Chomoutov

Pamětní kámen Sokola

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 25.03.2016
Umístění: Chomoutov, Dalimilova 45, vlevo čp. 45, naproti čp. 44, 42
Nápis:
SOKOL
Poznámka:

Sokol (Česká obec sokolská) se postupně stal masovým hnutím, úzce spjatým s národně osvobozeneckým zápasem českého národa za svobodu, demokracii a humanismus. Sokolové se nikdy nesmířili s národnostním útlakem a pošlapáváním občanských práv v Rakousko-Uhersku. V počáteční fázi první světové války se snažil rakousko-uherský potlačovací aparát likvidovat sebemenší náznak českého odbojového hnutí. V prosinci roku 1915 se z těchto důvodů stala terčem útoku policie i organizace Sokola. V souvislosti s odhalením účasti České obce sokolské na protirakouském hnutí odporu byla 24. 11. 1915 tato organizace v Čechách rozpuštěna. Její členové byli perzekuováni a muži byli záměrně posíláni na frontu do předních linií. Mnoho sokolů, pokud se dostalo na druhou stranu fronty, dobrovolně vstupovalo do československých vojenských jednotek v zahraničí. Československé legie v zahraničí byly ze 70% tvořeny příslušníky sokolských jednot.
Československé legie byly organizovány v sokolském duchu. Vycházelo se ze sokolských řádů, oslovovalo se bratře, zdravilo se "Nazdar!". Také velení a názvosloví bylo sokolské. Legie byly založeny na dobrovolné kázni tak jako sokolská organizace. Již v zajateckých táborech naši dobrovolníci zakládali sokolské jednoty, v nichž cvičením a slovem propagovali boj za svobodu. V pravém slova smyslu legionáři naplnili myšlenku Miroslava Tyrše o národním vojsku. T. G. Masaryk o tom později řekl: "Když jsme na Rusku tvořili legionáře, jejichž zásluhy vy všichni uznáváte, byla pro nás sokolská myšlenka jednou z těch složek, ze kterých jsme vybudovali svou první československou armádu. Vedle tradicí husitských a táborských byla to idea sokolská, která nás vedla, a disciplína i řád sokolský, které jednotlivci znali a jimž se podrobovali, a které se jim staly druhou přirozeností. Toto sokolství se vlilo v naši vítěznou armádu."
(zdroj: databáze, text nástěnné výbavy chodby klubovny ČsOL, ve čtvrtém patře, Hotel Legie Praha )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo