Hrob Josef Slavata

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JOSEF SLAVATA
NAR. 17. III. 1911
TRPĚL V ŽALÁŘI A PADL
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
6. V. 1945
HVĚZD MNOHO - VLAST JEDINÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0014-29615
Souřadnice: N50°5'34.28'' E14°32'51.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Hnízdo

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 17.10.2018
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
ALOIS HNÍZDO
* 10.8.1891 + 11.5.1972
Poznámka:

Alois Hnízdo se narodil v Kyjích. Po měšťance pokračoval ještě 3 roky ve studiu na obchodní škole a poté pracoval jako obchodník. Do zajetí padl dne 4.4.1915 jako vojín c.k. 28. pěšího pluku v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 13.7.1918 v Bugulma Ufim a nastoupil jako vojín k 9. střeleckému pluku. Demobilizován byl dne 22.12.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.71'' E14°32'49.81''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Michalíček

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 17.10.2018
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
FRANTIŠEK
MICHALIČEK
* 16.7.1894 + 15.3.1968
Poznámka:

František Michaliček se narodil v Horních Měcholupech, ale před válkou měl domovskou obec v Tomicích u Ledče. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 12. praporu polních myslivců dne 25.8.1915 u Nových Dvorů. Do čs. vojska se přihlásil dne 14.5.1918 a byl zařazen k 7. střeleckému pluku. Demobilizován byl dne 2.12.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.51'' E14°32'50.7''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Adolf Havel

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 17.10.2018
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
ADOLF HAVEL
INSPEKTOR FIN. STRÁŽE V.V.
* 6.3.1889 + 13.1.1964
Poznámka:

Adolf Havel se narodil v Úsobí u Německého Brodu. Po obecné škole a 3 letech měšťanky pracoval jako obuvník. Zajat byl jako četař c.k. 21. pěšího pluku dne 27.5.1915 u Sieniawy. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.10.1916 u Bobrjusku. Nastoupil dne 25.7.1917 k 1. střeleckému pluku (ruských legií) v hodnosti vojína. Demobilizován byl dne 3.9.1921.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.61'' E14°32'50.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Maxmilián Ramisch

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
MAXMILIÁN RAMISCH
* 1.6.1912 * 3.8.1945
ZEMŘEL TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI VÝKONU VOJENSKÉ SLUŽBY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.98'' E14°32'49.99''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Zdeněk Hejhal

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 17.10.2018
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
ZDENĚK HEJHAL
* 20.5.1935 + 22.9.1955
Poznámka:

muž v čs. uniformě z 50. let


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.67'' E14°32'50.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Králík

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JAN KRÁLÍK
* 29.9.1969 + 23.5.1989
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě ČSLA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.36'' E14°32'49.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Zvolský

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
ANTONÍN ZVOLSKÝ
9.7.1880 – 27.2.1947
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě čs. armády.
Antonín Zvolský se narodil dne 8.7.1880 v Doubku v okrese Český Brod. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 8. domobraneckého pěšího pluku dne 30.8.1914 u Opolí. Do čs. vojska se přihlásil dne 30.8.1917 v Borispolu. Jako vojín byl zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 25.9.1920 v hodnosti desátníka téhož pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.9'' E14°32'50.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Kočí

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JOSEF KOČÍ
12.4.1889 – 21.3.1961
Poznámka:

Josef Kočí se narodil dne 12.4.1889 ve Strakách. Před válkou bydlel v Kyjích. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 14. pěšího pluku dne 30.6.1918 u Col di Rosso. Do čs. vojska se přihlásil dne 31.8.1918 v Avezzano. Jako vojín byl zařazen k 36. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 31.12.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.5'' E14°32'51.29''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Marie Vosolilová

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
MAŘENKA VOSOLILOVÁ
*30.X.1925 +14.II.1945
Poznámka:

Zahynula při náletu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0014-29611
Pomník přidal: Marek Lanzendorf