Harrachov

Hrob Ondrej Karlik

Autor: David Kosina, 16.03.2017
Umístění: Harrachov, hřbitov, směr od centra města k autobusovému nádraží, za kostelem sv. Václava
Nápis:
ONDREJ
KARLIK
nar. 2. 2. 1926,
zomrel tragicku smrti
16. 9. 1945
Poznámka:

Nejstarší část kroniky města Harrachova popisuje poválečné události v roce 1945 hlavně v souvislosti s, pod českým dohledem, obnovenou výrobou v místních sklárnách. Uvádí, že velikým problémem byl nedostatek pracovních sil. Zaměstnanci byli často bez potřebné kvalifikace, jelikož dosavadní odborníci německé národnosti byli vysídleni. Bylo tak nutné zajistit ubytování a životní podmínky pro nový nábor zaměstnanců. Byly prováděny náborové akce na Slovensku, v Čechách i na Moravě. Kronika v této souvislosti dále zmiňuje zaměstnance skláren slovenského původu jménem Králík, který - dle doslovné citace z kroniky "položil svůj život při repatriaci našich krajanů ze Slezska, nynějšího Polska do ČSR" Tragicky zahynul vypadnutím z auta.
Na slovensky psaném náhrobku je uveden Ondrej Karlik (Karlík?). Vzhledem k tomu, že v historii kroniky města Harrachova je uvedeno, že do konce 2. světové války nebyla, dle místních německých pamětníků, vůbec psána a s první česky psanou části se započalo až v roce 1959, kdy starší historie byla zmiňována místy právě jen na základě pamětníků, mohlo dojít ke "zkomolení" jména O. Karlika.
(zdroj: Kronika Harrachova v Krkonoších, okr. Jilemnice - I. část)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina