Hrob Růžena Slabová

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 04.04.2019
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hrob 5-48
Nápis:
RŮŽENA SLABOVÁ
*28.7.1883 +14.2.1945
Poznámka:

oběť spojeneckého bombardování Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Filip Vojtášek
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Švec

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 04.04.2019
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hrob PA-II-219
Nápis:
JAROSLAV ŠVEC
ZAHYNUL 21. SRPNA 1968
VE VĚKU 44 LET
Poznámka:

Oběť okupace vojsky Varšavské smlouvy, zemřel u budovy Čs. rozhlasu, zabit střepinou z vybuchlého sovětského tanku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Urna Karel Khayl

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: rodinný archiv Evy Bělohlavé, 04.07.2009
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, odd. 8, hrob č. 262
Nápis:
na náhrobku není nápis, týkající se K. Khayla
Poznámka:

narozen 3. 1. 1891 v Praze-Smíchově, ruský legionář, v továrně Walter v Praze-Jinonicích zatčen Gestapem za sabotáž a uvězněn v Malé pevnosti Terezín, asi od léta 1944. Zemřel v r. 1962.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Eva Bělohlavá
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jiří Kužel

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 12.06.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hřbitov Vinohrady, oddělení IV-IIH, hrob č. 20
Nápis:
RODINA KUŽELOVA
NADPORUČÍK
JIŘÍ KUŽEL
POLNÍ POZOROVATEL LETEC
*12.XI.1908 +21.IX.1933
Poznámka:

Pozorovatel por. Jiří Kužel a pilot čet. Jan Voleman (posádka letadla Letov Š-16.43 od 15. letky LP4) zemřeli v důsledku letecké nehody, ke které došlo 21.9.1933 v Hradci Králové. Šlo o srážku ve vzduchu, kdy letěli jako vedoucí letadlo tříčlenného roje, a jedno z vedených letadel jim narazilo do kormidel. Jejich letadlo s poškozenými kormidly se stalo neovladatelné a havarovalo, kdežto druhý letoun s poškozeným křídlem dokázal přistát.
V knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl 1., vydání 2017, str. 225 je fotokopie originálního hlášení velitelství LP4 o této nehodě, kde se mimo jiné píše (průběh nehody zde popsán není): Posádce letounu Š 16-43 byl vydán letový rozkaz číslo 1068 a zněl: Proveďte cvičný let v roji /3.čl./ jako číslo 1. Posádky před startem byly řádně o letu, výšce a rozstupech poučeny… Z nehody nelze podle provedeného komis. šetření ani přímo ani nepřímo nikoho vinit. Dále jsou zde zmíněny protokoly se členy posádek dalších dvou letadel: pozorovatelem por. pěch. Jos. Zvěřinou, pilotem des. Oldřichem Řehákem, pozorovatelem svob. asp. Ferd. Reiheltem, pilotem des. Oldřichem Šmeralem. Která z posádek se s nimi srazila zde není uvedeno.
V novinách Pozor ze dne 23.9.1933 je psáno: Havárie letadla v Hradci Králové. Dne 21.t.m. ve 14.40 hod. havaroval letoun Š 16.43 od let. pl. 4 na obvodu města Hradce Králové. Z posádky letounu byl pozorovatel poručík Jiří Kužel, který se pokusil v malé výšce o seskok padákem, ihned mrtev, četař Vollman, který zůstal v letounu, utrpěl těžká zranění. K nehodě došlo při normálním výcviku bitevního roje. Letoun č.2 vpravo od vedoucího dostal se do takové blízkosti vedoucího letounu, že svou horní nosnou plochou narazil na jeho kormidelní ocasní plochy a tím přivodil abnormální polohu, končící vývrtkou.

V Lidových novinách ze dne 22.9.1933 je psáno: Letadlo se zřítilo ve městě. Spadlo do zahrady v Hradci Králové - Pozorovatel mrtev, pilot těžce zraněn. Hradec Králové 21. září. Dnes ve 14.40 hod. letěla nad Pražským Předměstím trojčlenná skupina letounů leteckého pluku č.4, která startovala z hradeckého letiště k cvičnému letu. Nad hotelem Avion zůstalo prostřední letadlo pozadu a letadlo, které letělo po pravé straně, zachytlo je spodkem křídla. Letoun Š-16, řízený pilotem Wollmanem, v němž seděl jako pozorovatel poručík Kužel, se snažil vyrovnat, ale marně, takže spadl do zahrady stavitele Antonína Šlejšky do březového háje, který byl úplně zničen. Letadlo se rozbilo a nedaleko stojící paní Šlejšková jen náhodou nebyla zasažena. Poručík Kužel se pokusil vyskočit s padákem z výše asi 80 m, ale padák se mu nerozevřel a poručík spadl na zem asi šest metrů od letadla mrtev

Pietní památník nechal postavit na zahradě domu na vlastní náklad majitel architekt Šlejška, a to v podobě nosné plochy křídla, na kterou byla připevněna vrtule z havarovaného stroje a na kamenné desce vyryta slova "Národu srdce - vlasti život". Od roku 1939 také stával na památku obětem malý pomníček na okraji ulice naproti domu č.p. 1003. Při odhalení 27. října 1934 tady pochodovala rota z Leteckého pluku 4 s velitelem podplukovníkem J. Berounským. Za okupace byl památník ze zahrady přemístěn do ulice naproti domu č.p. 1003, za 2. světové války pak krátce na to na příkaz okupantů odstraněn.
V současné době tragédii připomíná pamětní deska na domě v ulici Letců, byť s chybně psanými jmény obou letců: Kůžel a Wolleman.
Hrob Jana Volemana i pomník na místě jsou na stránkách Spolku pro VPM.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'31.61'' E14°29'0.47''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jiří Valenta

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 12.06.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hřbitov Vinohrady, oddělení IV-I, hrob č. 603
Nápis:
JIŘÍ VALENTA
PORUČÍK LETEC
NAROZEN 9.1.1901, ZAHYNUL
POD TROSKAMI LETOUNU
20.7.1928
Poznámka:

Pilot por. Jiří Valenta zemřel dne 20.7.1928 při letecké nehodě v Chebu. Při stíhacím kursu nevybral vývrtku.
Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'32.93'' E14°29'1.45''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Antonín Zábranský

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 29.08.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, odd. 57ur, urnový hrob č. 181
Nápis:
není znám
[Antonín Zábranský]
Poznámka:

V tomto hrobě je dle informací správy hřbitova pohřben Antonín Zábranský, který byl do hrobu uložen 3.4.1925 – více informací není a jméno na náhrobku již také nemá (hrob už asi patří jiné rodině). Pravděpodobně se jedná o pilota Antonína Zábranského, který zemřel 31.3.1925 na následky letecké nehody ze dne 17.6.1924, a pohřben byl 3.4.1925 z kaple Vinohradského hřbitova.
V Kronice LP1, str. 160 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: „Dne 3. dubna 1925 konal se pohřeb rtm. p.p.l. Antonína Zábranského, letecké učiliště v Chebu, z kaple Vinohradského hřbitova v 15 hod. Jmenovaný zemřel ve Vinohradské nemocnici po zranění, které utrpěl po pádu z letounu.“
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'30.81'' E14°28'47.89''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Otto Kruta

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 07.01.2022
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212
Nápis:
MAJOR OTTO KRUTA
* 17.VII.1877 + 26.VII.1931

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'33.78'' E14°28'51.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Jaroslav Kubeš

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 07.01.2022
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212
Nápis:
JAROSLAV KUBEŠ
* 10.9.1949
ZAHYNUL U ČS. ROZHLASU
21. SRPNA 1968
Poznámka:

Jaroslav Kubeš zahynul u barikády před budovou Československého rozhlasu, kde utrpěl těžká zranění hlavy, kterým na místě podlehl.
(zdroj: kniha PEJČOCH, Ivo - TOMEK, Prokop: Okupace 1968 a její oběti. VHÚ, Praha 2017)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'33.78'' E14°28'51.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Zuzana Růžičková

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 07.01.2022
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212
Nápis:
ZUZANA RŮŽIČKOVÁ
CEMBALISTKA
* 1927 + 2017
Poznámka:

Zuzana Růžičková byla kvůli svému židovskému původu deportována v roce 1942 do Ghetta Terezín, odtud do KT Auschwitz Birkenau a nakonec do KT Bergen-Belsen. I přes onemocnění tyfem válku přežila.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_R%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'33.78'' E14°28'51.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob František Novák

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 07.01.2022
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212
Nápis:
FRANTIŠEK
NOVÁK
* 20/12 1895 + 2.4.1919
PADL NA SLOVENSKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'33.78'' E14°28'51.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět