Ctětínek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 16.09.2014
Umístění: Ctětínek, na návsi
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918 – 1945

ANT. BAKEŠ
JAN BAKEŠ
JOS. BERÁNEK
JOS. CULEK
FRANT. NOVÁK
FRANT. PULPÁN
JAN ŠUSTR
JOS. TLAPÁK
FRANT. TOMEK
FRANT. ŽEMLIČKA
JOS. NOVÁK
1945
MIR. BERÁNEK
JOS. MAREK
FRANT. KUTÍLEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06473
Pomník přidal: Naďa Gutzerová