Hrob Franz Maron de Rövid

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet im Gott

Franz Maron
de Rövid

k. k. Major d. R.
Besitzer des k. k. Militär – Ver-
dienstkreuzes mit der Kriegs
dekoration - d. Kriegsmedailie
u. des Offiziersdienstzeichens.
Gest. am 7. September 1880
im 84 Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Frid. August Hahn

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Dem besten Gatten u. Vater
dem treuen Huter dieser
Ruhestätten
k. k. Oberlieutenant d. R.

FRID. AUGUST HAHN

Ökonomie Offizier des
k. k. Truppenspitals,
geb. den 18. März 1827,
gest den 27. Februar 1896.
Ruhe sanft.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
?? Ryc?
vojín c. a k. pluku čís. 18
?? 1915 v stáří 32 roků.

?? milý synu, bratře tiše,
mnohý lká pro Tebe hlas,
srdce želí žes tak záhy
opustil Jsi svět i nás.
Poznámka:

v seznamu obětí neuveden žádný pohřbený s počátečními písmeny příjmení "Ry"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Kryšpín

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
KAREL
KRYŠPÍN

ÚČET. PODDŮSTOJNÍK
?? PLUKU
V HRADCI KRÁLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Inocenc Novotný

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
INOCENC
NOVOTNÝ

c. k. četař ?? pěš. plu.

*26.července 1859
+2.září 1882.
Odpočívej v pokoji!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Gabriel

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
JOSEF
GABRIEL
z DOLAN
vojín c.k.pěšího pluku
číslo 18.
zesnul v Pánu 22.června 1881
v 21. roce věku svého.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
nečitelné

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Julius Flanderka

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá

JULIUS
FLANDERKA

C. K. HEJTMAN 18. PLUKU
PĚŠÍHO V. V.
*?. července 1853 + ? října 1893
v Hradci Králové.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Wenzel Hlaváček

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhen
in Gott

WENZEL
HLAVÁČEK

k. k.
Stabsfeldwebel
in Pension
gest. 18. Septbr.
1881 im 66
Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
??k.k.??

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'46.01'' E15°50'47.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný