Kenotaf Bohuslav Vanke

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
BOHUSLAV VANKE
PADL 6.5.1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Otokar Škába

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
ZA SOCIALISMUS A ŠTĚSTÍ LIDU BOJOVAL
A PROTO UMUČEN BYL VE WALDHAIMU.
OTOKAR ŠKÁBA
* 17.9.1877 + 4.7.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Hanuš

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
JOSEF (HANUŠ) SYN
PADL V SRBSKU R. 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Rudolf Ptáček

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská, Vršovice, hřbitov
Nápis:
RUDOLF PTÁČEK
POLITICKÝ VĚZEŇ ZEMŘEL MUČEDNICKOU SMRTÍ
27.IV.1945 V MALÉ PEVNOSTI TEREZÍNSKÉ VE STÁŘÍ 46 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Bohuslav a Zdeněk Skořepa

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská, Vršovice, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE SYNA
PPLK. BOHUSLAVA SKOŘEPY
* 10.8.1891 NACISTY POPRAVENÉHO 26.3.1943
A VNUKA
NPOR. LETCE ZDEŇKA SKOŘEPY
* 30.1.1917 PADLÉHO ZA SVOBODU VLASTI 21.1.1942
Poznámka:

Zdeněk Skořepa , příslušník 311. čs. bomb. perutě RAF se nevrátil z operačního letu Welingtonu KX-D na Brémy. Vzpomenut na panelu 66 v památníku letců Runnymede ve Velké Británii.
(Pramen: František Loucký – Mnozí nedoletěli, 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Šťastný a František Burian

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, odd. 5
Nápis:
PAMÁTCE NAŠICH DRAHÝCH
ZAVRAŽDĚNÝCH NĚMCI:
JOSEF ŠŤASTNÝ
29.III.1890 – 5.XI.1941
FRANTIŠEK BURIAN
29.XI.1894 – 5.XI.1941.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Miloš Otruba

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 2 B-33
Nápis:
IN MEMORIAM
MILOŠ OTRUBA
*1922 POPRAVEN 8.6.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf František Pokorný a Miroslav Šídlo

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.11.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, odd. 5
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
FRANTIŠEK POKORNÝ DESÁT. ASPIR.
PĚŠÍ PLUK Č. 102. *21/3.1890 +8/9.1914.
NEZVĚSTNÝ PŘI PŘECHODU DRINY.

MIROSLAV ŠÍDLO VOJÍN ZEMĚBR.
PĚŠ. PLUKU Č. 8. *22/11.1891 +1915
NEZVĚSTNÝ PŘI POCHODU HLADEM
ALBANIÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Alfréd Richter

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 5 A-318
Nápis:
ALFRÉD RICHTER
*24.II.1890
PADL NA ITAL. FRONTĚ 23. ? 1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Čeněk Schmidt

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 2 B-34
Nápis:
IN MEMORIAM
PLUKOVNÍK
ČENĚK SCHMIDT
*22.7.1898 +12.9.1942
V PLŐTZENSEE
Poznámka:

příslušník Čs. legií v Rusku a ve Francii
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl