželku Annu Šmejkalovou, která byla stejného revolučního smýšlení.
Ve druhé polovině 19. století šířil Antonín Uxa šíril mezi stovkami havířů, pracujících na dolech na Nýřansku a Mirošovsku, socialistické myšlenky a zakládal dělnické spolky. Cíleně bojoval proti uhlobaronům i rakouské vrchnosti. Za své dělnické aktivity a revoluční smýšlení byl několikrát rakouskými úřady vězněn. V r. 1886 byl po propuštění z věznice vypovězen z Nýřan a internován na rodné Mirošovsko do Příkosic. Ve své revoluční práci pokračoval i nadále, jeho činnost však byla sledována četnictvem. Díky dozoru četnictva, ale i díky své nemoci (trpěl záduchou), se nemohl ani účastnit pohřbu horníků, kteří padli v krvavé stávce roku 1890.
Antonín Uxa zemřel 8. listopadu 1894 v Příkosicích, jeho pohřeb se konal 10. listopadu. Účastnili se ho nýřanští i mirošovští horníci, všichni ve slavnostních uniformách se zapálenými smolnicemi. V řadách smutečních hostů však nechyběli ani četníci, kteří dohlíželi na průběh celého pohřbu. Antonín Uxa pro ně byl nebezpečnou osobností i po své smrti. Jeho rakev byla uložena do hrobu u zdi na okraji hřbitova, při ukládání do hrobu nesměly být pronášeny žádné projevy. To však rozhořčení havíři neakceptovali. Uxův pohřeb byl největším havířským pohřbem té doby. Pochován je na hřbitově v Chylicích. Mezi pohřbenými je zde celá řada osobností, odpočívá zde i Uxův velký protivník, důlní správce Otto Wagner s manželkou a dvěma syny.
V obci Příkosice vyrostl v roce 1974 pomník, který je věnován éře těžby uhlí a hlavně právě tomuto havířskému vůdci.
Západočeské uhelné doly (ZUD Zbůch) po Antonínu Uxovi pojmenovali v 80. letech 20. století jeden z nově vzniklých dolů, Důl Antonín Uxa v Tlučné, což bylo nově otevřené ložisko Vejprnice z bývalého Dolu Krimich.
V Nýřanech je po tomto revolucionáři pojmenována ulice Antonína Uxy.
O Antonínu Uxovi, ale především o těžkém životě a práci horníků, napsal nýřanský rodák František Kroc publikaci Havířské generace.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf