Ružomberok

A, Bernoláka, Bystrická cesta, J. Kačku, Námestie A. Hlinku, Námestie Slobody, Pod cintorínom, Podhora, Štefana Nikolaja Hýroša, Štefana Nikolaja Hýroša č. 10, Žilinská cesta, nezařazeno

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.06.2013
Umístění: Ružomberok, Ludrovská dolina, pri turistickom smerovníku 30 minút od obce Ludrová po červenej turistickej značke
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ

CHRABRÝM HRDINOM KTORÍ V TOMTO
PRIESTORE - V SEPTEMBRI - OKTÓBRI 1944
V HRDINSKOM BOJI PROTI FAŠISTICKÝM
OKUPANTOM POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ZA KRAJŠIU BUDÚCNOSŤ NÁŠHO NÁRODA
Poznámka:

Vchod do Ludrovskej doliny patril do obranného úseku VI. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'28'' E19°19'46''
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Vladimír Pavel Čobrda

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, A, Bernoláka 11, evanjelická fara
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL V R. 1930 – 1931
BISKUPSKÝ ÚRAD VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA.
AKO BISKUP V ŇOM PÔSOBIL
VLADIMÍR PAVEL ČOBRDA,
OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA
I EV. CIRKVI, NA ČELE KTOREJ STÁL OD R. 1934
AKO JEJ GENERÁLNY BISKUP.

POČAS JEHO SLUŽBY FARÁRA
RUŽOMBERSKÉHO ZBORU, 1920 – 1931,
BOL V RUŽOMBERKU POSTAVENÝ
KOMPLEX EVANJELICKEJ FARY, ŠKOLY A KOSTOLA.

V R. 2007 S VĎAKOU EV. CIRKEVNÝ ZBOR
Poznámka:

Vladimír Pavel Čobrda (20.7.1880 Smrečany – 2.9.1967 Smrečany) evanjelický kňaz a biskup. Študoval na gymnáziách v B. Bystrici a Sarvaši, kde sa zoznámil s M. R. Štefánikom. V roku 1901 ho z gymnázia vylúčili pre panslavizmus. Bol jeden zo signatárov Martinskej deklarácie 30.10.1918. Bol spoluautor pastierskeho listu z mája 1942, ktorým slovenskí evanjelici odsúdili režim Slovenského štátu a perzekúcie Židov. Za svoje postoje a ilegálnu činnosť v odboji bol od októbra do decembra1944 väznený. Ako 82 ročného komunistický režim uväznil a tri mesiace strávil vo vyšetrovacej väzbe obvinený z vedenia vykonštruovanej skupiny ev. kňazov, ktorá údajne vykonávala protištátnu činnosť. Odsúdený bol na 15 mesiacov, po odvolaní bol prepustený. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad T. G. Masaryka II. triedy (in memoriam)
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Bystrická cesta 14, na budove Základnej školy Dvončova
Nápis:

MOTTO:
„MOR HO“

V TEJTO BUDOVE POČAS
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA V R. 1944 ZASADAL
REVOLUČNÝ OKRESNÝ A MIESTNY
NÁRODNÝ VÝBOR V RUŽOMBERKU

MO – SPB

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 11.10.2007
Umístění: Ružomberok, J. Kačku, parčík na nábreží vedľa Váhu, vpravo od železničnej stanice
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA HRDINOM
ŽELEZNIČIAROM PADLÝM
ZA SLOBODU OTČINY
V BOJOCH SNP PROTI
FAŠIZMU NA ÚSEKU
RUŽOMBEROK KORYTNICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Vojtaššák

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Námestie A. Hlinku, južná časť námestia
Nápis:
MSGR.
JÁN
VOJTAŠŠÁK
BISKUP SPIŠSKÝ

ŠTUDOVAL V RUŽOMBERKU
S OTCOM NÁRODA
ODDANÝM PRIATEĽOM
MSGR. ANDREJOM HLINKOM
ZALOŽIL V NAŠOM MESTE
TLAČIAREŇ LEV
ZBAVENÝ SLOBODY
STAL SA MUČENÍKOM
CIRKVI A NÁRODA
POVZNIESOL SLOVENSKO
SPIŠSKÉ BISKUPSTVO
A MESTO RUŽOMBEROK

3. JÚLA 1993
MO MATICE SLOVENSKEJ
MESTO A FARSKÝ ÚRAD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Slobody slovenského národa

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Námestie Slobody, na námestí
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník Slobody slovenského národa bol odhalený 28.10.1928 na 10. výročie konca I. svetovej vojny a vzniku ČSR. Autorom sôch je sochár Ladislav Majerský, autorom architektonického riešenia je Vincent Malý. Súsošie bolo postavené na mieste posledných obetí I. svetovej vojny v Ružomberku, ktorými boli príslušníci novovzniknutej národnej gardy (Viktor Bystričan a Jakub Joudal). V strednej časti pomníka je súsošie ruského a talianskeho legionára v uniforme.
(zdroj: http://monuments-remembrance.eu/sk/panstwa/slowacja-5/286-serfdom-resistance-victory-2 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51099800001
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Janček

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom
Nápis:
JÁN JANČEK
*13.II.1881 +4.X.1933

SVOJMU ZASLÚŽILÉMU SYNOVI VENUJE
MESTO RUŽOMBEROK

sign. KVIETOK
Poznámka:

Ján Janček (2.2.1881 Ružomberok – 4.10.1933 Bratislava, poch. v Ružomberku) politik, podnikateľ. V marci 1915 ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády prešiel na ruskú stranu, v zajateckých táboroch v Samarkande a Taškente rozvíjal národnouvedomovaciu prácu. Od roku 1916 organizátor čsl. légií v Rusku. Člen delegácie, ktorú v marci 1917 prijal minister zahraničných vecí Miľukov, na zjazde légií v Kyjeve zvolený za člena odbočky Čsl. národnej rady v Rusku. Koncom roku 1917 vyslaný so Z. Fierlingerom do USA, aby tam pomáhal rozvíjať čsl. národnooslobodzovacie hnutie a stmeliť slov. krajanské organizácie. Tajomník Slovenskej ligy, člen odbočky Čsl. nár. rady v USA, signatár Pittsburskej dohody. Vyznamenaný Čsl. medailou a medailou Za víťazstvo.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Donner

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
VOJTECH
DONNER
*26.4.1901
+8.11.1946

VÝZNAMNÝ
RUŽOMBERSKÝ
ARCHITEKT
A PROJEKTANT
Poznámka:

Vojtech Donner (26.4.1901 Ružomberok – 8.11.1945 Štrbské pleso, poch. V Ružomberku) architekt. Počas 2. svetovej vojny bol deportovaný do nemeckého koncentračného tábora, po jej skončení sa vrátil s podlomeným zdravím a predčasne zomrel. Patril k významným židovským architektom.
(zdroj: Wikipédia)
Podľa textu na náhrobníku V. Donner zomrel v roku 1946, podľa Wikipédie a ďalších prameňov to bolo v roku 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Hanus

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
NAJDÔSTOJNEJŠÍ PÁN
MONS. PROF. PH. DR. TH. DR.
LADISLAV HANUS
*1907 +1994
PÁPEŽSKÝ PRELÁT – APOŠTOLSKÝ PROTONOTÁR
A ČESTNÝ DOKTOR UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE A ČLEN SPOLKU
SLOVENSKÝCH SPISIVATEĽOV
Poznámka:

Prof. Ph.Dr. Ladislav Hanus, DrCs. h.c. (26.2.1907 Liptovský Mikuláš – 7.3.1994 Ružomberok) rímskokatolícky kňaz, historik umenia a filozof. V rokoch 1951-52 sa skrýval pred štátnou bezpečnosťou (Liptov, Žilina, Kysuce). Na jeseň 1952 bol chytený, tvrdo vypočúvaný a na základe vykonštruovaných a nepravdivých obvinení, vedených proti katolíckej cirkvi, odsúdený na 16 rokov väzenia za údajnú velezradu. Vo väzení bol fyzicky a psychicky týraný. Na slobodu bol prepustený na podmienku v roku 1965.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Bystričan a Jakub Joudal

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
TU SPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
SLOVENSKÍ NÁRODNÍ GARDISTI

VIKTOR BYSTRIČAN
*22.XII.1899 +1.XII.1918
JAKUB JOUDA
*20.V.1898 +1.XII.1918

PADLI V OBRANE SLOVENČINY
ZASTRELENÍM. POMNÍK POSTA-
VIL ZO ZBIEROK, ODBOR ŽIVENY.
11.XI.1928
Poznámka:

Viktora Bystričana a Jakuba Joudala zastrelil na dnešnom námestí Slobody počas národnostnej roztržky nadporučík Pavol Korvín. Boli to posledné obete prvej svetovej vojny v Ružomberku.
(zdroj: Monografia mesta Ružomberok. Martin, 2009)
Na náhrobníku je priezvisko Jouda, ostatné zdroje majú Joudal.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás