Hrob Václav Myška

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 1 B-329
Nápis:
VÁCLAV MYŠKA
1906 – 1945
PADL V BOJI O ROZHLAS
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 18. 8. 1906, karosář, bydliště Praha XII Královské Vinohrady, Na Smetance 7, raněn u Vinohradské tržnice, zemřel 8. 5. 1945 ve Všeobecné nemocnici v Praze II.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Schreiber

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 9-211
Nápis:
EMANUEL
SCHREIBER
*6.4.1911 PADL V BOJI ZA VLAST
7.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Poštovní zaměstnanec, bydliště Praha XIV Nusle 1053, ul. Nad Jezerkou, zahynul ve svém vypáleném bytě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20229
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Sládek

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 3 B-308
Nápis:
EMANUEL
SLÁDEK
PADL NA BARIKÁDÁCH
8.5.1945 VE VĚKU 18 ½ R.
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 24. 12. 1926, úředník, praktikant, bydliště Praha XIII Vršovice 581, Mexická 7, padl Praha XIV Nusle, u Lišky. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Sochr

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 3 B-315
Nápis:
JOSEF SOCHR
*25.X.1892 +5.V.1945
PADL V BOJI ZA VLAST
LEGIONÁŘ
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Narozen v obci Krchleby (okres Čáslav) v rodině Emanuela Sochora. Vyučil se kameníkem. Před 1. sv. válkou byl členem české sociálně-dem. strany. Naposledy bydlel na Žižkově. V té době již neměl rodiče. Roku 1913 nastoupil službu v rakousko-uherské armádě. Sloužil u pěšího pluku č. 21 a dosáhl hodnosti svobodníka. Již 27. srpna 1914 u Tarnowatky v Haliči dostal do ruského zajetí. Naposledy byl v zajateckém táboře u Omska na Sibiři. U náhradního tělesa čs. legií v Borispolu byl prezentován 3. října 1917. Následně jej zařadili k 11. rotě 8. čs. střeleckého pluku. Během bojů na řece Ussuri byl 1. srpna 1918 zraněn. Po vyléčení jej zařadili do funkce kuchaře. V lednu 1920 se v Irkutsku oženil s ruskou ošetřovatelkou, kterou si pak odvezl do Československa. Z Vladivostoku odjel v květnu 1920 na lodi Sherman. Demobilizoval dne 6. října 1920. Jako civilní adresu, na níž odchází, udal Krchleby, č. p. 25. V blíže neurčené době byl zřejmě povýšený na svobodníka. Koncem 2. sv. války pracoval jako sadový hlídač. Bydlel v Kodaňské 463/7. Padl v Praze XIII.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Ferdinand Švarc

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 9-117
Nápis:
FERDINAND ŠVARC
ZUBNÍ TECHNIK
*17.III.1918 +14.II.1945
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI NÁLETU NA PRAHU 14.II.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Sahula a kenotaf Miroslav Vršovský

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 19.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 2 B-358
Nápis:
JAROSLAV SAHULA
POKLADNÍK ZÁLOŽNY (odstraněný název)
*31.3.1895 +26.7.1936

MIROSLAV VRŠOVSKÝ
*21.3.1920 POPRAVEN
V DRÁŽĎANECH 13.12.1943
POCHOVÁN TAMTÉŽ
Poznámka:

Jaroslav Sahula byl příslušníkem Čs. legií v Rusku.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Soukal

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jan Vlasák, archiv
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov, oddíl VI. č. 45
Nápis:
a jejich vnuk
FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Vlasák

Hrob Bohuslav Orel

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 18.06.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice, kolumbárium
Nápis:
BOHUSLAV OREL
PLUKOVNÍK V ZÁLOZE
*22.5.1931 +30.?.????

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Hrob Jindřich Brůček

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, archiv
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice
Nápis:
MUDr. JINDŘICH BRŮČEK
1914 - 1945
Poznámka:

zemřel v Terezíně na skvrnitý tyfus, kam se dobrovolně hlásil léčit nemocné v koncentračním táboře)
(zdroj: časopis Vzlet, 2021/4, https://drive.google.com/file/d/1-ud-zO7yYQmnBlfa8bQAHVsEQCSAIj7r/view)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Urna Jan Bena

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 04.10.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovický hřbitov, kolumbárium
Nápis:
JAN BENA
*7.7.1900 +9.5.1945
Poznámka:

- příslušník vládního vojska
- bydliště Praha XIII, Záběhlice 1768
- padl na Zlíchově
(zdroj: MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský