Hostouň

Pomník zemřelým předkům vysídlených německých občanů

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Hostouň, Příkopy, hřbitov u kaple Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
R.I.P.
MILOSTIVÝ BŮH, OBEC HOSTOUŇ A BÝVALÍ
NĚMEČTÍ OBYVATELÉ Z HOSTOUNĚ, HOROUŠAN,
MIRKOVIC A SVRŽNA VZPOMÍNAJÍ V ÚCTĚ A
VDĚČNOSTI NA VŠECHNY ZESNULÉ NĚMECKÉ
KRAJANY, KTEŘÍ NA TOMTO HŘBITOVĚ DO ROKU
1946 NAŠLI SVŮJ POSLEDNÍ ODPOČINEK. DARUJ JIM
VĚČNÝ DOMOV. SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.
AMEN.
HOSTOUŇ, KVĚTEN 2005

R.I.P.
GÜTIGER GOTT, DIE GEMEINDE HOSTOUŇ
(HOSTAU) UND DIE EHEMALIGEN DEUTSCHEN
BÜRGER VON HOSTAU, HOROUSCHEN, MIRKOWITZ
UND ZWIRSCHEN GEDENKEN IN EHRFURCHT UND
DANKBARKEIT ALLER VERSTORBENEN
DEUTSCHEN LANDSLEUTE, DIE AUF DIESEM
FRIEDHOF BIS ZUM JAHR 1946 IHRE LETZTE RUHE
GEFUNDEN HABEN. SCHENKE DU IHNEN DIE EWIGE
HEIMAT BEI DIR. DURCH CHRISTUS UNSEREN HERRN. AMEN.
HOSTAU, IM MAI 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká