Vítkov

Pomník zemřelým předkům vysídlených německých občanů

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 06.09.2019
Umístění: Vítkov, Hřbitovní, hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
Pro vzpomínku
na německé občany Vítkova
na tomto hřbitově do roku
1946 pochované, v městě,
které bylo od třináctého
století jejich domovem.

Pane Bože, dej jim
věčný mír!

Věnování okresního vlasteneckého
spolku Vítkova jménem tehdejších
4500 německých občanů a jejich
potomků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká