Slaný

Hlaváčkovo náměstí, Lázeňská, Masarykovo náměstí, Na Vinici, Netovická, Ouvalova, Riegrova, Soukenická, Tomanova, Třebízského, nezařazeno

Kenotaf František Sabl

Autor: Marek Lanzendorf, 13.09.2018
Umístění: Slaný, Na Vinici, hřbitov II
Nápis:
FRANTIŠEK SABL
Z LIŠŤAN
PADL V BOJI 25.8.1915 VE VĚKU 19 R

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf František Suk

Autor: Marek Lanzendorf, 18.10.2018
Umístění: Slaný, Na Vinici, hřbitov IV., číslo hrobu 104
Nápis:
FRANTIŠEK
SUK
*5.12.1875 +16.4.1915
v Bitolji Srbsko
Poznámka:

Narozen Plchov, okr. Slaný, náhr. zál., datum pohřbu 17.4.1915, hřbitov Bitolje, Srbsko-opsáno podle matriky srbských zajatců.
(Zdroj: http://www.vuapraha.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Jiří Suchomel, 14.06.2015
Umístění: Slaný, Netovická, vedle řídící budovy letiště
Nápis:
W
46573
K

2.3.1945 B17G
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!
2nd Lt. Donald R. Christensen
2nd Lt. Wiliam H. Love
2nd Lt. Harry Ostrow
2nd Lt. John V. Gustafson
Sgt. Robert W. Dudley

Sgt. Elmer G. Gurba
Sgt. Albert S. Carlisle
Sgt. Kenneth J. Plantz
Poznámka:

souvisí s http://www.vets.cz/vpm/15451-pomnik-vojakum-americke-armady/#15451-pomnik-vojakum-americke-armady


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-26791
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 07.05.2008
Umístění: Slaný, Ouvalova, bývalá pekárna
Nápis:
PAMÁTCE SOUDRUHŮ
Z JEJICHŽ KRVE VYROSTLA NAŠE SVOBODA:
KAPALÍN KAREL
*21.V.1889, POPRAVEN 17.IX.1941.
UMUČENI V MAUTHAUSENU:
FIŠER JOSEF, *7.XII.1891.
DVOŘÁK EDUARD, *16.III.1894.
CHADALÍK EMIL, *15.IV.1906.
VIDIMSKÝ FERDINAND, *20.III.1907.
KLAUS JOSEF, *4.VI.1902.
MÍŠEK VÁCLAV, *1.IX.1884.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-26777
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 07.05.2007
Umístění: Slaný, Ouvalova, za vstupní branou bývalého závodu ČKD
Nápis:
LIDÉ BDĚTE
VZPOMÍNÁME PAMÁTKY NAŠICH
PADLÝCH, POPRAVENÝCH A
UMUČENÝCH SOUDRUHŮ BOJOVNÍKŮ
1939 – 1945:
KUBÍČEK VÁCLAV – ČERNČICE
*28.IX.1912 +17.X.1941.
NÁHLOVSKÝ VÁCLAV – SLANÝ
*23.X.1902 +3.II.1942.
BERÁNEK JAROSLAV – BAKOV
*12.II.1912 +13.II.1942.
POKORNÝ ALOIS – SLANÝ
*12.XII.1900 +13.II.1942.
KRASENSKÝ BOHUMÍR – PAN. TÝNEC
*7.XI.1913 +7.V.1945.
PRŮCHA KAREL – SLANÝ
*3.VIII.1901 +7.V.1945.
JUKL JIŘÍ – PRAHA
*5.VIII.1920 +9.V.1945
MILTR JIŘÍ - VÝŠINEK
*23.VI.1912 +21.V.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-26778
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 07.05.2007
Umístění: Slaný, Riegrova, na budově v areálu firmy Merx, s.r.o.
Nápis:
VZÁJEMNOST
V BÝVALÉM DRUŽSTVU VZÁJEMNOST SE
NA JAŘE 1945 FORMOVALY REVOLUČNÍ
NÁRODNÍ VÝBORY VE SLANÉM A PŘIPRA-
VOVALO SE KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ 1945.

PADLI JSTE, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍTI
POPRAVENI:
JOSEF MAŘÍK
1.XI.1909 17.X.1941
STANISLAV OPLT
11.X.1904 17.X.1941
UMUČENI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE :
KAREL KRČEK
10.XII.1902 11.VIII.1942
JOSEF SÉM
14.I.1915 25.VII.1942
LEO BUREŠ
13.I.1902 30.IX.1943
EDUARD FROLÍK
21.IX.1907 24.VII.1942
SILVA DUFEK
10.XII.1894 14.II.1942
FRANTIŠEK BRZÁK
20.XI.1901 13.VII.1942
FRANTIŠEK TLUSTÝ
9.III.1882 6.2.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-26776
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní desky Obětem komunismu

Autor: Jan Kincl, 06.12.2009
Umístění: Slaný, Soukenická 55, stěna městského tržiště
Nápis:
(levá deska)
VŠEM
OBĚTEM
KOMUNISTICKÉHO
REŽIMU
ZE SLANÉHO
A SLÁNSKA

(pravá deska)
Zde v domě č. p. 55
se narodil 17.6.1906
autodopravce JOSEF ŠÍPEK.
Byl uvězněn komunisty
a dne 19.4.1960 zahynul
ve vězení na Pankráci
tragickou smrtí.

Další obětí komunistické
zvůle z našeho města byl
RENÉ ČERNÝ, nar. 26.7.1914
v Kvíčku č. p. 42.
Byl majorem čsl. armády
a příslušníkem našich
jednotek v Anglii.
Komunisté jej uvěznili
ve věznici Plzeň-Bory
a 23.5.1950 na Pankráci
popravili.

Čest jejich památce.
Poznámka:

Černý René, osobní číslo Z; F-84, nar. 26.7.1914 Kvíc-Kvíček, okres Slaný. Odveden 13.11.1939, Marseille, Francie, poručík jezdectva čs. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-32116, CZE-2124-26789
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 09.02.2017
Umístění: Slaný, Soukenická 55, tržnice
Nápis:
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY BOJOVALI
V ŘADÁCH ČESKOSLOVENSKÉHO
LETECTVA RODÁCI
Z KRÁLOVSKÉHO
MĚSTA SLANÝ
Plukovník
JOSEF BEROUNSKÝ, CBE
*31.8.1895 +30.4.1942
Četař 311. bombardovací perutě
FELIX ARNOŠT HELLER
*4.4.1924 +18.11.1943
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Slavnostní odhalení pamětní desky dvěma válečným hrdinům, příslušníkům RAF - britského královského letectva, kteří zahynuli za druhé světové války, se uskutečnilo ve 11.11.2016 v podvečer na městské tržnici ve Slaném. Vzpomínku slánským rodákům Josefu Berounskému a Felixu Arnoštu Hellerovi věnovalo Královské město Slaný a Společnost patriotů Slaného jako vyjádření úcty za to, že v řadách britského královského letectva bojovali tito muži také za naši svobodu.
Zdroj: http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ve-slanem-odhalili-pametni-desku-dvema-valecnym-hrdinum-20161110.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Václav Červený, 11.11.2018
Umístění: Slaný, Soukenická 55, tržnice
Nápis:
PAMÁTCE
VŠECH PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH ZE SLANÉHO,
KTEŘÍ V LETECH 1914 – 1918
SLOUŽILI V ŘADÁCH C. A K. ARMÁDY
28 IR 8 LIR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Červený

Pomník vzniku Čsl. posádky Slaný

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 24.03.2016
Umístění: Slaný, Tomanova 1113, před branou DD, dříve hlavní branou velitelství 1. tankové divize
Nápis:
TENTO KÁMEN BUDIŽ
NÁM I BUDOUCÍM
UPOMÍNKOU NA PŘÍCHOD
ČSL. POSÁDKY DO SLANÉHO
28.X.1946
Poznámka:

Pamětní nápis na kamenném podstavci je dodnes umístěn před bývalým areálem pozemního vojska 1. pěší divize, která zde byla dislokována v roce 1945 a v roce 1958 reorganizována na 1. tankovou divizi, až do jejího zániku v roce 1994.
zdroj databáze: http://toulky.vojenstvi.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'57.33'' E14°4'3.53'' (střed parku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo