Kožlany

Dr. E. Beneše, Pražská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 08.04.2013
Umístění: Kožlany, Pražská, naproti OÚ
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY
1914-1918
BENDA ANTONÍN
BUREŠ JAROSLAV
FUJAN VOJTĚCH
HANAUR KAREL
HANZLÍČEK JINDŘICH
HANZLÍČEK RUDOLF
HELEBRANT KAREL
HOLOPÍREK ADOLF
HOLOPÍREK KAREL
HOPP ANTONÍN
HOPP JAN
KOKŠ KAREL
KOUBA ANTONÍN
KOUBA LUDVÍK
KVÍTEK JOSEF
LAJPERT EMANUEL
NOVÁK STANISLAV
PANUŠKA VÁCLAV
PÍCL RUDOLF
PŘIBIL VÁCLAV
RABŠTEJNEK ANTONÍN
SIXTA VÁCLAV
SKALICKÝ ANTONÍN
STANĚK JOSEF
STŘELA BOHUSLAV
SVEJKOVSKÝ JOSEF
ŠMÍD ANTONÍN
ŠVOLBA OLDŘICH
TOMEŠ JAROLÍM
ULLMAN FRANTIŠEK
VAJDYŠ JAROSLAV
VAJS JINDŘICH
VESELÝ CTIMÍR
VESELÝ JULIUS
VODIČKA JOSEF

Věnují občané r. 1928

1938-1945
KUBÁTOVÁ EM.
STŘELA ADOLF
ŠVARC LADISLAV
ŠVARC LAD. syn
KLAUS BEDŘICH
ŠIROKÝ JOSEF
STŘELA BOH.
HASLBAUR JAR.
Poznámka:

foto použito z http://www.drobnepamatky.cz
Hanzlíček Rudolf (Nikolaj), nar. 18.4.1895 (14.4.1895), Kozlany okr. Kralovice. V RU armádě sloužil u 11. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.8.1915, Luck. Do čs legií v Rusku zařazen 22.8.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Nezvěstný 19.6.1917, jako vojín 3. střeleckého pluku, Zborov.
Panuška Václav, nar. 26.8.1886, Kožlany okr. Kralovice, bydliště Kožlany, Velká Víska, okr. Kralovice, Hořovice. V RU armádě sloužil u 7. pěšího pluku jako desátník. Zajat 28.8.1917, Soči, Kuk, uved. 23.8.1917. Do čs legií v itálii se přihlásil v Vittoria, zařazen 17.8.1918 jako vojín k 7. praporu. Zemřel 28.8.1918 na selhání srdce v Folignu, pohřben tamtéž.
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3206-06197
Souřadnice: N49°59'40.69'' E13°32'52.91''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Edvard Beneš

Autor: David Kosina, 27.01.2017
Umístění: Kožlany, Pražská, park Dr. E. Beneše, vedle zdravotního střediska
Nápis:
PREZIDENT
EDVARD BENEŠ
1884 - 1948

ODLIL DVOŘÁK PRAHA

KAREL DVOŘÁK 1947 - 48

Pomník prezidenta Dr. Edvarda Beneše - kožlanského rodáka

Pomník prezidenta Dr. Edvarda Beneše byl slavnostně odhalen dne 24. května 2008
prezidentem ČR Václavem Klausem, předsedkyní Společnosti E. Beneše
PhDr. Věrou Olivovou a starostou města Kožlany.
Pomník vznikl díky iniciativě zastupitelstva města, občanů, místních firem, měst
a státních institucí, kteří přispěli do veřejné sbírky.
Základní kámen je darem veteránů II. světové války, žulovou podestu vytvořil kameník
a sochař Jan Štěrba z Nečtin. Podstavec sochy je dar od firmy Energie Kladno a sochu odlil
podle originálu akademického sochaře Karla Dvořáka (1893-1950) kovolijec Petr Dvořák
z Prahy. Stejná socha stojí od 16. května 2005 na Loretánském náměstí v Praze
před budovou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Město Kožlany děkuje všem, kteří se zasloužili o vybudování tohoto pomníku.

Město Kožlany děkuje všem,
kteří přispěli na vybudování pomníku.
MINISTERSTVO KULTURY ČR
AMAGASAKI PIPE CZECH
ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
PLZEŇSKÝ KRAJ
M - MEK KOŽLANY
MĚSTO KRALOVICE
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
A - Z RISK SERVICE
FINANČNÍ DARY OD 63 OBČANŮ

Celková hodnota darů přesahuje výši 565 600,- Kč.
Poznámka:

Pomník byl slavnostně odhalen v sobotu 24.5.2008 u příležitosti 124. výročí narození Dr. Edvarda Beneše. Odhalení sochy provedl prezident ČR Václav Klaus a starosta města Kožlany pan Vladimír Přibyl. Slavnosti se účastnilo přibližně 300 lidí. Byli zde zástupci Národních socialistů, Sokola a legionářů. Československou obec legionářskou zastupovali někteří účastníci 2. světové války pod vedením brigádního generála MUDr. Josefa Hercze. Dále legionářskou obec reprezentoval její předseda pplk. MUDr. Pavel Budínský. Čestnou stráž při odhalování pomníku tvořili členové legionářské obce ve stejnokrojích vojáků první československé republiky. O slavnostní průběh ceremoniálu se v Kožlanech postarali i vyznavači vojenské historie, kteří přijeli v legendárních amerických jeepech.
Socha Edvarda Beneše v Kožlanech je odlita ze stejné formy jako socha, která stojí před sídlem ministerstva zahraničí ČR v Praze.
(zdroje: http://www.sumava.cz/ , http://www.idnes.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'36.32'' E13°32'19.67'' (střed parku)
Pomník přidal: David Kosina

Základní kámen pomníku Edvarda Beneše

Autor: David Kosina, 27.01.2017
Umístění: Kožlany, Pražská, dlážděný prostor v travnatém pruhu u hlavní silnice, cca 10 metrů před pomníkem E. Beneše
Nápis:
EDVARD BENEŠ
1884 - 1948

ZÁKLADNÍ KÁMEN PRO POMNÍK
Poznámka:

Základní kámen k pomníku Dr. Edvarda Beneše, slavnostně odhalenému 24. května 2008 ku příležitosti 124. výročí narození 2. prezidenta ČSR, byl darován veterány 2. světové války.
Pomník E. Beneše odhalili prezident ČR Václav Klaus, starosta města Kožlany, pan Vladimír Přibyl a předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše, paní PhDr. Věra Olivová.
(zdroj: informační tabule města Kožlany)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Edvard Beneš

Autor: David Kosina, 27.01.2017
Umístění: Kožlany, Pražská 101, rodný dům E. Beneše, vlevo od vrat mezi oknem a výkladni skříní obchodu
Nápis:
PRESIDENT Dr EDVARD BENEŠ

ZDE SE NARODIL
A V TOMTO DOMĚ SVÉ MLÁDÍ PROŽIL
SPOLUZAKLADATEL NAŠÍ REPUBLIKY,
PRVNÍ JEJÍ MINISTR ZAHRANIČÍ
A DRUHÝ PRESIDENT
DR. EDUARD BENEŠ.
Poznámka:

Zhotovení pamětní desky bylo navrženo Osvětovou komisí v Kožlanech a schváleno na jednání zastupitelstva dne 8. řijna 1924. Již na výročí vzniku samostatného Československého státu dne 28. října 1924 byla tato pamětní deska slavnostně odhalena. Slavnosti se účastnilo mnoho spolků - Sokol, DTJ, školní mládež, legionáři atd. Slavnostní řeč pro tuto příležitost pronesl zástupce I. odboje pan Lev Sychrava. Odhalování desky přihlíželo velké množství místních i okolních občanů.
Desku zhotovil na zakázku pan Karel Havlíček z Rakovníka a obecní zastupitelstvo Kožlan mu v listopadu 1924 uhradilo za provedenou práci smluvenou částku 900 Kč.
Původní nápis na desce zněl: „Zde se narodil a mládí své prožil spoluzakladatel republiky naší a první její ministr zahraničí Dr. EDUARD BENEŠ“. Po zvolení E. Beneše 2. prezidentem ČSR došlo k úpravě textu pamětni desky a to v roce 1936, kdy pan Karel Havlíček, na žádost zastupitelstva Kožlan, vybrousil text původní a do desky nově vyryl dodnes platný nápis ve znění „Zde se narodil a v tomto domě své mládí prožil spoluzakladatel naší republiky, první její ministr zahraničí a druhý president Dr. EDUARD BENEŠ“. Slavnostní znovuodhalení upravené desky se konalo u příležitosti narozenin E. Beneše dne 28. května 1936. Při této příležitosti byl panem Františkem Šotem dodělán z umělé kameniny rám okolo desky.
Po nástupu německých okupantů hrozilo zničení desky a tak místní občan, pan František Holopírek, desku tajně sńal a uschoval ji ve sklepě budovy obecního úřadu, dle pamětníků zahrabanou pod uhlím. Znovu vyvěšena byla dne 6.5.1945 při výstavbě slavobrány před rodným domem prezidenta Beneše, kterou místní uvítali své osvoboditele.
V červnu 1952 byla pamětní deska znovu sňata na základě jednání Spolku a sdružení MO KSČ. Byla uložena ve skladu MěNV Kožlany.
V čase tzv. Pražského jara pak byla, po složitějším jednání místního zastupitelstva a po zaslaní žádosti MěNV Kožlany na ÚV KSČ, nejpozději v květnu 1968 znovu vrácena na své místo, tj. rodný dům Dr. E. Beneše.
Po sametové revoluci byly obnoveny slavnosti a výročí, která se týkají prezidenta Beneše a v roce 1990 byla nad desku umístěna malá mědirytina zachycující podobu Edvarda Beneše.
(zdroj: Dr. E. Beneš_007 Po stopách Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech, Matěj Trepeš, seminární práce 2002/2003)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'39.31'' E13°32'32.6'' (dům čp 101)
Pomník přidal: David Kosina