Chudenice

Pomník zrušení roboty

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.07.2019
Umístění: Chudenice, Zahradní, na konci Zahradní ulice, na pastvině u Chudenického potoku.
Nápis:
NA PAMĚŤ
ZRUŠENÍ
ROBOTY
1848 – 1948
Poznámka:

Dne 7. 9. 1848 došlo na sněmu ve Vídni ke zrušení roboty. V Chudenicích se o pár dní později shromáždil lid na nádvoří zámku. Dav svobodných lidí v čele s rychtářem Josefem Holým a radním Altmanem a Mikulášem Roubalem, za nimi řada mužů a žen s kosami, hráběmi, lopatami i sekyrami, muzikanti a další se vydali vesele přes městečko na panskou louku na „Oužlebí“, kde již byl připraven robotě hrob. Přítomní tam naházeli veškeré nářadí i udělanou slaměnou figuru drába Vojtíška. Hrob zaházeli, policajt Jílek zapíchl od země tyčkový křížek a rozsvítili lucernu. Dnes tam stojí kamenný pomníček na památku této události.
(zdroj: Mapy.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká