Hrob Jan Gloc

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov, hrob č. 5
Nápis:
RODINA GLOCOVA
JAN
*4.2.1898 +23.5.1980
Poznámka:

Nar. 4.2.1898, domovská příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5602, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 3. setnina, V. polní prapor 3. setnin, posádková nemocnice Brno.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.87'' E16°47'20.37''
Pomník přidal: Brigita Petrášová
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Hrob Klement Němeček

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA NĚMEČKOVA
KLEMENT
*8.10.1898
+27.3.1982
Poznámka:

Nar. 8.10.1898, dom. příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5614, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 3. setnina.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.57'' E16°47'20.97''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Jan Psota

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA
PSOTOVA
JAN
*9.3.1896
+24.7.1971
Poznámka:

Nar. 9.3.1896, dom. příslušnost Diváky.
Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5619, II. polní prapor 4. setnina, II. polní prapor 2. setnina.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.27'' E16°47'21.18''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Antonín Čuta

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 26.01.2020
Umístění: Diváky, hřbitov
Nápis:
RODINA ČUTOVA
ANTONÍN
*12.10.1897
+11.8.1963
Poznámka:

Nar. 12.10.1897, dom. příslušnost Diváky. Příslušník Slovácké brigády, vojín, ev. č. 5597, II. polní prapor 4. setnina, IV. polní prapor 3. setnina, nemocnice Brno.
(zdroj: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Priloha_1_Databaze_prislusniku_Slovacke_brigady.pdf )

Další informace: https://is.muni.cz/www/lukaslexa/Vojaci_Slovacke_brigady_statistika.pdf?fbclid=IwAR026lRrZDMdO-lp-QRLp4ZlQaEI6cBMMCFe42YU3hDfbgcYgCpvOcjJhdY


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'13.17'' E16°47'20.98''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Václav Neužil

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 28.09.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého, kolem sokolovny
Nápis:
Zde odpočívá
Václav
Neužil
vojín 1. pluku
Slovácké brigády
+r.1919
ve věku 21 let.
pokoj tobě.
Poznámka:

Václav Neužil, nar. 2.9.1898, +2.10.1919. Pěšák I. praporu, 3. setniny Slováckého pluku
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)

Rodina bydlela ve skromném domečku v Podivíně č.p. 146, při Svodnici (dnešní Trchmánka). Dnes už byly domky zbourány. Rodiče Václava Neužila, Františka a Jan, zabezpečovali rodinu drobným zemědělským hospodářstvím, Jan pracoval jako výpomocný zedník. Krátce před vypuknutím 1. světové války však zahynul při kopání vinných sklepů na Vrbici. Matka převzala starost o tři děti, z nichž Václav byl prostřední. Starší dcera Kateřina odchází za prací do Vídně, kde se provdala za Jana Klaka, mladší Hedvika pracovala ve Vídni a Praze jako kuchařka, provdala se za Aloise Matějíčka, který zahynul při leteckých náletech v Podivín v roce 1945.
Matka spoléhala, že nejobtížnější válečnou dobu jí pomůže překonat syn Václav, který po ukončení základní školy pracoval jako pomocný dělník. Toho však ve třetím válečném roce povolali do c.k. armády. Jeho bližší osudy v ní nám nejsou známy, ale máme doloženo, že s dalšími kamarády z Podivína vstupuje mezi prvními do Slovácké brigády a je zařazen do jejího 1. praporu.
Při výkonu služby se nakazil zákeřným tyfem a 2. října 1919 umírá v hodonínské vojenské nemocnici.
(zdroj: z projevu starosty města Podivín Martina Důbravy 28.9.2019)

Fotografie pochází ze vzpomínkového aktu ke 100. výročí pohřbu Václava Neužila dne 28. 9. 2019. K tomuto datu byl náhrobek rekonstruován o opraven letopočet úmrtí z r. 1918 na 1919.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6204-38476
Souřadnice: N48°49'48.79'' E16°50'45.5''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Augustin Huleja

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 39
Nápis:
AUGUSTIN HULEJA *28.9.1887 +14.5.1954
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, praporčík V. polního praporu, 1. setniny.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Alois Zachara

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 27
Nápis:
ALOIS ZACHARA
*1898 +1978
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, poručík záložního praporu.
Nar. 5.5.1898.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Bartošík

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 282
Nápis:
RODINA
BARTOŠÍKOVA
FRANTIŠEK
*17.7.1896 +5.6.1945
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, střelec, štábní setnina.
nar. 15.8.1896
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Leopold Nosál

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 332
Nápis:
RODINA NOSÁLOVA
LEOPOLD
*10.11.1898 +21.5.1971

KDO BYL MILOVÁN, NENÍ ZAPOMENUT
Poznámka:

Svobodník, příslušník Slovácké brigády, V. polní prapor, stroj. puš.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Josef Hertl

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 335
Nápis:
RODINA
HERTLOVA
JOSEF *25.3.1893 +1.4.1955
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, střelec, I. polní prapor, 1. setnina.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová