Nymburk

Hrob Jaroslav Jančák

Autor: Ivo Šťastný, 16.10.2007
Umístění: Nymburk, Lipová, hřbitov
Nápis:
Jaroslav Jančák
učitel tělocviku
*16.9.1882
+24.1.1964
Poznámka:

Je možné, že Jaroslav Jančák učil v Rusku tělocvik (jako Matěj Němec) a tím pádem se musel pohybovat kolem legií a občanské války. Viz smrt dcer na desce výše ( Vlasta 1914-1920, Marie 1916-1920, pohřbeny v Jekatěrinburku ).
Jančák Jaroslav, nar. 16.9.1882 Nový Bydžov, bydliště Chroustov Nymburk okr. Poděbrady Nymburk. Posledním útvarem, v němž v RU armádě sloužil, byl 36. pěší pluk. Před válkou ale byl v Rusku, v Ufě. K čs legiím v Rusku zařazen 4.8.1918 jako vojín 14. střeleckého pluku, dnem 2.1.1919 vojín 1. jízdního pluku. Demobilizován byl 14.8.1920. (zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/5852956 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.83'' E15°1'27.38''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Květoslav Jan Motejlek

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
KVĚTA JAN MOTEJLEK
19.12.1925 - 18.11.2015

MEZI ČECHY
DOMOV MŮJ
Poznámka:

Jan Květoslav Motejlek se narodil v roce 1925 v Doudlebech nad Orlicí. Vychodil měšťanskou školu. Jako malý byl skautem v organizaci Junáci volnosti v Praze. V šestnácti letech se rozhodl utéct přes Hamburk do Británie, za což byl potrestán ročním vězením v pracovním lágru Lechfeld. Po odpykání trestu pracoval tajně pro podzemní hnutí Zpravodajská brigáda v rámci 2. praporu Toledo, kam dodával zprávy z Německa. Účastnil se aktivně pražského povstání na barikádách a u rozhlasu. S praporem Toledo dohlížel na vystěhování Němců v Trutnově a okolí. Na vojně byl shledán politicky nespolehlivým. V roce 1949 emigroval do Německa a pak dále do Francie, kde žil 42 let. Do Československa se vrátil v roce 1991.
(zdroj: www.skautskyinstitut.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.99'' E15°1'25.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Novák

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK NOVÁK
KAPITÁN ČSLA
* 19.6.1941 + 28.11.1980.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'59.45'' E15°1'25.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bohumil Zourek

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
pplk. Ing. BOHUMIL ZOUREK
* 9.5.1946 + 18.7.2017

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'58.53'' E15°1'28.21''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Hudeček

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF HUDEČEK
VRCH. ČET. STRÁŽMISTR Z NEBUŽEL
* 12. XI. 1895 - 7. VI. 1951.
Poznámka:

Josef Hudeček se narodil v Světnově u Chotěboře a již před válkou měl v Nebuželích v okrese Mělník. Po obecné škole pracoval jako truhlář. Zajat byl jako vojín c.k. 57. pěšího pluku dne 27.1.1917 u Jakoben. Do čs. vojska vstoupil dne 6.4.1918, kdy byl jako vojín přijat k 9. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 2.8.1920 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.59'' E15°1'30.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Viktor Boháč

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RODINA
BOHÁČOVA
Poznámka:

Podle informací z plánu hřbitova je zde pohřben Ing. Viktor Boháč, nar. 16.10.1904, který zemřel 12.7.1984.
Nadporučík v z. Vůdčí osobnost odboje na Nymbursku, Poděbradsku a Městecku. Zastával funkci předsedy ilegálního Revolučního okresního národního výboru v Nymburce a po 2. světové válce byl poslancem a členem rady Zemského národního výboru. V roce 1950 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 12 letům trestu odnětí svobody.
(zdroj: wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'59.53'' E15°1'25.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bohumil Štěrba

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
BOHUMIL ŠTĚRBA
4. IV. 1884 - 19. VII. 1954.
Poznámka:

Bohumil Štěrba se narodil v Nymburku. Po obecné škole pracoval jako dělník. Vojenskou službu nastoupil v roce 1914. Zajat byl dne 27.6.1916 u Kovelu jako vojín c.k. 10. zeměbraneckého pěšího pluku. Do čs. armády nastoupil dne 27.10.1917 v Podolské gubernii, kdy byl zařazen jako vojín k 4. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 15.6.1920 jako vojín strážního praporu.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'56.01'' E15°1'27.63''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emil Schreuer

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
OBĚT V REVOLUČNÍM BOJI ZA OSVOBOZENÍ
EMIL SCHREUER
22.6.1922 - 7.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'55.78'' E15°1'26.97''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Čapek

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
RUDOLF ČAPEK
mistr kovářský
nar. 4.11.1882, zemř. 28.12.1938
Poznámka:

Rudolf Čapek se narodil v Křinci, ale před válkou měl domovskou obec v Nymburku. Po obecné škole pracoval jako kovář. Zajat byl jako četař c.k. 10. domobraneckého pěšího pluku. Do čs. vojska byl zařazen dne 4.8.1918, kdy se stal vojínem v ruských legiích. Demobilizován byl dne 8.3.1920, kdy byl vojínem zvěrolékařské nemocnice.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.17'' E15°1'28.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Vavák

Autor: Marek Skýpala, 29.04.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
Josef
VAVÁK
rotmistr v.v.
+ ve věku 62 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'54.73'' E15°1'29.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala