Smolenice

Pamätná tabuľa Štefan Banič

Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2017
Umístění: Smolenice, Obrancov mieru 66, na rodinnom dome
Nápis:
V SMOLENICIACH - SMOL. NOVEJ VSI
SA NARODIL A ŽIL VYNÁLEZCA PADÁKA
ŠTEFAN BANIČ
23.XI.1870 - 2.I.1941
Poznámka:

Štefan Banič (23.11.1870 Smolenice - 2.1.1941 Smolenice) vynálezca, robotník. Začiatkom 20. storočia žil v USA, kde podal niekoľko zlepšovacích návrhov. Najväčší úspech dosiahol vynálezom padáka, ktorý mu patentovali v USA (pat. č. 1108484), zaviedli do výstroje amerického letectva a s úspechom sa používal v prvej svetovej vojne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás