Smolenice

Pomník Štefan Banič

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Smolenice, Obrancov mieru 133/86, pred starou školou v časti Smolenická Nová Ves
Nápis:
ŠTEFAN
BANIČ
VYNÁLEZCA PADÁKA
23.11.1870
2.1.1941

PATENT Č. 1108484
ZAREGISTROVANÝ
25.8.1914 V USA

KLUB VOJ.
VÝSADKÁROV
BRATISLAVA

OBEC
SMOLENICE

ARCHITEKT
PETER
SEDLÁČEK

SOCHÁR
PETER
VALACH

2006
Poznámka:

Štefan Banič (23.11.1870 Smolenice - 2.1.1941 Smolenice) vynálezca, robotník. Začiatkom 20. storočia žil v USA, kde podal niekoľko zlepšovacích návrhov. Najväčší úspech dosiahol vynálezom padáka, ktorý mu patentovali v USA, zaviedli do výstroje amerického letectva a s úspechom sa používal v prvej svetovej vojne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás