Tisovec

Daxnerova, Jozeffyho, Malinovského, Muránska, Námestie Dr. V. Clementisa

Pomník Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Tisovec, námestie Dr. V. Clementisa, námestie
Nápis:
Š. M. DAXNER

sign. P. Balogh 92

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa, na budove Mestského úradu Tisovec
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZASADAL R. 1944.
V SLOVENSKOM NÁROD. POVSTANÍ
REVOLUČNÝ NÁRODNÝ VÝBOR
V TISOVCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'51.7'' E19°56'32.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Pavel Šifrík

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, vľavo od hlavného vchodu do Mestského úradu Tisovec
Nápis:
V TOMTO MESTE SA 16. 9. 1909 NARODIL
SÚDRUH PAVEL ŠIFRÍK,
KTORÝ AKO INTERBRIGADISTA
PADOL DŇA 24. 12. 1936
HRDINSKOU SMRŤOU V MESTE VILLA DEL RIO
V BOJOCH ZA DEMOKRATICKÉ ŠPANIELSKO.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa B. Nosák-Nezabudov

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Tisovec, námestie Dr. V. Clementisa 1, Mestský úrad Tisovec
Nápis:
BOHUŠ NOSÁK-NEZABUDOV
3.2.1818 – 5.4.1877
ŠTÚROVSKÝ BÁSNIK A PREKLADATEĽ
NARODIL SA V TISOVCI
Poznámka:

Bohuslav Nosák-Nezabudov (3.2.1818 Tisovec – 5.4.1877 Sabinov) spisovateľ, prekladateľ, priamy účastník revolučných rokov 1848-49. V máji 1848 riadny člen Slovanského zjazdu a jeho ÚV v Prahe, v júni so skupinou Ľ. Štúra rokoval o podpore slovenskej akcie v Záhrebe, od augusta pripravoval dobrovoľnícky zbor vo Viedni, druhý tajomník SNR. Po neúspechu septembrovej vojenskej výpravy a rozkole vo vedení národného hnutia sa priklonil k M. M. Hodžovi.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás