Kenotaf Milán Major

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
MILÁN MAJOR, ZAHRADNÍK
PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI V ZÁŘÍ 1914, V STÁŘÍ 31 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Pavel Vik

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
PAVEL VIK

*25./6.1897 +15./8.1917.
V BRŹADÍNĚ S. H. S.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Anna a František Máčkovi

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Hořice, Gothard
Nápis:
ANNA MÁČKOVÁ
ROZENÁ JEŽKOVÁ
ROKU 1900 V HOŘICÍCH

FRANTIŠEK MÁČEK
NAROZEN OKU 1896
V OBCI NOVÝ

POPRAVENI ZA HEYDRICHIÁDY
30.5.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi